Grile Contabilitate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 71 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Trezoreria reprezintã:

a. totalitatea operatiilor bãnesti si financiare pe care le efectueazã institutiile bancare în scopul asigurãrii mijloacelor bãnesti necesare desfãsurãrii normale a activitãtii sale;

b. totalitatea operatiilor de creditare efectuate de institutiile bancare cãtre agentii economici;

c. totalitatea operatiilor bãnesti si financiare pe care le efectueazã o unitate economicã în scopul asigurãrii mijloacelor bãnesti necesare desfãsurãrii normale a activitãtii sale;

d. totalitatea operatiilor bãnesti si financiare pe care le efectueazã institutiile bugetare în scopul asigurãrii creditelor necesare desfãsurãrii normale a activitãtii;

e. toate rãspunsurile sunt corecte.

2. Acreditivul reprezintã:

a. sumã separatã în contul plãtitorului si tinutã la dispozitia unui furnizor, la unitatea bancarã la care plãtitorul îsi are contul în vederea efectuãrii de plãti pentru aprovizionãrile efectuate;

b. sumã separatã în contul plãtitorului si þinutã la dispozitia unui client, la unitatea bancarã la care plãtitorul îsi are contul pentru efectuarea de plãti pentru aprovizionãrile efectuate;

c. sumã separatã în contul plãtitorului si tinutã la dispozitia unui furnizor, la unitatea bancarã la care furnizorul îsi are contul în vederea efectuãrii de plãti pentru aprovizionãrile efectuate;

d. sumã separatã în contul plãtitorului si tinutã la dispozitia institutiilor financiare pentru efectuarea de plãti fiscale;

e. nici un rãspuns nu este corect.

3. Potrivit Cadrului General elaborat de IASC: recunoasterea cheltuielilor în contul de profit si pierdere se face:

a. când a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuãrii unui activ sau cresterii unei datorii si poate fi evaluata credibil;

b. când a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare , aferentã diminuãrii unui activ sau cresterea unei datorii;

c. când cresterea poate fi evaluatã credibil;

d. când a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare , aferentã cresterii unui activ sau reducerii unei datorii;

e. nici un rãspuns nu este corect

4. Conturile de cheltuieli si venituri nu sunt conturi bilantiere deoarece:

a. la sfârsitul fiecãrei luni sunt debitate respectiv creditate;

b. la sfârsitul fiecãrei luni prezintã sold debitor respectiv creditor;

c. la sfârsitul fiecãrei luni prezintã sold;

d. la sfârsitul fiecãrei luni se închid prin rezultatul exerciþiului si nu prezinta sold;

e. toate rãspunsurile sunt corecte

5. Lucrãrile de închidere a exercitiului financiar cuprind:

a. lucrãri preliminare, pregãtitoare;

b. redactarea situatiilor financiare;

c. elaborarea raportului administratorilor;

d. aprobarea si depunerea situatiilor financiare;

e. toate rãspunsurile sunt corecte

6. Diferentele de curs valutar în cazul creantelor pot fi:

a. înregistrate pe cheltuieli atunci când diferentele sunt favorabile;

b. favorabile când cursul valutar la data decontãrii este mai mic decât cel de la data efectuãrii tranzactiei ;

c. înregistrate pe venituri atunci când diferentele sunt nefavorabile

d. nefavorabile când cursul valutar la data decontãrii este mai mic decât cel de la data efectuãrii tranzactiei ;

e. toate rãspunsurile sunt corecte.

7. În structura trezoreriei se cuprind:

a. titlurile de plasament;

b. disponibilitãtile bãnesti din conturile bancare;

c. alte valori de trezorerie;

d. disponibilitãtile bãnesti din casierie

e. toate raspunsurile sunt corecte

8. Cambia reprezintã:

a. un instrument de platã prin care o persoanã numitã beneficiar încaseazã direct de la altã persoanã numitã trãgãtor o sumã de bani, la scadentã si la locul stabilit;

b. un instrument de platã prin care o persoanã numitã tras dã ordin unei alte personae numitã trãgãtor sã plãteascã unei persoane numitã beneficiar la data si locul stabilit;

c. un instrument de platã prin care trãgãtorul (emitentul) plãteste o datorie fatã de beneficiar prin intermediul altei persoane numitã tras, la data si la locul stabilit;

d. un instrument de platã prin care o persoanã numitã tras plãteste direct unei alte persoane numitã beneficiar o sumã de bani la data si locul stabilit;

e. toate rãspunsurile sunt corecte

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Contabilitate.doc

Alte informatii

Spiru Haret