Examen Contabilitate Financiara

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Examen Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 14 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Subventii:În categ.subv.se cuprind subv.aferente A si subv.aferente V-lor.Acestea pot fi primite de la Guv, Agentii guv.si alte instit similare nat.si internat.Subv.af.A:reprez.subv.pt acordarea carora,principala cond.e ca p.j.beneficiara sa cumpere,construiasca sau achiz.A cu ciclu lung de fabricatie. Subv.af.V:cuprind toate subv.altele decât cele pt A.Subv.se recunosc pe o baza sistematica,dr.V pe per.coresp.chelt.afer. pe care aceste subv.urmeaza a le compensa.Aceste subv.nu tre creditate direct în ct.de cap.si rez.

Proviz.pt risc.si chelt:reprez.un P cu exigibilitate sau val.incerta.Se constit.pt elem.cum sunt:litigiile,amenzile si penalitatile,despagubirile,daunele si alte dat.incerte;chelt.legate de activ.de service în per.de garantie si alte chelt.privind garant.acordata clinetilor;alte proviz.Ctb. proviz.pt risc.si chelt.se tine pe feluri,în fct.de nat.si scopu sau obiectu pt care au fost constit.Un proviz.pt.r.si chelt.va fi înreg.în ctb.daca sunt îndeplin.cumulativ urm.cond:exista oblig.curenta generata de un evenim.anterior;e probabila efectuarea unor plati pt onorarea oblig.respective; suma poate fi estimata.Prov.pt r.si c.tre sa fie strict corelate cu risc.si chelt.estimate. Aceste prov.nu pot avea dr.scop corectarea val.A-lor.Pt stab.unei oblig.curente la data bilantului,se vor lua în consid.toate inform.disponibile.Val.recunoscuta ca proviz.tre sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii oblig.curente.

Ctb.dat.pe TL.Cap.proprii pot fi completate când e necesar prin angajarea de împrum.pe Tmed.si L de la 2 categ.de creditori:de la creditori p.f.sau j.si de la banci.Acestea reprez.cap.primite de la terti pe care soc.tre sa le restituie la termenu scadent si pt care tre sa plateasca o dob. Din struct.cap.strain fac parte:împrum.din emis.de oblig.si primele privind ramb. oblig;credite bancare pe TL si med;dat.de privesc imob.fin;alte împrum.si dat. asimilate;dob.aferente împrum.si dat.asimilate.Ctb.dat.pe TL,adica a cap.strain,se realiz.cu ajut.ct.din gr.16.

Ctb.împrum.din emis.de oblig.Oblig. sunt titluri de credit negociabile emise de regula de soc.de act.si constituie în totalit.lor un împrum.colectiv pe TL acordat soc.emitente de o masa de creditori,pers.fiz.sau jur.Nu se pot emite oblig.mai mult de ¾ din cap.varsat si existent,iar val.unei oblig.nu poate fi mai mica de 25.000 lei.Oblig.pot fi nominative sau la purtator.Exista 3 val.de referinta: nominala;de emis;pretu de ramb,respectiv pretu platit la scadenta de catre soc. emitenta pt oblig.retrase de pe p-ta în vederea ramb.împrum.obligatar.De regula pretu de ramb.se stab.la o val.mai mare de val.de emis,iar dif.dintre pretu de ramb.si val.de emis.e numita prima de ramb,care se adauga la val.de emis.si astfel se dimensioneaza împrum.obligatar. Detinatorii de oblig.sunt numiti obligatari,iar împrum.din aceste oblig.e numit împrum.obligatar.În ctb.sunt utiliz.ct.161,168,169,505.

Ctb.decontarilor cu tertii comerciali. Opratiunile curente ce se nasc între soc.com.si tertii com.genereaza dat.com.si creante com.Dat.com.apar în cadru proc. de aproviz.cu bun,lucrari si serv.si includ în struct.lor fz.si efectele de platit. Creantele com.apar în cadru proc.de desfacere a bun.sau ca urmare a executarii lucrarilor sau prestarilor de serv.catre terti si cuprind în struct.lor clientii si efectele de primit.Reflectarea în ctb.a dat.si creantelor com.se realiz.cu ajut.ct-lor din gr.40 si 41.

Fisiere in arhiva (4):

  • conta fitza.doc
  • contabilitate financiara fitzuica.doc
  • contabilitate financiara fitzuica2.doc
  • contabilitate financiara fitzuica3.doc

Alte informatii

Fitzuici pentru examenul de contabilitate financiara!