Grila Contabilitate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grila Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Unul dintre criteriile de mai jos nu poate retinut pentru clasificarea si recunoasterea unui active drept activ curent (circulant) în cadrul situatiilor financiare:

a) active destinate sa fie vândute sau consumate în cadrul ciclului de exploatare al entitatii;

b) active detinute, în mod esential, pentru a fi tranzactionate;

c) active destinate a fi realizate în urmatoarele 12 luni, dupa închiderea exercitiului;

d) cele care fac parte din categoria lichiditatilor si echivalentelor de lichiditati;

e) investitiile în entitatile asociate.

Potrivit Cadrului general IASB, informatiile prezentate în situatiile financiare au calitatea de a fi credibile, în masura în care asigura:

a) comparabilitatea, inteligibilitatea, relevanta, prudenta, pragul de semnificatie, completitudinea;

b) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, comparabilitatea, prudenta, consecventa prezentarii;

c) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea;

d) comparabilitatea, inteligibilitatea, reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului;

e) relevanta, prudenta, pragul de semnificatie, inteligibilitatea.

În viziunea standardului IAS 1 (revizuit) "Prezentarea sit fin",interesele minoritare sunt prezentate,în bilantul consolidat, la:

a) datoriile necurente;

b) activele necurente;

c) datoriile curente;

d) activele curente;

e) capitalurile proprii;

Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta forme de evaluare în cost istoric:

a) costul de achizitie si costul de productie ;

b) costul de achizitie si valoarea justa;

c) costul de achizitie si valoarea actuala;

d) costul de productie si valoarea justa;

e) valoarea neta de realizare si valoarea justa;

Care dintre urmatoarele afirmatii corespunde evaluarii activelor necurente destinate a fi cedate?

a) se amortizeaza în continuare pâna se gaseste un client, apoi nu se mai amortizeaza;

b) nu se mai amortizeaza si se evalueaza la valoarea justa diminuata cu costurile de cesiune;

c) se evalueaza la valoarea justa diminuata cu costurile de cesiune;

d) nu se mai amortizeaza si se evalueaza la minimul dintre valoarea contabila si valoarea justa diminuata cu costurile de cesiune;

e) nu se mai amortizeaza si se evalueaza la valoarea neta contabila de la data încetarii amortizarii;

Care din urmatoarele structuri contabile nu reprezinta o consecinta a independentei

exercitiilor:

a) cheltuieli constatate în avans;

b) venituri constatate în avans;

c) dobânzi de încasat;

d) clienti-facturi de întocmit;

e) efecte comerciale de primit;

Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre:

a) pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare;

b) pozitia financiara, situatia activelor si modificarile pozitiei financiare;

c) performanta financiara, lichiditatea financiara si modificarile pozitiei financiare;

d) pozitia financiara, rentabilitatea si porfitabilitatea entitatii;

e) lichiditatea, solvabilitatea si performanta financiara.

Cadrul general IASB nu abordeaza:

a) obiectivul situatiilor financiare;

b) forma si formatul situatiilor financiare;

c) caracteristice calitative care determina utilitatea informatiilor din situatiile financiare;

d) definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor descrise în situatiile financiare;

e) conceptele de capital si de mentinere a capitalului.

Contul de profit si pierdere este o situatie financiara care prezinta:

a) pozitia si performanta financiare ale întreprinderii;

b) pozitia financiara a întreprinderii;

c) performanta financiara a întreprinderii;

d) evolutia pozitiei financiare a întreprinderii;

e) performanta financiara si evolutia capitalurilor proprii ale întreprinderii

Unul dintre criteriile de mai jos nu poate retinut pentru clasificarea si recunoasterea unei datorii drept datorie curenta în cadrul situatiilor financiare:

a) se asteapta sa fie decontata în cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii;

b) entitatea are capacitatea de a refinanta o obligatie pentru cel putin 12 luni dupa data bilantului, chiar daca obligatia ar fi trebuit achitata într-o perioada mai scurta;

c) este detinuta, în primul rând, spre a fi tranzactionata;

d) este exigibila în termen de 12 luni dupa data bilantului;

e) entitatea nu are un drept neconditionat de a amâna achitarea datoriei pentru cel putin 12 luni dupa data bilantului.

Potrivit Cadrului general IASB, doua criterii stau la baza recunoasterii elementelor în situatiile financiare:

a) transferarea dreptului de proprietate si controlul resurselor;

b) probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare si credibilitatea evaluarii;

c) evaluarea la valoarea actualizata si cresterea capitalului;

d) transferarea dreptului de proprietate si credibilitatea evaluarii;

e) controlul resurselor si probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare.

Recuperarea împrumuturilor acordate pe termen lung se înscrie în tabloul fluxurilor de trezorerie al unei întreprinderi industriale:

a) la activitati de exploatare;

b) la activitati de finantare;

c) la activitati de investitii;

d)fie la activitati de finantare, fie la activitati de investitii;

e) nu afecteaza tabloul fluxurilor de trezorerie;

Fisiere in arhiva (1):

  • Grila Contabilitate.doc