Elaborarea Conturilor Consolidate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Elaborarea Conturilor Consolidate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

bilanţul consolidat, contul de profit şi

pierdere consolidat, precum şi notele la acestea. Ele trebuie să furnizeze o

imagine fidelă şi corectă a activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, precum

şi a rezultatului aferent societăţilor incluse în consolidare luate ca un tot

unitar.

Procesul de consolidare presupune următoarele etape:

a) Determinarea perimetrului de consolidare;

b) Stabilirea metodelor de consolidare:

- metoda punerii în echivalenţă;

- metoda consolidării proporţionale.

c) Retratarea conturilor individuale anuale ale societăţilor de consolidat,

prealabil consolidării lor, pentru a le face conforme cu metodele

reţinute în conturile consolidate;

d) Omogenizarea prezentării conturilor individuale ale societăţilor de

consolidat;

e) Ajustarea conturilor reciproce;

f) Conversia conturilor străine ce vor fi consolidate;

g) Cumulul conturilor individuale retratate;

h) Eliminarea incidenţei înregistrărilor efectuate pentru aplicarea

legislaţiei fiscale legate de amortizări, provozioane, subvenţii pentru

investiţii;

i) Eliminarea efectelor tranzacţiilor dintre societăţile din cadrul grupului,

a dividendelor intragrup, a provozioanelor pentru depreciere şi

provozioanelor pentru riscuri şi cheltuieli;

j) Eliminarea titlurilor de participare şi a capitalurilor proprii ale

societăţii consolidate;

k) Elaborarea conturilor consolidate.

Ajustările esenţiale ce sunt necesare de realizat în formatul conturilor

consolidate se referă la:

a)Adăugarea unui post în bilanţ după „capitl şi rezerve” denumit

„Participaţii minoritare” care va evidenţia activele nete aferente

minoritarilor.

b)Evidenţierea în bilanţ a „Rezultatului aferent participaţiilor minoritare”

distinct de „Rezultatul grupului”.

c)Adăugarea unui element în cadrul contului de profit şi pierdere, după

„Rezultatul ansamblului consolidat”, denumit „Rezultatul aferent

participaţiilor minoritare”, care va evidenţia rezultatul aferent minoritarilor.

d)Participaţiile care asigură exercitarea unei influenţe semnificative

trebuie reflectate în bilanţ ca un element separat, denumit „Titluri puse în

echivalenţă”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea Conturilor Consolidate.doc