Contabilitatea Institutiilor Publice

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Contabilitatea Institutiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează:

a) accentuarea procesului de descentralizare fiscală prin creşterea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale;

b) modificarea sistemului de finanţare a instituţiilor;

c) satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor interni şi externi.

Argumentaţi.

2. Instituţiile publice se pot grupa după următoarele criterii:

a) după activităţile de interes strategic;

b) după sfera de interes;

c) după regimul de finanţare;

d) după ordonatorii de credite.

3. Ordonatorii de credite au următoarele responsabilităţi:

a) gestionarea fluxurilor de trezorerie;

b) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc;

c) organizarea inventarierii trimestriale a patrimoniului instituţiilor publice

4. Cuantificarea faptelor şi fenomenelor ce constituie obiect de studiu pentru contabilitate se face:

a) numai în etalon bănesc;

b) numai în etalon natural;

c) în unităţi convenţionale;

d) în etalon bănesc şi complementar şi cu grad de generalizarea mai restrâns în alte etaloane.

5. La nivelul economiei naţionale obiectul principal de studiu pentru contabilitate îl constituie:

a) execuţia bugetară ( bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale);

b) patrimoniul naţional format din patrimoniul public şi cel privat;

c) doar patrimoniul societăţilor naţionale.

6. Clasificaţia economică ca şi criteriu utilizat în clasificarea cheltuielilor publice este:

a) un criteriu facultativ folosit în prezentarea generală a cheltuielilor publice;

b) un criteriu obligatoriu folosit în prezentarea generală a cheltuielilor publice;

c) este primul criteriu folosit în prezentarea generală a cheltuielilor publice.

Argumentaţi.

7. Instituţiile publice întocmesc următoarele situaţii financiare:

a) bilanţul;

b) conturile de execuţie bugetară;

c) calculaţia costurilor;

d) anexe;

e) situaţia fluxurilor de trezorerie.

8. Veniturile în buget sunt structurate pe:

a) pe părţi;

b) pe capitole,

c) aliniate,

d) subcapitole;

e) articole;

f) titluri.

9.Principalele categorii de venituri fiscale ale bugetului de stat sunt:

a) vărsăminte din profitul net al regiilor autonome;

b) taxe vamale;

c) impozitul pe profit;

d) accize şi impozit pe circulaţie.

10. Clasificaţia economică grupează cheltuielile în:

a) cheltuieli curente;

b) cheltuieli de capital;

c) cheltuieli cu personalul angajat;

d) cheltuieli necesare rambursării împrumuturilor.

11. Caracteristicile procesului bugetar sunt :

a) de larg impact public la nivel macro şi micro;

b) anualitatea;

c) se referă la o destinaţie precisă;

d) democratic.

Argumentaţi.

12. La elaborarea bugetelor trebuie să se aibă în vedere următoarele reguli privind cheltuielile bugetare:

a) nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială;

b) eşalonarea anuală a creditelor bugetare, în cazul acţiunilor multianuale;

c) alocarea de resurse în scopul furnizării către cetăţeni de bunuri şi servicii publice.

13. În vederea armonizării alocărilor cu utilizarea eficientă a resurselor bugetare, elaborarea proiectului de buget are la bază:

a) posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar;

b) bugetele instituţiilor publice autonome;

d) bugetul trezoreriei statului;

e) nevoile de resurse ale contribuabililor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Institutiilor Publice.doc

Alte informatii

Modele teste grila licenta 2008 la Facultatea de Stiinte Economice, la disciplina Contabilitatea Institutiilor publice