Normalizarea Contabilitatii Interprinderii in 2011

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Normalizarea Contabilitatii Interprinderii in 2011.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1) Cum putem define normalizarea contabilitatii si care sunt obiectivele acesteia?

Normalizarea reprezinta procesul de aplicare deliberate a normelor de contabilitate pentru solutionarea corecta a problemelor privind productia si utilizarea informatiei contabile.

Obiectivele generale ale contabilitatii normalizate sunt:

- precizarea terminologiei si a principiilor structurii continute in situatiile financiare

- definirea principalelor structure continute in situatiile financiare

- modul de prezentare a informatiilor in situatiile financiare

- elaborarea planului de conturi si a schemelor de contabilizare

2) Care sunt modalităţile de stingere a unei obligaţii prezente?

Stingerea unei obligaţii prezente a unei întreprinderi poate avea loc în următoarele situaţii:

a) plata în numerar;

b) transferul altor active;

c) prestarea de servicii;

d) înlocuirea respectivei obligaţii cu o altă obligaţie;

e) transferul obligaţiei în capital propriu;

f) renunţarea de către creditor la drepturile sale.

3) Ce intelegeti prin postulatul specializării/independenţei exerciţiului

Prin natura ei, viaţa întreprinderii este continuă În lipsa unor instrumente de măsură care să opereze într-o manieră continuă, a fost necesară împărţirea timpului în perioade convenţionale – exerciţiile financiare. Exprimarea poziţiei financiare, a performanţei reprezintă o măsurare contabilă care este realizată prin intermediul SFA.

Reglementările contabile româneşti precizează că „principiul independenţei exerciţiului presupune delimitarea în timp a veniturilor şi a cheltuielilor, pe măsura angajării acestora, şi trecerea lor la rezultatul exerciţiului care se referă”.

Postulatul independenţei exerciţiului a determinat contabilitatea să formuleze principii de conectare a cheltuelilor de exploatare. Cu cât perioada financiară reţinută de întreprindere este mai mică, cu atât este mai dificil să se decupeze sau să se măsoare cu exactitate veniturile, cheltuielile, activul şi pasivul.

4) Care este obiectivul situatiei financiare anuale?

Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a intreprinderii care sunt utile unei largi sfere de utilizatori in luarea deciziilor economice. Cadrul general IASB precizezaă că majoritatea utilizatorilor au nevoie de aceste informaţii pentru:

- a hotărî când să cumpere, să păsteze sau să vândă o investiţie de capital ;

- a evalua răspunderea sau gestiunea managerială ;

- a evalua capacitatea întreprinderii de a plăti şi de a oferi alte beneficii angajaţilor săi;

- a evalua garanţiile pentru creditele acordate întreprinderii;

- a determina politicile de impozitare;

- a determina profitul şi dividendele ce pot fi distribuite;

- a elabora şi utiliza date statistice despre venitul naţional;

- a reglementa activitatea întreprinderilor.

5) Cum poate fi definita structura “Venituri/cheltuieli” continuta in contul 121?

Performanţa întreprinderii vizează, în special, posibilitatea acesteia de a obţine profit. De aici rezultă dimensiunea potenţială a resurselor pe care firma le va deţine şi controla în viitor. Informatiile privind performanta sunt oferite in primul rand de contul de profit si pierdere. Marimea profitului depinde nemijlocit de raportul existent dintre venituri si cheltuieli.

Elementele de venituri si cheltuieli sunt definite dupa cum urmeaza:

- veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

- cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu , altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

6) Precizaţi aria de aplicabilitate a OMFP nr.3055/2009

Prezentele reglementari prevad formatul si continutul SFA, reguli de intocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii si publicarea a SFA , unele reguli privind contabilitatea de gestiune, planul de conturi general precum si continutul si functiunea conturilor contabile. Acestea stabilesc de asemenea, reguli privind organizarea si conducerea contabilitatii si raporturile efectuate in conformitate cu creantele institutiilor statului precum uzul tuturor categoriilor de utilizatori.

Reglementarile prevazute in acest ordin se aplica catre urmatoarele categorii de persoane:

a. Societati comerciale

- societati in nume colectiv

- societati in comandita simpla

- societatile pe actiuni

- societatile in comandita pe actiuni

- societatile cu raspundere limitata

b. Societatile /companiile nationale

c. Regiile autonome

d. Institutiile nationale de cercetare-dezvoltare

e. Societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile societatile comerciale

f. Societatile fara personalitate juridica, cu sediul in Romania, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, in conditiile prevazute de prezentele reglementari.

7) Care sunt abordarile realizate in normalizarea contabila functie de colaborarea dinte factorul public si cel privat?

Functie de modul de colaborare intre 2 puteri de normalizare :

- abordare de tip politic sau public (statul), in care predomina interventia statului

- abordare mixta centralizata in care normele elaborate de profesia contabila liberal sunt impuse prin interventia statului

- abordarea de tip pragmatic in care predomina profesia contabila liberala

- abordarea mixta descentralizata in care normele elaborate de profesia contabila liberal sunt impuse prin negocieri multipartide.

Fisiere in arhiva (1):

  • Normalizarea Contabilitatii Interprinderii in 2011.docx