Contabilitatea Intreprinderii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitatea Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Plata salariilor personalului constituie un flux:

a) extern cvasireal;

b) extern real;

c) extern financiar;

d) intern financiar?

2. Prestaţiile publice oferite de către stat întreprinderii constituie un flux:

a) extern cvasireal;

b) extern real;

c) extern financiar;

d) intern real?

3. Contabilitate se ţine:

a) în limba română şi în valută;

b) în moneda naţională şi în valută;

c) în limba română şi în moneda naţională;

d) în moneda naţională?

4. Potrivit conceptului de „imagine fidelă”, situaţiile financiare, trebuie să reflecte realitatea:

a) clar şi complet;

b) clar şi obiectiv;

c) complet şi obiectiv;

d) clar, complet şi obiectiv?

5. Conform principiului intangibilităţii:

a) bilanţul de deschidere a unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent;

b) nu este permisă modificarea bilanţului de deschidere de către organele de control;

c) bilanţul de închidere a unui exerciţiu este identic cu bilanţul de deschidere a aceluiaşi exerciţiu;

d) orice modificare în bilanţul de deschidere va fi comunicat în anexa la bilanţul contabil?

6. Principiul permanenţei metodelor presupune:

a) continuarea aplicării regulilor şi normelor privind înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor;

b) continuarea relaţiilor cu aceiaşi furnizori şi clienţi;

c) permanenţa obiectului de activitate şi a specificului activităţii;

d) desfăşurarea activităţii la acelaşi sediu?

7. ÃŽn virtutea cărui principiu contabil explicit se constituie şi se înregistrează în contabilitate provizioane pentru riscuri şi cheltuieli:

a) prevalenţei economicului asupra juridicului;

b) prudenţei;

c) pragului de semnificaţie;

d) permanenţei metodelor?

8. ÃŽn virtutea cărui principiu bilanţul de închidere al exerciţiului încheiat este preluat ca bilanţ de deschidere al exerciţiului următor:

a) continuităţii activităţii;

b) intangibilităţii;

c) pragului de semnificaţie;

d) permanenţei metodelor?

9. ÃŽn virtutea cărui principiu contabil explicit elementele de activ nu pot fi compensate cu cele de pasiv:

a) prevalenţei economicului asupra juridicului;

b) pragului de semnificaţie;

c) necompensării;

d) permanenţei metodelor?

10. Structurile globale ale bilanţului după criteriul juridic sunt:

a) în activ: bunuri, creanţe şi lichidităţi, în pasiv: capitaluri proprii şi datorii;

b) în activ: bunuri, creanţe şi lichidităţi, în pasiv: resurse pe termen lung, resurse pe termen mediu şi resurse pe termen scurt;

c) în activ: active durabile, active realizabile şi active disponibile, în pasiv: capitaluri proprii şi datorii;

d) în activ: active imobilizate şi active circulante, în pasiv: resurse permanente şi resurse temporare?

11. Gruparea pasivelor în resurse permanente şi resurse temporare:

a) se bazează pe optica economică, criteriul fiind durata de utilizare;

b) se bazează pe optica financiară, criteriul fiind durata de alocare;

c) se bazează pe optica economică, criteriul fiind durata de alocare;

d) se bazează pe optica financiară, criteriul fiind durata de utilizare?

12. Exigibilitatea reprezintă:

a) capacitatea unui element de a fi transformat în bani;

b) capacitatea unei întreprinderi de a-şi plăti datoriile;

c) data (scadenţa) mai mult sau mai puţin îndepărtată de rambursare a unei resurse;

d) posibilitatea de a deduce o cheltuială din profitul impozabil?

13. Lichiditatea reprezintă:

a) capacitatea mai redusă sau mai intensă a unui activ de a se transforma în bani;

b) scadenţa mai apropiată sau mai îndepărtată de rambursare a unui pasiv;

c) capacitatea mai redusă sau mai intensă a unui pasiv de a se transforma în bani;

d) scadenţa mai apropiată sau mai îndepărtată de rambursare a unui activ?

14. Durata de alocare este un criteriu de ordonare:

a) a elementelor de activ după optica economică;

b) a elementelor de pasiv după optica financiară;

c) a elementelor de pasiv după optica economică;

d) a elementelor de activ după optica financiară?

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Intreprinderii.doc

Alte informatii

Grile nerezolvate