Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Intrebari si raspunsuri la contabilitate.

1)Definiti obiectul contabilitatii.

Obiectul contabilităţii poate fi definit ca fiind ansamblul mişcărilor de valori, exprimabile în bani, dintr-un perimetru de mică sau mare întindere (regie autonomă, societate comercială, instituţie publică, societate bancară etc.) precum şi raporturile economico-juridice în care unitatea patrimonială este parte şi care generează decontări băneşti; calculele contabilităţii reflectă deodată mişcarea şi transformarea activelor precum şi pasivele în ordinea lor de formare şi după destinaţia lor în procesul de reproducţie.

2)Ce intelegeti prin obiectul propriu unei stiinte?

Obiectul propriu unei ştiinţe însemnă o categorie de fapte, un anumit grup de fenomene, de care se ocupă numai ştiinţa respectivă şi pe care le interpretează dintr-un anumit unghi de vedere, stabilind raporturi invariabile între fenomene şi cauzele care le-au produs, într-un cadru de categorii specifice.

3)Ce este un perimetru contabil?exemplificati.

În perimetru contabil se poate constitui oricare regie autonomă, societate comercială, instituţie publică, bancă, ori chiar economia naţională. Şi o gospodărie casnică poate deveni perimetru de studiu pentru contabilitate. Pentru ca o anumită structură economico – socială să poată deveni perimetru contabil ea trebuie să aibă autonomie funcţională şi centru propriu de decizii. De regulă calitatea de persoană juridică, titulară de patrimoniu a entităţii economico-sociale date îi conferă acesteia atributele de mai sus

4)Metoda contabilitatii:difinitie si trepte(enumerare).

Indica modul de cercetare,de cunoastere a obiectului si de realizare a obiectivelor acesteia.M.C.reprezinta demersul rational de abordare a obiectului contabilitatii pe baza unui ansamblu coerent de principii,mijloace si procedee susceptibile sa ofere o imagine fidela asupra pozitiei fin.si performantelor unitatii patrimoniale.

- distinge trei trepte şi anume:

-reprezentarea cifrică a mişcărilor de valori ca un bilanţ mobil;

-sistemul de calcul contabil digrafic;

-calcule periodice de sinteză.

5)Care sunt tipurile de intreprinderi/societati din Rominia?

*societati in nume colectiv(SNC)

*societati in comandita simpla(SCS)

*societati in comandita pe actiuni(SCA)

*societati pe actiuni(SA)

*societati cu raspundere limitata(SRL)

Intreprinderile pot fi:mari,mijlocii,mici,mixte

6)La ce se refera notiunea de avere a intreprinderii;societatii?

Un activ poate fi definit ca reprezentând o avere controlată de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice ulterioare pentru întreprindere. Beneficiile economice viitoare încorporate în active reprezintă potenţialul de a contribui, în mod direct sau indirect, la fluxul de numerar şi echivalente ale numerarului către întreprindere.

7)Ce sunt actionarii/asociatii?care sunt drepturile si obligatiile acestora?

Actionarii persoanele care au anumite actiuni in cadrul intreprinderii si au anumite drepturi in cadrul ei.

18)Enumerati principiile contabile.

Principii generale:

- al continuităţii activităţii;

- al permanenţei metodelor;

- al prudenţei;

- al independenţei exerciţiului;

- al evaluării separate a elementelor de activ de datorii;

- al intangibilităţii bilanţului de deschidere ;

- al necompensării;

- al prevalenţei economicului asupra juridicului;

- al pragului de semnificaţie.

- al nominalismului

19)Prezentati continutul principiului...independentei exercitiului..etc

Principiul independenţei exerciţiului presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe măsura angajării acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referă.

20)Definiti urmatoarele concepte:active imobilizate,active circulante,datorii,creante,debitori,creditori,capital social,actiuni proprii,parti sociale,credite bancare.

Datoriile reprezintă obligaţii actuale ale întreprinderii ce decurg din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte ieşiri de resurse care încorporează beneficii economice.

Activele imobilizate (numite şi: imobilizări, mijloace imobilizate sau active fixe) sunt activele generatoare de beneficii şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate.

Activele circulante (mijloacele circulante) reprezintă acele mijloace care datorită naturii şi destinaţiei lor nu pot rămâne o perioadă lungă de timp în unitatea patrimonială respectivă, de regulă, doar într-un circuit sau ciclu de exploatare.

Creante reprezinta drepturi banesti pe care le are unitatile patrimoniale asupra altor persoane fizice sau juridice si care ii permit acesteia sa ceara plata unei sume de bani,livrarea unui bun sau prestarea unui serviciu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate.doc

Alte informatii

intrebari si raspunsuri la examenul de contabilitate