Modele Teste Licenta Bazele Contabilitatii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Modele Teste Licenta Bazele Contabilitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. A defini obiectul contabilităţii înseamnă:

a. a-i preciza domeniul potenţial asupra căruia poate să-şi întindă cunoaşterea ei specifică;

b. a identifica marfa care face obiectul tranzacţiei;

c. a determinare valoarea mărfii cumpărate;

d. nici o variantă nu este corectă.

2. Care sunt treptele metodei contabilităţii:

a. întocmirea după fiecare operaţiune a unui bilanţ mobil, întocmirea registrului jurnal, întocmirea balanţei de verificare finale

b. reprezentarea cifrică a mişcărilor de valori ca un bilanţ mobil, sistemul contabil digrafic, calculele periodice de sinteză

c. întocmirea unui bilanţ iniţial, întocmirea registrului jurnal, întocmirea balanţei de verificare cu patru serii de egalităţi

d. planificare, control, evaluare.

3. Care este valoarea nominală a unei acţiuni?

a. VN = Capital social / Număr de acţiuni;

b. VN = Capital propriu / Număr de acţiuni;

c. VN = Capital permanent / Număr de acţiuni.

4. Care sunt caracteristicile imobilizărilor ?

b. sunt fungibile

c. sunt destinate să servească o perioadă îndelungată activităţii unităţii patrimoniale

d. recuperarea şi transformarea valorii lor în bani se face într-un interval scurt de timp

e. nici o variantă nu este corect.

5. Care este documentul justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a drepturilor salariale:

a. factură fiscală

b. statul de plată

c. chitanţă fiscală şi registrul de evidenţă a populaţiei;

d. registrul de casă.

6. În funcţie de natura lor, activele imobilizate pot fi:

a. imobilizări materiale, imobilizări financiare, imobilizări circulante

b. imobilizări în decontare, imobilizări necorporale, imobilizări de trezorerie

c. imobilizări necorporale, imobilizări corporale, imobilizări de trezorerie

d. imobilizări necorporale, imobilizări financiare, imobilizări corporale.

7. Sumele investite de către societatea pentru a face ca produsele sale să se deosebească de produsele similare ale altora reprezintă:

a. brevetul

b. licenţa

c. concesiunea

d. marca de fabrică.

8. Să se determine mărimea activelor imobilizate la o întreprindere care prezintă următoarea situaţie: clădiri 100.000 lei; disponibil la bancă 30.000 lei; titluri de participare 10.000 lei; fond comercial 5.000 lei; valori mobiliare procurate cu titlul de plasament 20.000 lei; creditori 5.000 lei; licenţe 3.000 lei, aparatură birotică 22.000 lei.

a. 170.000 lei;

b. 140.000 lei;

c. 145.000 lei;

d. 150.000 lei.

Argumentaţi.

9. Care este egalitatea bilanţieră corespunzătoare grupului de operaţii inseparabile generatoare de mişcări permutative în activ şi mişcare opusă de sporire:

a. A – X + x’ = P + x”;

b. A + X – x” = P + x’;

c. A + X – x’ = P + x”.

10. Dacă la sfârşitul perioadei de gestiune se determină că TVA deductibilă este 760.000 lei, iar TVA colectată este de 570.000 lei, în urma operaţiunii de regularizare în decontul de T.V.A. rezultă:

a. TVA neexigibil ;

b. TVA colectat;

c. TVA de recuperat;

d. TVA de plată.

Argumentaţi.

11. Dubla înregistrare este:

a. înregistrarea simultană şi la acelaşi nivel a unei operaţiuni într-un cont de activ care se debitează şi într-un cont sau mai multe conturi de pasiv care se creditează

b. înregistrarea simultană şi la acelaşi nivel a unor grupuri de operaţiuni inseparabile în debitul şi creditul unor conturi de activ sau de pasiv care se modifică în acelaşi sens

c. înregistrarea simultană şi la acelaşi nivel a unei operaţiuni în debitul unui cont sau mai multor conturi sau şi concomitent în creditul unui cont sau mai multor conturi.

12. Operaţiunea prin care se înregistrează achitarea datoriei de 600 lei faţă de un furnizor ştiind că anterior i-a fost dat un avans de 100 lei, corespunde uneia din următoarele egalităţi contabile:

a. +A = +P

b. –P

c. –P = –A.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modele Teste Licenta Bazele Contabilitatii.doc

Alte informatii

FSEAP Suceava Contine raspunsurile