Grile Rezolvate Contabilitate Bancara Anul V FR-FB

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Rezolvate Contabilitate Bancara Anul V FR-FB.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 41 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Alegeţi varianta/variantele corecte:

1. Instituţia de credit reprezintă:

a). persoană fizică autorizată;

b). unitate operaţională fără personalitate juridică;

c). o entitate care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu;

d). o entitate al cărei obiect principal de activitate constă în dobândirea de participaţii sau în efectuarea uneia sau mai multora dintre activităţile financiare desfăşurate de bănci conform legii;

e). persoană juridică autorizată să desfăşoare în principal, activităţi de atragere de depozite şi de acordare de credite în nume propri şi în cont propriu.

2. Informaţii de natura secretului profesional pot fi furnizate în următoarele condiţii:

a). la solicitarea scrisă a soţului titularului de cont, atunci când face dovada că a introdus în instanţă o cerere de împărţire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanţei;

b). în cazurile în care reprezentantul bancar prezintă un interes legitim;

c). trebuie furnizate informaţii băncilor concurente;

d). nu există solicitarea titularului sau a moştenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanţilor lor legali;

e). nu dăunează intereselor şi prestigiului băncii.

3. Băncile trebuie să-şi organizeze întreaga activitate în conformitate cu:

a). regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase;

b). cu cerinţele Ministerului Finanţelor Publice;

c). cu cerinţele Băncii Naţionale a României;

d). reglementările Curţii de Conturi a României;

e) reglementările Băncii Naţionale a României.

Alegeţi răspunsul corect:

A = a + b + c + d + e;

B = a+ c + e;

C = a + c + d +e;

D = b + c + d + e;

E = a + b + c + e;

4. Toate documentele financiar bancare cuprind informaţii despre contabilitate care sunt:

a). irelevante, să nu fie folositoare utilizatorilor documentelor financiare;

b). inteligibil atât în ceea ce priveşte calitatea informaţiilor, cât şi în ceea ce priveşte cantitatea (nici prea mult, nici prea puţin);

c). subiective, prezintă un punct de vedere prea negativ sau prea pozitiv;

d). neactualizate, cuprind toată perioada de contabilitate;

e). incomplete, omisiunile pot orienta mai mult decât distorsiunile.

5. Principiul prudenţei este aplicat şi în contabilitatea bancară dar are câteva particularităţi:

a). corespondenţa bilanţului de deschidere cu bilanţului de închidere al exerciţiului precedent;

b). nu este admisă nici o compensare a activului cu pasivului sau a veniturilor cu cheltuielile cu excepţia operaţiunilor cu titluri de tranzacţii, cu instrumente la termen sau în cazul swap-urilor de dobânzi;

c). asigură comparabilitate în timp a informaţiilor contabile pentru menţinerea aceloraşi norme şi reguli de înregistrări contabile;

d). în cazul operaţiunilor de piaţă poate apărea un transfer în viitor al incertitudinilor din prezent, atunci când sunt evaluate la preţul pieţei;

e). presupune exprimarea într-o formă monetară a operaţiunilor contabile înregistrate.

6. Principiul necompensării este aplicat şi în contabilitatea bancară dar are câteva particularităţi:

a). asigură comparabilitate în timp a informaţiilor contabile pentru menţinerea aceloraşi norme şi reguli de înregistrări contabile;

b). corespondenţa bilanţului de deschidere cu bilanţului de închidere al exerciţiului precedent;

c). în cazul operaţiunilor de piaţă poate apărea un transfer în viitor al incertitudinilor din prezent, atunci când sunt evaluate la preţul pieţei;

d). presupune exprimarea într-o formă monetară a operaţiunilor contabile înregistrate;

e). nu este admisă nici o compensare a activului cu pasivului sau a veniturilor cu cheltuielile cu excepţia operaţiunilor cu titluri de tranzacţii, cu instrumente la termen sau în cazul swap-urilor de dobânzi.

7. Modul general de construire a unui cont bancar trebuie să ţină cont de:

a). contul sintetic de gradul I;

b). valuta în care se deschide contul;

c). funcţia contabilă a contului;

d). codul clientului (numărul de ordine al clientului);

e). reglementările Ministerului Finanţelor Publice.

Alegeţi răspunsul corect:

A = a + b + c + d + e;

B = b +d;

C = a + c + d +e;

D = b + c + e;

E = a + e;

8. Operaţiunile de pensiune interbancară se referă la:

a). rezervele obligatorii ale băncilor;

b). creditele acordate sau împrumuturile primite, garantate prin transferul temporar de prioritate asupra elementelor de activ cedate;

c). fondurile aflate la despoziţia băncii, cu caracter permanent, durabil precum şi provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi provizioanele reglementate;

d). operaţiunile ce vor influenţa activitatea băncii în perioada următoare;

e). cheltuielile efectuate de bancă plătite sau neplătite încă.

9. Conturile de cheltuieli, din planul de conturi bancar, se referă la>

a). rezervele obligatorii ale băncilor;b). creditele acordate sau împrumuturile primite, garantate prin transferul temporar de prioritate asupra elementelor de activ cedate;

c). fondurile aflate la despoziţia băncii, cu caracter permanent, durabil precum şi provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi provizioanele reglementate;

d). operaţiunile ce vor influenţa activitatea băncii în perioada următoare;

e). cheltuielile efectuate de bancă plătite sau neplătite încă.

10. Operaţiunile cu capitaluri proprii, asimilate şi provizioane se referă la:

a). rezervele obligatorii ale băncilor;

b). creditele acordate sau împrumuturile primite, garantate prin transferul temporar de prioritate asupra elementelor de activ cedate;

c). fondurile aflate la despoziţia băncii, cu caracter permanent, durabil precum şi provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi provizioanele reglementate;

d). operaţiunile ce vor influenţa activitatea băncii în perioada următoare;

e). cheltuielile efectuate de bancă plătite sau neplătite încă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Rezolvate Contabilitate Bancara Anul V FR-FB.doc