Experti Contabili

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Experti Contabili.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 239 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Disciplina: CONTABILITATE

Experti contabili – contabili autorizati cu studii superioare

1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevazuta în standardul IAS 2 „Stocuri”:

a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila;

b)stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabila neta;

c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost valoarea contabila;

Raspuns corect: a)

Conform par. 6 din IAS 2 „Stocuri” acestea trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

2. În care din urmatoarele cazuri nu se înregistreaza un venit din vânzarea marfurilor, în conformitate cu norma IAS 18 “Venituri din activitati curente”?

a) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului;

b) vânzatorul ramâne obligat din cauza unei executii nesatisfacatoare, neacoperite prin clauze privind garantia;

c) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului, dar înca nu s-a încasat contravaloarea marfurilor;

Raspuns corect: b)

Conform par 16.a) din IAS 18: „daca societatea pastreaza riscurile semnificative aferente proprietatii, tranzactia nu reprezinta o vanzare si veniturile nu sunt recunoscute. Exemple: atunci cand societatea are obligatii legate de rezultate nesatisfacatoare, neacoperite de prevederile garantiilor normale ”.

3. Care din urmatoarele operatii genereaza elemente extraordinare, pentru o întreprindere industriala, în sensul normei IAS 8 „ Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile”?

a) amenzile platite catre administratia fiscala;

b) pierderi materiale generate de inundatii.

c) subventiile primite pentru mentinerea pretului la anumite produse.

Raspuns corect: c)

Par. 14 din IAS 8 precizeaza „Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt:

- expropierea activelor;

- un cutremur sau alt dezastru natural”.

4. Care din urmatoarele tratamente de corectare a unei erori fundamentale reprezinta prelucrarea alternativ autorizata din norma IAS 8 „ Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile”?

a) corectarea afecteaza rezultatul exercitiului în cursul caruia eroarea a fost descoperita;

b) corectarea afecteaza rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

c) corectarea afecteaza fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitului, fie rezultatul exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

Raspuns corect: a)

Par 38 din IAS 8 precizeaza: „Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa in determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente”.

5. Care din urmatoarele schimbari nu reprezinta o schimbare de estimare contabila, în conformitate cu norma IAS 8 „ Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile”?

a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale;

b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizari corporale;

c) trecerea de la LIFO la FIFO pentru evaluarea stocurilor.

Raspuns corect: c)

Conform paragrafului 23 din IAS 8 „pot sa se ceara estimari ale debitorilor indoielnici, uzuri morale ale stocurilor sau duratei de viata sau modului de consumare a beneficiilor economice obtinute din activele amortizabile”.

6. Metoda terminarii lucrarilor utilizata pentru contabilizarea contractelor de constructii, în conformitate cu norma IAS 11 „Contractele de constructii”, este în spiritul principiului:

a) prudentei;

b) independentei exercitiului;

c) evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.

Raspuns corect: a)

Conform par. 32 din IAS 11: „Când venitul unui contract de constructie nu poate fi evaluat în mod credibil, atunci:

- venitul trebuie recunoscut doar in masura în care costurile contractuale suportate este probabil a fi recuperate.;

- costurile contractuale trebuie recunoscute drept cheltuieli in exercitiul financiar în care sunt generate”.

Recunoasterea cheltuielilor la nivelul veniturilor presupune respectarea principiului prudentei.

7. În conformitate cu prelucrarea de referinta din norma IAS 23 „Costurile îndatorarii”, cheltuielile cu dobânzile:

a) reprezinta cheltuieli ale exercitiului curent;

b) se pot încorpora în costul oricarui activ;

c) se pot încorpora doar în costul activelor care necesita o perioada indelungata de pregatire inainte de a putea fi utlizate sau vândute.

Raspuns corect: a)

Conform par. 7 din IAS 23: „Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut”.

8. Aplicarea prelucrarii de referinta din norma IAS 23 „Costurile indatorarii” are ca efect:

a) majorarea rezultatului din exercitiul curent;

b) micsorarea rezultatului din exercitiul curent;

c) micsorarea rezultatului din exercitiile viitoare.

Raspuns corect: b)

Conform par. 7 din IAS 23: „Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut”.

Contabilizarea unei cheltuieli determina micsorarea rezultatului exercitiului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Experti Contabili.doc

Alte informatii

PROBLEME REZOLVATE PENTRU EXAMENUL DE EXPERTI CONTABILI - CONTABILITATE