Inventarul Patrimoniului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Inventarul Patrimoniului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Potrivit reglementarilor legale in vigoare, unitatile au obligatia sa efectueze cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute. De regula, inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv se face cu ocazia incheierii exercitiului financiar.

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii elementelor de activ si de pasiv si care elaboreaza si transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la specificul unitatii.

Conform prevederilor legale, in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere trebuie prezentate administratorului unitatii propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere. Acesta, cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil si al conducatorului compartimentului juridic, decide, in termen de cel mult 5 zile de la primirea procesului-verbal, asupra solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor legale.

Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de cel mult 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal de inventariere de catre administrator. Registrul-inventar este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Elementele de activ si de pasiv inscrise in acest registru au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora.

In concluzie, in termen de cel mult 11 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere trebuie inscrise Registrul-inventar elementele inventariate.

In continuare prezentam documentele ce trebuie sa existe in dosarul intocmit cu ocazia inventarieirii si cateva aspecte legate de inventarierea patrimoniului.

I. Dosarul de inventariere:

Decizia de numire a comisiilor de inventariere (acestea sunt coordonate, acolo unde este cazul, de catre o comisie centrala);

Declaratia scrisa a gestionarului (gestionarilor);

Fisele de magazie - barate si semnate de comisia de inventariere, la ultima operatiune, mentionand data la care s-au inventariat bunurile;

Listele de inventariere - semnate pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar (in cazul gestiunilor colective, listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii); pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa sa sa mentioneze daca are obiectii cu privire la modul de efectuare a inventarierii;

Extrasele de cont pentru comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, ramase neachitate;

Extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi lucratoare a anului, cu stampila oficiala a unitatilor bancare si unitatilor Trezoreriei Statului emitente.

Proces-verbal privind rezultatele inventarierii;

Fisiere in arhiva (1):

  • Inventarul Patrimoniului.doc