Intrebari Recapitulative - Contabilitate Bancara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Intrebari Recapitulative - Contabilitate Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Capitolul 1

Întrebări recapitulative

1. Cum definiti contabilitatea institutiilor de credit?

Contabilitatea instit.de credit trebuie sa asigure inreg.cronologica si simetrica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie atat pt.cerintele interne ale acestora cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori

2. Care sunt componentele situatiilor financiare anuale întocmite de institutiile de credit?

-informatii generale

-raportul auditorilor independenti

-bilantul contabil

-contul de profit si pierdere

-situatia evolutiei capitalului propriu

-situatia fluxurilor de numerar

-note la situatiile financiare

3. Ce prevede principiul necompensării?

Nu se poate face nici o compensare intre posturi de activ si posturi de pasiv, din bilant, sau intre venituri si cheltuieli in contul de rezultate

4. Care sunt utilizatorii informatiilor furnizate de contabilitatea bancară?

5. Prezentati operatiunile active desfăsurate de băncile comerciale.

Operatiunile active cuprind totalitatea serviciilor de creditare oferite de o banca si operatiunile de plasament.

Teste de autoevaluare

1. Care dintre următoarele principii ale contabilitătii institutiilor de credit permite contabilizarea

pierderilor probabile dar nu si a veniturilor potentiale?

c) principiul prudentei;

2. Care dintre elementele enumerate mai jos intră în componenta pasivelor bancare interne?

a) depozite ale clientilor;

b) depozite ale institutiilor financiare;

c) depozite publice;

h) capitaluri proprii, asimilate si provizioane.

3. Care dintre următoarele documente operative atestă acordul de vointă dintre bancă si client în ceea ce priveste acordarea unui credit si care cuprinde clauzele referitoare la valoare, obiect, garantie, termen de rambursare, dobânzi:

b) contractul de credit;

4. Care dintre elementele enumerate mai jos intră în componenta activelor bancare interne?

a) numerarul în casieriile băncilor;

b) depozite constituite la alte bănci;

e) credite interne.

5. Care dintre următoarele documente operative se utilizează pentru depunerea unei sume la casieria băncii de către persoane fizice si persoane juridice si ca document justificativ de înregistrare în registrul de casă:

c) foaia de vărsământ;

Teste de evaluare

1. Care sunt caracteriticile calitative ale situatiilor financiare anuale întocmite de institutiile de credit?

Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă, corectă şi completă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, să fie in conf.

cu prevederile statutare.

2. Ce semnifică valoarea actualizată a unui activ:

a) viitoarele intrări nete de numerar care urmează a fi generate în derularea normală a activitătii întreprinderii.

3. Ce presupune costul curent:

b) suma în numerar sau echivalent de numerar care ar trebui plătită dacă acelasi activ sau unul asemănător ar fi achizitionat în prezent;

4. Ce cuprind fluxurile de numerar generate din activitatea de exploatare?

-dobânzi încasate

-dobânzi plătite

-numerar şi conturi curente deschise la alte bănci

-conturi curente şi depozite plasate la bănci centrale

-plasamente la bănci – mai puţin de 3 luni –

-certificate de trezorerie – mai puţin de 3 luni –

-numerar şi echivalente de numerar în situaţia fluxurilor de numerar.

5. Care sunt principalele atributii ale BNR?

Conform prevederilor Legii nr.312/2004 privind Statutul B.N.R., principalele atrbuţii ale B.N.R. sunt:

-elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

-autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;

-emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

-stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;

-administrarea rezervelor internaţionale a României.

Capitolul 2

1. Ce reprezintă operatiunile de trezorerie?

Vizeaza operatii cu numerar efectuate de institutiile de credit precum si existenta si miscarea valorilor in casa (bancnote,monede si cecuri de calatorie) inclusiv a numerarului aflat in ghiseele automate de banca ( ATM-uri si ASV-uri)

2. Ce reprezintă cartea de plată?

Este un instrument de plata fara numerar prin care un posesor autorizat poate achita cpntravaloarea unor bunuri sau servicii cumparate de la comerciantii abilitati sa o accepte sau prin utilizarea careia poate obtine lichiditato de la banca emitenta

3. Prezentati principalele tipuri de case bancare care se pot organiza în conformitate cu normele emise de BNR.

- case operative de incasari

-case operative de plati

-case speciale

-case pt.operatiuni cu metale pretioase, pietre pretioase si alte valori

-case de schimb valutar amplasate in afara bancii

4. Prezentati functiunea contului 109 „Alte valori”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intrebari Recapitulative - Contabilitate Bancara.doc

Alte informatii

Intrebari recapitulative de la fiecare capitol al cursului impreuna cu raspunsurile acestora