MSDA - Teste grila pentru verificarea cunostintelor

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma MSDA - Teste grila pentru verificarea cunostintelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Prin audit, în general, se înţelege:

a) examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate;

2. Anomalia – ca termen în normele de audit - reprezintă:

a) o informaţie financiară deformată, ca urmare a unor erori sau fraude;

3. Auditul financiar reprezintă:b) activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România;

4. Exhaustivitatea – ca termen în normele de audit - reprezintă:c) toate activele, datoriile, tranzacţiile sau evenimentele au fost înregistrate şi toate faptele importante au fost menţionate;

5. Asigurarea rezonabilă – ca termen în normele de audit - reprezintă:

a) asigurarea ridicată, dar nu absolută, ceea ce se traduce în raport prin faptul că informaţiile auditate nu sunt deformate de erori sau anomalii semnificative;

6. Criteriul corectei înregistrări în contabilitate şi al corectei prezentări în conturile anuale resupune:b) contabilizarea în perioada corespunzătoare, urmărindu-se respectarea independenţei exerciţiilor;

7. Declaraţii ale direcţiunii înseamnă:b) declaraţii făcute de către direcţiune auditorului în cursul unui audit, în mod spontan sau ca răspuns la întrebările (chestionarele) puse de auditor;

8. Deficienţe majore reprezintă:a) insuficieţe ale controlului intern care pot avea repercusiuni semnificative asupra situaţiilor financiare;

9. Normele de audit financiar sunt emise de:c) Autoritatea profesională prevăzută de lege;

10. Normele de referinţă ale auditului sunt:b) norme de audit financiar;

11. Întinderea lucrărilor de audit reprezintă:b) diligenţele apreciate ca fiind necesare, în circumstanţe precise, pentru atingerea obiectivului auditului;

12. Expert, ca termen folosit în normele de audit financiar, înseamnă:

a) o persoană sau un cabinet care posedă competenţele, cunoştinţele şi o experienţă într-un domeniu, altul decăt contabilitatea şi auditul;

13. Semnificativ, ca termen în normele de audit, înseamnă:

b) termen utilizat pentru a exprima importanţa unei date contabile cuprinsă în situaţiile financiare;

14. Principiile fundamentale pe care se întemeiază regulile de etică în activitatea de audit financiar sunt:b) independenţă;

15. Dosarul permanent conţine:c) organigrama;

16. Dosarul exerciţiului conţine informaţii şi documente privind:b) planificarea misiunii;

17. Dosarele de lucru sunt:a) proprietatea auditorului;

18. Elementele de bază ale raportului de audit:b) titlul;

19. Termenul de fraudă desemnează:a) un act voluntar emis de una sau mai multe persoane din conducere, salariaţi sau terţi, care conduce la situaţii financiare eronate;

20. Succesiunea lucrărilor într-o misiune de audit a conturilor anuale şi certificare a bilanţului contabil:b) acceptarea mandatului;

21. Termenul de eroare desemnează:b) o inexactitate involuntară, conţinută de situaţiile financiare;

22. Tipuri de opinie:a) opinia fără rezerve;

23. Programul de lucru defineşte:c) natura, calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru punerea în aplicare a planului de audit;

24. Elementele de referinţă în determinarea pragului de semnificaţie sunt:a) profitul net;

Fisiere in arhiva (1):

  • MSDA - Teste grila pentru verificarea cunostintelor.doc