Normalizarea Contabilitatii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Normalizarea Contabilitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Cap I: Globalizarea

Conceptul de globalizare: este de origine anglo- saxona, aparut pt. prima data intr-un dictionar (Webmaster) in anul 1961. Globalizarea include o multitudine de procese care afecteaza esential toate domeniile vietii economico-sociale. Poate fi considerata un fenomen, o ideologie, o mentalitate, o strategie, sau toate la un loc. Potrivit unui dictionar de economie reprezinta ‘modalitate sau sistem de receptare si abordare pe termen lung a marilor probleme contemporane, determinate de interactiunea multiplelor procese si fenomene economice, tehnice, politice, sociale, culturale, ecologice si preconizarea solutionarii lor intr-o larga perspectiva de catre comunitatea internationala’.G semnifica ‘procesul prin care distanta geografica devine un factor tot mai putin important in stabilirea si dezvoltarea relatiilor transfrontaliere de natura economica, politica si socio- culturala’.Pt. presedintele unei firme reprezinta ‘libertatea pt firma mea de a investi unde vrea, cand vrea, pt a produce ceea ce vrea, aprovizionandu-se si vanzand unde vrea, si avand de suportat cele mai mici constrangeri posibile’.

G este caracterizata prin procesesemnificative printre care mentionam: 1)existenta tehnologiilor informatiei, care ne pun in legatura mai iute si mai des unii cu altii; 2)comprimarea distantelor prin noi tehnologii; 3)interconectatrea si crestera dependentelor reciproce; 4)integrarea si cresterea pietelor financiare si comerciale; 5)internationalizarea accentuata a productiei prin intermediul unor firma cu activitate globala; 6) aparitia unor probleme planetatre care necesita abordari globale; 7) dezvoltarea de identitati transnationale;

Comertul este considerat motorul si promotorul globalizarii. Au luat fiinta organisme internationale: ONU, FMI,Banca Mondiala, Grupul celor 8, NATO specializate fiecare intru-un domeniu precis, inclusiv in solutionarea unor probleme care se pot ivi. G reprezinta in intregul ei un proces pozitiv si obiectiv necesar. ‘Intreprinderea privata este mai apta sa produca bogatie decat statul, care de cele mai multe ori manifesta tendinta de a abuza de propria putere. G ofera un grad de libertate individuala pe care nici un stat nu-l poate asigura’.

Fenomene negative (cele 7 pacate ale globalizarii): pierderea identitatii si a suveranitatii nationale, revenirea la colonialism, marginalizarea tarilor slab dezvoltate, impunerea unui singur model, globalizarea economiei suterane.

Factori determinanti ai globalizarii: 1) Progresul tehnologic: tehnologia de comunicare si informare a furnizat profunde restructurari economico- sociale; 2)Hegemonia neo- liberala: modelul pietei libere si a democratiei a devenit mai convingator dupa caderea comunismului si sfarsitul Razboiului Rece. Ideologia neo- liberalapromoveaza liberalizarea pietelor, descentralizarea economiei si privatizarea companiilor de stat, stiut fiind ca statul este cel mai nepriceput administrator. Intre cei doi factori mentionati exista o stransa legatura. Procesul tehnologic, informatizarea si telecomunicatiile au permis actorilor economici sa profite din plin de posibilitatile deschise de pietele libere.

Obiectivele generale ale contabilitatii: Contabilitatea este stiinta care observa si cuantifica in limbaj cifric existentul si miscarile produse instructura patrimoniului, determina marimea acestor modificari, delimiteaza cauzele care le-au generat, stabilind in final natura rezultatelor obtinute. 1) Pe plan conceptual, al teoriei contabilitatii: a)sa-si defineasca grupul de fapte si fenomene investigate, respectiv obiectul de studiu; b)sa-si precizeze metoda proprie de cercetare, inclusiv mijloacele si procedeele adecvate; c) sa delimiteze normele, principiile care guverneaza obiectul studiat; d) sa opereze in cunoastere cu o termonologie sau in vocabular specific; 2)Pe planul practicii sau contabilitatii aplicate: a) sa ofere informatiile necesare fundamentarii planurilor si programelor de activitate, in primul rand bugetului de venituri si cheltuieli; b)sa asigure urmarirea si controlul valoric al activitatilor desfasurate; c) sa ofere informatiile necesare nevoilor proprii ale firmei cat si cele destinate tertilor(actinari, asociati, clienti, furnizori, institutii bancare, organe fiscale, stat, potentiali investitori); d)sa asigure informatiile necesare pentru redactarea documentelor de sinteza si raportare contabila; e)sa asigure controlul integritatii patrimoniului in toate structurile sale; f) sa asigure informatiile despre pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare ale entitatii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatiri in luarea deciziilor economice.

Functiile contabilitatii: pentru activitatea de fundamentare a procesului decizional contabilitatea urmareste urmatoarele 5 functii: 1) Functia de inregistrare si prelucrare a datelor care consta in consemnarea sistematica a tuturor proceselor si fenomenelor economice exprimate in etalon valoric; 2) Functia de observare si informare atat pe plan intern(contabilitatea de gestiune), cat si pentru terti(contab financiara); Observarea si informarea privesc patrimoniul intreprinderii, modul de utilizarea a resurselor materiale, umane si financiare, cheltuielile efectuate si veniturile obtinute. Optimizarea acestei functii depinde esential de gradul de dotare cu echipamente de calcul. Din acest motiv este necesara obtinerea informatiei in timp real; 3) Functia de control gestionar semnifica valoarea modului de pastrare si utilizare a mijloacelor materiale si banesti, a gradului de eficienta in exploatatrea resurselor, respectarea disciplinei financiare etc.; 4) Functia juridica sau probanta are in vedere credibilitatea si relevanta informatiei contabile. Solutionarea unor eventuale litigii, stabilirea raspunderii materiale, pornesc de la premisa realitatii exprimate prin cifrele contabilitatii; 5) Functia previzionala consta in capacitatea de determinarea a tendintelor de evolutie a proceselor si fenomenelor economice,prin luarea in consideratie a informatiilor contabile aferente unei perioade deja incheiate. A aparut astfel gestiunea previzionala care constituie baza estimarilor economice pe care managerul modern trebuie sa le asocieze intr-o optica prospectiva. Prin aceasta functie contab moderna trebuie sa raspunda la urmat.: de unde vine intreprinderea, unde se afla in prezent, incotro se indreapta in viitor, unde ar tebui sa se indreptein viitor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Normalizarea Contabilitatii.doc