Contabilitatea institutiilor de credit

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitatea institutiilor de credit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Contabilitatea institutiilor de credit

1) Veniturile exceptionale sunt venituri care nu au legatura cu activitatea curenta a bancii

- T

2) Veniturile exceptionale din provizioane se pot credita in contrapartida cu un cont de trezorerie.

- T

3) Subventiille sunt sume da bani primite de la alte banci

- F

4) In debitul contului “Subventii”se reflecta sumele alocate de la bugetul statului, precum si alte subventii incasate.

- T

5) Contul “Impozitul pe salarii” se crediteaza cu sumele datorate bugetului statului reprezentand impozitul pe salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor potrivit legii.

- T

6) Subiectul impozitului pe salarii il constituie persoane fizice romane sau straine care realizeaza venituri sub forma de salarii.

- T

7) Depozitele la termen se refera la depozitele in lei sau valuta constituite de alte banci, ale caror durata initiala este mai mare de o zi lucratoare.

- T

8) Depozitele la termen reprezinta sume depuse de titular si blocate la dispozitia bancii oana la scadenta stabilita prin contract

- T

9) Salariul brut reprezinta salariul de baza la care se adauga sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri de acest fel, compensarile si indexarile primite ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor.

- T

10) Salariul brut diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul tarifar de incadrare.

- F

11) Decontarea salariilor sau a altor elemente legate de salarii se face prin plati in numerar sau prin depunerea lor in conturile deschise la banca pe numele salariatilor si se efectueaza o data sau de doua ori pe luna.

- T

12) Marimea drepturilor salariale si a clor care nu se includ in fondul de salarii se determina pe baza documentelor primare adecvate si se consemneaza in statele de plata ce se intocmesc in acest sens.

- T

13) Creantele reprezinta dreptul unei persoana, numita creditor, de a pretinde de la alta persoana, numita debitor, de a da, de a face sau sa nu faca ceva.

- T

14) Amortizarea este recuperarea, in expresie baneasca a imobilizarilor ca urmare a uzurii lor, intr-o anumita perioada de timp.

- T

15) Pentru a inregistra veniturile se are in vedere caracterul de proces al activitatii consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.

- T

16) Cheltuiala cu impozitul pe profit bancar datorat de banca se inregistreaza:

691 = 3531

- T

1) Instituţia de credit reprezintă:

1 persoană fizică autorizată;

2 unitate operaţională fără personalitate juridică;

3 o entitate care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu; 4 o entitate al cărei obiect principal de activitate constă în dobândirea de participaţii sau în efectuarea uneia sau mai multora dintre activităţile financiare desfăşurate de

bănci conform legii;

5 persoană juridică autorizată să desfăşoare în principal, activităţi de atragere de depozite şi de acordare de credite în nume proprii şi în cont propriu.

- 3

2) Informaţii de natura secretului profesional pot fi furnizate în următoarele condiţii:

1 la solicitarea scrisă a soţului titularului de cont, atunci când face dovada că a introdus în instanţă o cerere de împărţire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanţei;

2 în cazurile în care reprezentantul bancar prezintă un interes legitim;

3 trebuie furnizate informaţii băncilor concurente;

4 nu există solicitarea titularului sau a moştenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanţilor lor legali;

5 nu dăunează intereselor şi prestigiului băncii.

-1

3) Băncile trebuie să-şi organizeze întreaga activitate în conformitate cu:

A regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase; B cu cerinţele Ministerului Finanţelor Publice;

C cu cerinţele Băncii Naţionale a României;

D reglementările Curţii de Conturi a României; E reglementările Băncii Naţionale a României.

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C+E

4 B+C+D

5 C+D+E

- 3

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea institutiilor de credit.doc