Elemente si Principii de Contabilitate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Elemente si Principii de Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 91 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Întocmirea înregistrărilor în contabilitate pe documente justificative asigură:

a) forţa probantă a contabilităţii în raport cu terţii;

b) realizarea în bune condiţii a controlului gestionar;

c) plata la timp a salariilor;

d) furnizează organelor de conducere a unor informaţii economico-financiare în vederea conducerii operative.

2. După modul de prezentare documentele pot fi:

a) obişnuite;

b) tipizate;

c) cu regim special;

d) netipizate.

3. După modul de tipărire şi utilizare documentele pot fi:

a) tipizate;

b) obişnuite;

c) cu regim special;

d) netipizate.

4. Resursele pot fi clasificate în:

a) resurse proprii

b) resurse personale

c) resurse ale activităţii de bază

d) resurse în credite

e) resurse în angajamente

f) resurse proprii cu destinaţie determinată

g) resurse în decontare

5. Mijloacele circulante pot fi:

a) Materiale

b) Străine

c) În angajament

d) De trezorerie

e) Proprii ale activităţii de bază

f) În decontare

6. Imobilizările se deosebesc de alte bunuri şi valori economice prin:

a) sunt fungibile

b) nu sunt destinate să servească o perioadă îndelungată activitatea unităţii patrimoniale

c) nu sunt fungibile

d) recuperarea şi transformarea valorii în bani, se face într-un interval de timp, ca urmare a rolului şi destinaţiei acestora.

7. Care dintre elementele de mai jos sunt imobilizări corporale:

a) clădiri;

b) terenuri;

c) obiecte de inventar;

d) mijloace de transport;

e) produse finite;

f) programe informatice.

8. Care din următoarele elemente nu fac parte din imobilizările necorporale:

a) capital social;

b) cheltuieli de constituire;

c) fond comercial;

d) aparatură birotică;

e) programe informatice.

9. Care dintre următoarele structuri nu fac parte din pasiv:

a) capital social;

b) cheltuieli de constituire;

c) rezultatul reportat;

d) subvenţii pentru investiţii;

e) rezerve;

f) cheltuieli cu energia şi apa;

g) venituri din activităţi diverse.

10. Care din următoarele conturi prezintă sold final debitor:

a) 201 “Cheltuieli de constituire”;

b) 601 “Cheltuieli cu materiile prime”;

c) 461 “Debitori diverşi”;

d) 106 “Rezerve”;

e) 462 “Creditori diverşi”;

f) 419 “Clienţi – creditori”;

g) 409 “Furnizori – debitori”.

11. Care din următoarele conturi prezintă sold final creditor:

a) 581 “Viramente interne”;

b) 419 “Clienţi – creditori”;

c) 4423 “TVA de plată”;

d) 461 “Debitori diverşi”;

e) 409 “Furnizori – debitori”;

f) 4426 “TVA deductibil”;

g) 462 “Creditori diverşi”.

12. Care din următoarele conturi nu prezintă sold final:

a) 201 “Cheltuieli de constituire”;

b) 602 “Cheltuieli cu materiale consumabile”;

c) 711 “Variaţia stocurilor”;

d) 4424 “TVA de recuperat”;

e) 4426 “TVA deductibil”.

13. În contabilitate, decuparea în timp pe exerciţii financiare a vieţii întreprinderii se bazează pe următoarele principii contabile :

a) Principiul permanenţei metodelor şi principiul necompensării

b) Principiul independenţei exerciţiilor şi principiul continuităţii activităţii

c) Principiul continuităţii activităţii şi principiul costului istoric.

14. Conform principiului necompensării:

a) nu se admit compensări între cheltuieli şi venituri;

b) nu se admit compensări între creanţe şi datorii;

c) se admit compensări între debite şi credite;

d) nu se admit compensări între elementele de activ şi cele de pasiv.

15. La data închiderii conturilor, dacă valoarea de inventar a activelor este mai mare decât valoarea de intrare diferenţa:

a) se contabilizează sub forma unui provizion;

b) se contabilizează sub formă de amortizare

c) nu se contabilizează.

16.La data închiderii conturilor, dacă valoarea de inventar a pasivelor este mai mică decât valoarea de intrare, diminuările de valori cu caracter ireversibil se contabilizează:

a) ca o sporire a datoriei;

b) ca o reducere a datoriei;

c) nu se contabilizează.

17. Creşterea de valoare cu caracter ireversibil a pasivelor determinată cu ocazia evaluării la data închiderii conturilor:

a) nu se contabilizează;

b) constituie o reducere a datoriei;

c) constituie complement de datorie.

18. Plusul de valoare cu caracter reversibil a pasivelor, determinat de ocazia evaluării la data închiderii conturilor se înregistrează:

a) la categoria amortizărilor;

b) la categoria provizioanelor;

c) ca supliment la datorie.

19. Starea de continuitate a activităţii unei unităţi patrimoniale legitimează aplicarea a numeroase practici contabile, din care pot fi menţionate:

a) împărţirea vieţii firmei în exerciţii;

b) utilizarea metodei NIFO la evaluarea stocurilor în momentul ieşirii din patrimoniu;

c) repartizarea unor cheltuieli asupra mai multor exerciţii;

d) utilizarea costului istoric în evaluarea patrimoniului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elemente si Principii de Contabilitate.doc

Alte informatii

Modele teste grila pentru licenta 2008 la Facultatea de Stiinte Economice