Informatica Economica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Informatica Economica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Din punctul de vedere al mecanismului de conducere (piramida informaţională, în cadrul unităţilor economice se deosebesc:

a. sistemul de conducere, sistemul operativ şi sistemul comercial;

b. sistemul de conducere, sistemul operativ şi sistemul informaţional;

c. sistemul contabil, sistemul informaţional şi sistemul executiv;

d. sistemul de conducere, sistemul informatic şi sistemul operativ.

2. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă:

a. Datele sunt un ansamblu organizat de semne cu un sens bine determinat;

b. Informaţia este o redare specifică a realităţii înconjurătoare;

c. Un sistem informatic distribuit realizează culegerea datelor prin terminalele instalate în diferitele compartimente ale unităţii economice;

d. Sistemul informaţional este o componentă a sistemului informatic.

3. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă:

a. Prin Copyright se înţelege o modalitate de protecţie prin legea proprietăţii intelectuale;

b. SGBD este o colecţie de obiecte folosită pentru stocarea şi prelucrarea unui volum mare de date;

c. Gestiunea bazelor de date se referă la culegerea, adăugarea, actualizarea, ştergerea, sintetizarea şi administrarea informaţiei;

d. Fişierul bază de date se memorează pe un suport de memorie volatilă.

4. Care dintre următoarele aplicaţii şi medii de programare nu este un SGBD:

a. MS-Word b. MS-Access c. FoxPro d. Oracle

5. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:

a. MS-Access şi FoxPro sunt SGBD-uri relaţionale;

b. MS-Excel este un SGBD relaţional;

c. MS-Access este un SGBD cu versiuni atât pentru lucrul sub sistemul de operare Dos cât şi sub Windows;

d. Mediul FoxPro face parte din pachetul de programe MS-Office.

6. Care dintre următoarele comenzi nu poate fi folosită pentru introducerea de noi articole într-un fişier bază de date FoxPro:

a. BROWSE b. APPEND c. REPLACE d. INSERT

7. Care dintre următoarele comenzi nu poate fi folosită în fereastra Command pentru afişarea înregistrărilor dintr-un fişier FoxPro:

a. LIST OFF b. VIEW c. BROWSE d. DISPLAY

8. ÃŽn cazul folosirii mediului de programare FoxPro, care dintre următoarele comenzi poate fi folosită pentru ştergerea fizică a unor articole din fişierul dbf curent:

a. DELETE PACK

b. BROWSE

c. DELETE RECALL

d. ! ERASE *.*

9. ÃŽn cazul folosirii mediului de programare FoxPro, care dintre următoarele comenzi implementează decizia simplă în programare:

e. DO CASE ENDCASE

f. IF [ELSE] … ENDIF

g. SCAN [LOOP, EXIT] ENDSCAN

h. DO WHILE [LOOP, EXIT] ENDDO

10. Utilizând mediul FoxPro, care dintre următoarele afirmaţii este falsă:

i. Comanda SORT realizează ordonarea fizică a articolelor dintr-un fişier dbf;

j. Indexarea este operaţia de ordonare logică a datelor;

k. Filtrarea este operaţia de ordonare logică a datelor;

l. Raportul realizează prezentarea sintetică a informaţiei în vederea interpretării sale prin prisma gândirii umane;

11. ÃŽn cazul folosirii mediului de programare FoxPro, care dintre următoarele comenzi nu se foloseşte pentru citirea datelor de la tastatură:

a. @ SAY GET READ

b. INPUT

c. ACCEPT

d. @ BOX

12. Care dintre următoarele comenzi nu are ca efect crearea unui fişier în mediul FoxPro:

a. BROWSE

b. MODIFY COMMAND

c. INDEX

d. SORT

13. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă:

a. FoxPro este un manager relaţional al bazelor de date;

b. Modul de lucru direct al FoxPro permite execuţia imediată a comenzilor;

c. Salvarea în contextul FoxPro se face tastând Ctrl+Q;

d. Articolele, ca element arhitectural al unui fişier bază de date, au o structură formată din câmpuri.

14. Utilizând mediul FoxPro care dintre următoarele comenzi nu permite introducerea de noi articole în fişierul bază de date curent (deschis):

a. INSERT b. APPEND c. ADD d. BROWSE

Fisiere in arhiva (1):

  • Informatica Economica.doc

Alte informatii

Grile nerezolvate pentru specializarea contabilitate si informatica de gestiune