Macroeconomie

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Macroeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domenii: Contabilitate, Economie

Extras din document

1. Care sunt domeniile de studio ale macroeconomiei?

2. Definiti rezultatele macroeconomiei!

Se exprimă prin indicatori de rezultate, calculaţi în unităţi naturale sau monetare, care arată nivelul, structura, evoluţia si factorii de influenţă a acestora. Indicatorii macroeconomici pot fi analizaţi în mărimi absolute, relative, medii, indici, în mod statistic şi dinamic.

3. Care sunt conturile nationale?

a) producţie; b) consum; c) acumulare; d) restul lumii

4. Care sunt principalii indicatori sintetici care caracterizeaza economia nationala?definiti acesti indicatori.

a) Produsul global brut (P.G.B.) exprimă valoarea totală a bunurilor economice obţinute într-o perioadă determinată de timp.

b) Produsul intern brut (P.I.B.) reprezintă valoarea brută a producţiei finale de bunuri şi servicii produse în cursul unei perioade de timp de către agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea în interiorul graniţelor naţionale, autohton şi străin. El poate fi calculat prin următoarle metode:

b.1 Metoda de producţie:

PIB = VAB + IP + TV – SP unde:

VAB = valoarea adăugată brută (preţuri de bază)

IP = impozite pe produs inclusiv TVA

TV = taxe vamale;

SP = subvenţiile pe produs ţi pentru import

b.2 Metoda cheltuielilor:

PIB = CF + FBCF + VS + (E – I) unde:

CF = consumul final

FBCF = formarea brută de capital fix

VS = variaţia stocurilor;

E = exporturi

I = importuri

b.3 Metoda veniturilor:

PIB = R + EBE + IPRI – SE unde:

R = remunerarea salariaţilor

EBE = excedentul brut de exploatare

IPRI = impozite legate de producţie şi de import;

SE = subvenţiile de exploatare si de import.

c) Produsul naţional brut (P.N.B.)

PNB este baza măsurării activităţii economice şi reprezintă valoarea bunurilor şi serviciilor finale brute obţinute de către agenţii economici naţionali atât în interiorul ţării respective cât şi din activitatea desfăşurată în alte ţări. În funcţie de preţurile folosite la calcularea lui, PNB poate fi:

c.1 PNB nominal (PNBn) – care măsoară valoarea bunurilor şi serviciilor finale produse de agenţii economici naţionali într-o perioadă de timp, la preţurile existente în perioada respectivă.

c.2 PNB real (PNBr) – care măsoară valoarea bunurilor şi serviciilor finale produse de agenţii economici naţionali într-o perioadă de timp, la preţurile existente într-o perioadă de bază.

c.3 PNB real sau nominal pe locuitor – se obţine prin împărţirea PNB la numărul populaţiei din ţara respectivă.

c.4 Rata de creştere a PNB – reprezintă raportul dintre PNB pe locuitor din perioada curentă si PNB pe locuitor din perioada de bază.

d) Produsul naţional net (P.N.N.) – exprimă mărimea valorii adăugate nete a bunurilor şi serviciilor finale obţinute de agenţii economici autohtoni atât în interiorul ţării cât ţi în afara acestora, obţinute în decursul unei anumite perioade de timp, exprimată în preţurile zilei.

PNN = PNB – AM unde,

AM = mărimea amortizării capitalului fix

e) Venitul naţional (V.N.) – reprezintă mărimea agregată a veniturilor obţinute de posesorii de factori de producţie pentru aportul acestora la formarea bunurilor economice. Mărimea venitului naţional include atât veniturile din muncă (salarii), cât şi veniturile din proprietate (profituri, dividende, rente, dobânzi).

VN se obţine prin calcularea PNN-ului în preţul factorilor de producţie.

5.La ce se refera politicile structurale si politicile de ajustare?

a) Politicile structurale se referă îndeosebi la planificarea macroeconomică (dar, în sens larg, aici se includ şi elaborarea obiectivelor şi strategiilor social-economice pe termen lung sau politica de reglementare/dereglementare cu specia sa, naţio-nalizare/denaţionalizare).

Aceste politici sunt menite să creeze, corecteze sau distrugă structuri economice, în funcţie de scopul urmărit: macrostabilizarea. În cadrul politicilor structurale întâlnim:

a1) Naţionalizarea/denaţionalizarea prin care se mo-difică structura de proprietate;

a2) Politici privind sistemul financiar-bancar. În acest caz este vorba de reglementări juridice vizând crearea şi funcţionarea băncii centrale, a băncilor comerciale şi a celorlalte instituţii financiare, care vor influenţa decisiv comportamentul de economisi-re, consum şi investiţii al agenţilor economici.

Fisiere in arhiva (1):

  • Macroeconomie.doc