Rezolvari Contabilitate

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Rezolvari Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Întrebari pentru examen

ADEVARAT SAU FALS

1. Cheltuielile in avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atat a cheltuielilor proprii cat si a celor care nu-i sunt proprii. Fals

2. Sursele de finantare proprii exprima fondurile sau capitalurile furnizate de terti, pentru care unitatea patrimoniala trebuie sa restituie un echivalent valoric sau sa acorde o prestatie Fals

3. Efectele de platit reprezinta obligatiile datorate de societatile din cadrul grupului in relatiile de decontare ale societatii-mama cu filialele sale Fals

4. In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie: Se primeste un credit bancar pe termen lung in valoare de 10.000 u.m. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: A + x = P + x Adevarat

5. Formulele contabile de stornare in rosu sunt acele formule contabile ce se intocmesc pentru inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit, curent, in cadrul intreprinderii Fals

6. Cu ajutorul bilantului se realizeaza dubla inregistrare a operatiilor. Fals

7. Potrivit metodei costului istoric retratat, în functie de indicele inflatiei, valoarea conturilor anuale actualizata la inflatie se obtine ca un raport între valoarea la cost istoric a unui element patrimonial si indicele de inflatie. Fals

8. Principiul costului istoric consta in evaluarea elementelor patrimoniale la costul de origine sau de intrare stabilit pe baza documentelor justificative Adevarat

9. Costul istoric nu reflecta valoarea reala a elementelor patrimoniale la data intrarii lor in gestiunea intreprinderii. Fals

10. Principiul prudentei impune estimarea cu precautie a elementelor patrimoniale, astfel incat sa se previna subevaluarea activelor si a veniturilor, respectiv, supraevaluarea pasivelor si a cheltuielilor. Fals

11. Valoarea atribuita bunurilor intrate in patrimoniu prin aport în natura, obtinute cu titlu gratuit sau prin donatie se numeste valoare de utilitate Adevarat

12. Valoarea atribuita bunurilor cumparate se numeste cost de inlocuire Fals

13. Creantele si datoriile se evalueaza la valoarea nominala, egala cu suma de lichiditati sau echivalente de lichiditati ce se vor încasa, respectiv plati, in schimbul lor Adevarat

14. Cheltuielile si veniturile nu se evalueaza prin asocierea acestora cu elementele de activ si pasiv cu care intra in corespondenta Fals

15. Valoarea de inventar pentru lichiditatile în valuta, creante sau datorii exprimate în valuta, se stabileste în functie de cursul de schimb existent la sfârsitul exercitiului financiar Adevarat

16. Valoarea de inventar a disponibilitatilor banesti este egala cu valoarea contabila de iesire Fals

17. Pentru elementele patrimoniale de activ, diferentele constatate în plus între valoarea de inventar si valoarea contabila se înregistreaza în contabilitate Fals

18. Pentru elementele de pasiv, diferentele constatate în minus între valoarea de inventar si valoarea contabila, nu se înregistreaza în contabilitate Adevarat

19. Reevaluarea consta în modificarea si substituirea valorilor de intrare (contabile, la cost istoric) ale elemen-telor patrimoniale cu valoarea lor actuala (curenta) Adevarat

20. Rezervele din reevaluare îsi propaga efectele fie asupra capitalului social, fie asupra disponibilitatilor unitatii, conform dispozitiilor legale Fals

21. Forma unilaterala a contului se caracterizeaza prin aceea ca într-o parte a contului exista o singura serie de coloane pentru numarul curent, data si explicatia operatiei economice sau financiare care se înregistreaza, numai daca daca sunt cresteri , iar coloanele de sume debitoare, sume creditoare si de sold sunt alaturate Fals

22. Forma sah a contului se caracterizeaza prin aceea ca atât pentru debit, cât si pentru credit se deschide câte o fisa distincta, în care debitul apare în corespondenta cu conturile debitoare, iar creditul, în corespondenta cu conturile creditoare Fals

