Grile de Contabilitate Fiscala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile de Contabilitate Fiscala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

ÎNTREBÃRI LEGATE DE CONTABILITATE

13. Care sold trebuie evidentiat distinct in cadrul bilantului?

A. Imobilizarile necorporale

B. Productia In curs de executie

C. Creante comerciale

D. Impozitul

14. Care dintre urmatoarele categorii de imobilizari corporale NU este evidentiata drept categorie distincta in formatul Bilantului?

A. Terenuri si constructii

B. Instalatii tehnice si masini

C. Mijloace de transport

D. Alte instalatii, utilaje si mobilier

15. Raportul anual al unei Intreprinderi cuprinde:

1) Situatiile financiare

2) Raportul auditorilor

3) Raportul administratorilor

4) Raportul cenzorilor

A. Numai 2 si 3

B. Numai 1, 2 si 3

C. Numai 1, 3 si 4

D. Numai 1

16. Societatea Investitorul S.A. investeste In obligatiuni de stat cu dobanda 10% si termen de rascumparare in anul 2005. Aceasta investitie trebuie considerata ca imobilizare daca:

A. Este destinata utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea societatii

B. A fost achizitionata cu scop speculativ

C. Cea mai apropiata data fixata pentru rascumparare este stabilita la o perioada mai mare de un an

D. Cea mai tarzie data fixata pentru rascumparare este stabilita la o perioada mai mare de un an

17. Societatea Dunarea S.A. a reevaluat un activ generandu-se astfel un surplus din reevaluare de 100.000 u.m. Indicati modul In care acest surplus trebuie Inregistrat In conturile de rezerve ale societatii Dunarea S.A.:

A. Se crediteaza "Rezerve din reevaluare" cu suma de 100.000 u.m.

B. Se debiteaza "Rezerve din reevaluare" cu suma de 100.000 u.m.

C. Se crediteaza "Rezervele legale" cu suma de 100.000 u.m.

D. Se debiteaza "Rezervele legale" cu suma de 100.000 u.m.

28. Care din urmatoarele elemente poate fi inclus In costul stocului la sfarsitul exercitiului financiar conform IAS 2 "Contabilitatea stocurilor"?

A. cheltuielile cu regia fixa de productie

B. onorariul auditorului

C. cheltuieli de desfacere

D. cheltuieli cu regia de administratie

29. In cazul unei societati producatoare de masini, care din urmatoarele elemente NU reprezinta un flux de numerar provenit din activitatile de exploatare, conform definitiei din IAS 7 "Situatiile fluxurilor de numerar":

A. plati In numerar catre si In numele salariatilor

B. Incasari In numerar din vanzarea unor terenuri si mijloace fixe

C. plati In numerar catre furnizorii de bunuri si servicii

D. Incasari In numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri

30. Mai jos este prezentata o lista de tranzactii sau evenimente care se pot produce:

(i) Cedarea unor elemente de terenuri si mijloace fixe

(ii) Solutionarea unui litigiu

(iii) Vanzarea de bunuri catre un client cu acordarea unei reduceri

(iv) Exproprierea unor active

(v) Restructurarea activitatilor unei societati

IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile" cere ca urmatoarele tranzactii si evenimente sa fie prezentate:

31. Societatea Domus S.A. a Inceput un contract de construire a unui pod In februarie 2000. Mai jos sunt prezentate informatii referitoare la acest contract, pentru exercitiul financiar Incheiat la 31 decembrie 2000:

u.m.

Pretul total al contractului 5.000.000

Costul total estimat 4.000.000

Facturi emise 1.800.000

Numerar Incasat de la client 1.640.000

Procentaj de finalizare a constructiei 45%

Conform IAS 11 "Contractele de constructii", la sfarsitul exercitiului, veniturile contractuale nefacturate sunt:

A. 160.000 u.m.

B. 450.000 u.m.

C. 610.000 u.m.

D. 2.250.000 u.m.

32. Conform IAS 18 "Venituri", care din urmatoarele NU constituie o conditie necesara pentru recunoasterea veniturilor din vanzarea marfurilor:

A. exista certitudinea ca societatea va obtine beneficii economice In urma derularii tranzactiei

B. valoarea venitului poate fi evaluata In mod credibil

C. costurile care urmeaza a fi suportate pentru desfasurarea tranzactiei pot fi evaluate In mod credibil

D. societatea a transferat cumparatorului riscurile si beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor

33. Societatea Regional S.A. are dreptul la subventii guvernamentale pentru cheltuieli cu pregatirea personalului si pentru investitii. In timpul exercitiului Incheiat la 31 decembrie 2000, societatea a cheltuit 250.000 u.m. pentru pregatirea personalului si a achizitionat echipamente In valoare de 750.000 u.m pe data de 1 ianuarie 2000. Subventiile acordate pentru cursurile de pregatire si pentru achizitionarea de echipamente sunt de 10% si, respectiv, 25%. Regional S.A. a primit pe parcursul anului toate subventiile la care avea dreptul. Echipamentele se amortizeaza liniar pe o durata de 5 ani. Subventiile pentru imobilizari sunt reflectate ca venituri constatate In avans. Societatea nu a primit nici un fel de alte subventii.

Conform IAS 20 "Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor referitoare la asistenta guvernamentala", valoarea referitoare la subventiile guvernamentale care se va reflecta In contul de profit si pierdere al societatii pentru exercitiul Incheiat la 31 decembrie 2000 va fi:

A. 37.500 u.m.

B. 62.500 u.m.

C. 150.000 u.m.

D. 175.000 u.m.

34. Societatea Confectia S.A. a cumparat 50.000 actiuni ale Ultra S.A. In martie 2000. Societatea a platit 150.000 u.m. In numerar si a dat 10.000 din propriile sale actiuni (valoarea nominala 1 u.m., valoarea justa 2,60 u.m. fiecare) pentru a achizitiona actiuni ale Ultra S.A. Onorariile platite brokerilor au fost 4.500 u.m.Confectia S.A. a vandut jumatate din cele 50.000 de actiuni ale Ultra In noiembrie 2000, pentru suma de 190.000 u.m. Onorariile platite brokerilor pentru aceasta vanzare au fost 1.000 u.m.

Conform IAS 25 "Contabilitatea investitiilor financiare", castigul rezultat din vanzarea investitiei financiare este:

A. 8.500 u.m.

B. 90.250 u.m.

C. 98.750 u.m.

D. 99.750 u.m.

35. In baza definitiei din IAS 31 "Raportarea financiara a intereselor In asocierile In participatie", o asociere In participatie este un acord contractual prin care:

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile de Contabilitate Fiscala.doc