Contabilitatea in Institutii Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitatea in Institutii Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 40 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.Organizarea, obiectul si sarcinile evidentei contabile in institutiile publice.

Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat, instituţii de învăţământ, ale justiţiei şi procuraturii, armatei etc. Instituţiile publice nu dispun de venituri proprii pentru acoperireacheltuielilor pe care le suportă în procesul activităţii lor şi respectiv sînt finnanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetele raionale, municipale, orăşeneşti, săteşti. Privite din punct de vedere al importanţei activităţii pe care o des făşoară deosebim:- instituţii publice de subordonare de stat;- instituţii publice de subordonare locală. Din categoria instituţiilor de subordonare de stat fac parte organelecentrale ale administraţiei de stat care îndeplinesc sarcini de conducere pe întreg teritoriul ţării, precum şi instituţiile subordonate lor. Dintre acestea putem menţiona:- parlamentul;- preşedinţia;- guvernul;- ministerele;- agenţiile de stat;- instituţiile superioare de învăţământ;- colegiile; - armata naţională;- procuratura generală etc. Din categoria instituţiilor de subordonare locală fac parte organele locale ale administraţiei de stat şi instituţiile din subordonarea lor directă. Cele două categorii de instituţii publice se deosebesc prin sursa dincare sunt finanţate. Astfel, instituţiile de subordonare de stat sunt finanţatedin bugetul de stat, iar cele de subordonare locală - din bugetele raionale, municipale, orăşeneşti, săteşti.Obiectul contabilităţii instituţiilor publice îl constituie patrimonial public aflat în administrarea acestora: finanţarea din buget şi cheltuielile bugetare, veniturile şi cheltuielile privind mijloacele speciale, mijloacelemateriale şi băneşti, drepturile şi obligaţiile rezultate din activitatea desfăşurată cu respectarea prevederilor legale. Evidenţa contabilă în instituţiile publice are

următoarele sarcini: - înregistrarea la zi a finanţării bugetare, veniturilor realizate şi cheltuielilor efectuate; - contabilizarea corectă a circulaţiei mijloacelor materiale şi băneşti;- evidenţa decontărilor cu diferiţi debitori şi creditori; - asigurarea integrităţii patrimoniului aflat în administrare;- întocmirea şi prezentarea la termenii stabiliţi a rapoartelor financiare.

2.Reglementarea normativa a contabilitatii institutiilor publice.

Organizarea şi funcţionarea contabilităţii în instituţiile publice se realizează în conformitate cu actele legislative şi normative prin care se asigură o reglementare unitară a acesteia pe întreg teritoriul ţării. Contabilitatea instituţiilor publice este reglementată de următoarele acte legislative şi normative. > Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007; > Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIIIdin 24.05.1996; > Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; > Codul civil;> Codul muncii;> Codul fiscal; > Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23.12.2005;> Clasificaţia bugetară nr. 91 din 20.10.2008; > Regulamentul privind inventarierea nr. 27 din 28.04.2004; > Instrucţiune cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85 din 09.10.1996; > Instrucţiuni, regulamente emise de Guvernul Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova; > Legea bugetului de stat etc. Legea contabilităţii stabileşte cadrul juridic a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare înRepublica Moldova. Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar stabileşte sistemul bugetar, care este o parte integrantă a sistemului de finanţe publice ale statului, reprezentat prin bugetul public naţional. Clasificaţia bugetară serveşte necesităţilor de sistematizare. Legea privind finanţele publice locale stabileşte structura, elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor unităţilor - administrativ- teritorial, drepturile şi responsabilităţile executorilor de buget de subordonare locală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea in Institutii Publice.docx