23. Forma contului cu duble valori se caracterizeaza prin aceea ca, indiferent de modelul sub care se prezinta contul respectiv (bilateral, unilateral, sah etc.), acesta are coloane pentru înscrierea sumelor atât în moneda nationala, cât si în moneda straina Adevarat

24. Debitul si creditul contului reprezinta denumirile celor doua parti opuse ale acestuia ce permit separarea celor doua tipuri de modificari (cresteri si micsorari), pe care le determina operatiile economice si financiare ce se înregistreaza cu ajutorul conturilor. Adevarat

25. A debita un cont înseamna a înregistra o suma în partea dreapta a contului Fals

26. Inchiderea contului presupune trecerea soldului lor final în partea opusa aceleia din care a provenit, adica în partea cu totalul sumelor mai mare, astfel încât, adunat la acest total, cele doua parti ale contului sa se afle în echilibru Fals

27. Explicatia tranzactiilor înregistrate în cont are drept scop cunoasterea anumitor date în legatura cu operatia respectiva, în vederea identificarii ei cu usurinta, a întelegeriisensului si continutului acesteia Adevarat

28. Explicatia descriptiva consta în indicarea debitului sau creditului contului utilizat la înregistrarea operatiei respective, precum si a denumirii celuilalt cont corespondent ce participa la înregistrarea operatiei, potrivit cerintelor dublei înregistrari Fals

29. Explicatia contabila a contului consta in explicarea pe scurt a operatiei economice sau financiare cu indicarea documentului justificativ care a stat la baza operatiei si a datei în care a avut loc Fals

30. Conturile de activ prezinta întotdeauna sold final debitor sau sunt soldate, iar conturile de pasiv prezinta întotdeauna sold final creditor sau sunt soldate. Adevarat

31. Dupa sfera de cuprindere, se disting trei clase de conturi: clasa conturilor sintetice; clasa conturilor analitice; clasa conturilor cu duble valori Fals

32. Din punct de vedere al finalitatii informatiilor pe care le furnizeaza, conturile se împart în numai doua clase:

– clasa conturilor de gestiune externa – clasa conturilor de gestiune interna Fals

33. Internationalizarea contabilitatii românesti este sustinuta de armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referentialului contabil international al Consiliului Comisiei Internationale a Standardelor Contabile, IASB. Adevarat

34. În prezent, realizarile IASB constau, în principal, în elaborarea unui Cadru

general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare, denumit si Cadru conceptual, aprobat de catre IASB în aprilie 1999 si publicat în iulie 1999, si a unui numar de 49 de norme contabile internationale Fals

35. Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor fara valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera Fals

36. Determinarea economica a bunurilor este conferita de continutul si valoarea lor. Fals

37. Din punct de vedere contabil, patrimoniul trebuie considerat ca fiind o entitate ce cuprinde elementele materiale si nemateriale ce pot fi exprimate valoric si care nu îsi pierd individualitatea atunci când alcatuiesc o unitate indivizibila Fals

38. Contabilitatea ofera informatii care stau la baza fundamentarii deciziilor referitoare la investitia, finantarea, utilizarea si recuperarea valorilor patrimoniale Adevarat

39. Ecuatia de echilibru a patrimoniului, este de forma: Bunuri economice = Drepturi - Obligatii Fals

40. Ecuatia echilibrului intern al patrimoniului este de forma: CHELTUIELI ± REZULTAT = VENITURI Adevarat

41. Principiul pragului de semnificatie presupune ca orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat separat in cadrul situatiilor financiare Fals

ALEGERE

1. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ?

a. observatia, rationamentul, comparatia

b. analiza, sinteza, inventarierea

c. bilantul, contul, balanta de verificare

d. clasificarea, documentatia, analiza

e. documentatia, evaluarea, calculatia

Fisiere in arhiva (1):

  • Rezolvari Contabilitate.doc