Planul de Conturi General

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Planul de Conturi General.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Planul Contabil General

A fost elaborat conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice pentru aplicarea legii contabile nr.82 din 1991, completata si modificata.

Structural, planul contabil general cuprinde 9 clase de conturi cu o frecventa mai mare sau mai mica dupa caz, in evidenta financiar-contabila a unitatilor patrimoniale. Fiecare clasa de conturi este simbolizata cu o cifra cuprinsa intre 0-9, in cadrul fiecarei clase de conturi regasim mai multe grupe; ca simbolizare, numarul fiecarei grupe e format din 2 cifre cuprins intre 00-99(prima cifra reprezentand clasa de conturi corespunzatoare grupei)

CLASE DE CONTURI:

1. Clasa conturilor de capitaluri

2. Clasa conturilor de imobilizari

3. Clasa conturilor de stocuri si productie in curs de executie

4. Clasa conturilor de terti

5. Clasa conturilor de trezorerie

6. Clasa conturilor de cheltuieli

7. Clasa conturilor de venituri

8. Clasa conturilor speciale sau in afara bilantului

9. Clasa conturilor degestiune interna.

1.CLASA CONTURILOR DE CAPITALURI

Gr 10 Capital si rezerve

101 Capital social

104 Prime de capital

105 Rezerve di reevaluare

106 Rezerve

107 Rezultatul reportat

Gr 11 Fonduri

Gr 12 Rezultatul exercitiului

121 Profit si pierdere

Gr 13 Subventii

Gr 14 Provizioane

Gr 15 Provizioane

Gr 16 Credite bancare pe termen mediu si lung si dabanzilc aferente acestora

Clasa I a planului contabil general este utilizata pentru evidentierea capitalurilor proprii, provizioanelor constituite si imprumuturilor pe termen mediu si lung.

2.CLASA CONTURILOR DE IMOBILIZARI

- Se structureaza in grupe de conturi in functie de categoria de imobilizari astfel:

Gr 20 Imobilizari necorporale

201 Cheltuieli de constitute

203 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

205 Concesiuni, brevete, licente si alte drepturi de autor

207 Fond comercial

208 Alte imobilizari necorporale

Gr 21 Imobilizari corporale

211 Terenuri

212 Constructii

213 Alte mijloace fixe(mijloace de trasnport si mijloace fixe)

214 Mobilier, birotica

Gr 23 Imobilizari in curs

230 Imobilizari necorporale in curs

231 Imobilizari corporale in curs

Gr28 Amortizarea imobilizarilor

280 Amortizarea imobilizarilor necorporale

281 Amortizarea imobilizarilor corporale

Gr 29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

3.CLASA CONTURILOR DE STOCURI:

Gr 30 Materii si materiale

301 Materii prime

302 Materiale consumabile

303 Materiale de natura obiectelor de inventar

Gr 33 Productie in curs de executie

331 Productie in curs de executie

Gr 34 Produse

345 Produse finite

Gr 37 Marfuri

371 Marfuri

Gr 38 Ambalaje

381 Ambalaje

Gr 39 Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie

4.CLASA CONTURILOR DE TERTI:

- Cuprinde conturi utilizate pentru evidentierea decontarilor cu fumizorii si clientii, cu personalul angajat, bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale, actionari si asociati, debitori si creditori, precum si provizioanele constituite pentru deprecierea creantelor si datoriilor.

Gr 40 Furnizori si conturi asimilate

401 Furnizori

404 Furnizori de imobilizari

409 Furnizori-debitori(avansurile platite furnizorilor)

Gr 41 Clienti si conturi asimilate

4111 Clienti

418 Clienti-facturi de intocmit

419 Clienti-creditori(avansurile incasate de la clienti)

Gr 42 Personal si conturi assimilate

421 Personal-salarii datorate

425 Avansuri acordate salariatilor

Gr 44 Impozite, taxe si varsaminte asimilate

441 Impozitul pe profit

442 TVA

444 Impozitul pe salarii

Gr 45 Actionari si asociati

455 Asociati-conturi curente

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

Gr 46 Debitori si creditori diversi

461 Debitori diversi

462 Creditori diversi

5.CLASA CONTURILOR DE TREZORERIE:

- evidentiaza prin conturile corespunzatoare disponibilitatile banesti ale intreprinderii in contul curent la banca(gr 51, contul 512) sau casierie(gr 53, contul 531 Casa), precum si alte valori.

6.CLASA CONTURILOR DE CHELTUIELI:

cuprinde cheltuieli grupate in functie de natura acestora:

- consum de materii si materiale

- utilitati

- forta de munca

- contributii datorate aferente salariilor

- servicii bancare

- servicii prestate de terti

- impozite si taxe

7.CLASA CONTURILOR DE VENITURI:

- conturile de venituri sunt utilizate pentru evidentierea activitatii desfasurate de intreprindere si care le-a general:

701 Venituri din vanzarea produsclor finite

704 Venituri din prestari servicii

707 Venituri din vanzarea marfurilor

765 Venituri din diferente favorabile de curs valutar

766 Venituri din dobanzi

8. CLASA CONTURILOR SPECIALE:

- Conturile functionale in partida simpla, adica nu intra in relatii de corespondenta cu alte conturi.

- Se numesc conturi in afara bilantului deoarece evidentiaza bunuri extrapatrimoniale fata de care intreprinderea nu are drept de proprietate.

9.CLASA CONTURILOR DE GESTIUNE INTERNA:

- Cuprinde conturi utilizate pentru determinarea costului unitar al bunurilor obtinute din procesul de productie si serviciilor prestate.

- Sunt denumite conturi specifice contabilitatii manageriale deoarece furnizeaza informatii detaliate despre costuri ce pot determina decizii corespunzatoare de reducere a acestora si asigurarea competitivitatii pe piata.

Conturile din clasele 1-5 se regasesc sub forma soldurilor inregistrate in structura activului si pasivului bilantier. Conturile din clasele 6-7 nu apar in bilant deoarece nu prezinta sold. Ele se inchid la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune prin contul de rezultate 121 Profit si pierderi.

Caracterizarea principalelor conturi de capital

In structura capitalurilor regasim: capitalul social, primele de capital,

diferentele din reevaluare si rezerve, pecum si rezultatul, fondurile constituite si

subventiile pentru investitii.

Capitalul social este evidentiat prin contul 101 Capital social. Datorita decalajului in timp intre momentul subscrierii aporturilor la capitalul social de catre actionari sau asociati si momentul eliberarii acestora, contul sintetic de gradul I 101 se dezvolta pe structura a doua conturi sintetice de gradul II: 1011 Capital subscris nevarsat si 1012 Capital subscris varsat.

Caracterizarea principalelor conturi de capital.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul de Conturi General.doc