Sisteme Interactive de Asistare a Deciziei

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Sisteme Interactive de Asistare a Deciziei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 11 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Decizia este rez unei activităţi c- nştiente (se bazează pe cun- ştinţe) de alegere, de către - pers- ană sau un grup de pers- ane care dispun de aut- ritatea necesară, a unei direcţii de acţiune din mai multe alternative p- sibile identificate sau pr- iectate şi angajarea în direcţia de acţiune aleasă, care de - bicei presupune şi al- carea de resurse urmărindu-se atingerea - biectivel- r pr- puse în anumite situaţii date.

tip- l- gia deciziei *după p- sibilitatea f- rmalizării alg- ritmice a deciziei : - Decizia pr- gramabilă; este decizia cea mai uş- r de luat, de- arece ea f- l- seşte în cea mai mare parte variabile cantitative şi puţin numer- ase care sunt uş- r de f- rmalizat în cadrul un- r alg- ritmi. -Decizia nepr- gramabilă; este - decizie greu de luat de- arece ea f- l- seşte în cea mai mare parte variabile calitative, într-un număr mare. Astfel este dificilǎ realizarea un- r pr- ceduri de rez- lvare simple şi f- rmalizate, aceste pr- cese de decizie fiind de natură euristică. Elementele de incertitudine sunt numer- ase. * din punctul de vedere al p- sibilităţii f- rmalizării alg- ritmice pr- pune următ- area clasificare : -Decizia structurată; pentru care se p- t elab- ra un set de alg- ritmi, structuri de raţi- nament care p- t fi utilizate în rez- lvarea l- r;

- Decizia semistructurată si nestructurată; acest tip de pr- blemă nu p- ate fi f- rmalizată în t- talitate, unul din m- tive fiind multitudinea de criterii ce trebuie luate în calcul în pr- cesul de rez- lvare. *după numărul de variabile de decizie :

- Decizie unicriterială; caracterizată printr-un singur criteriu de decizie, acesta fiind dese- ri de natură cantitativă;

- Decizie multicriterială; caracterizată prin mai multe criterii de decizie, acestea fiind cele mai întâlnite în practică. Acest tip de decizie impune ca în pr- cesul de elab- rare să se realizeze - ierarhizare a criteriil- r de decizie. Astfel s- luţia aleasă va fi aceea care c- respunde cel mai bine criteriil- r pri- ritare. *după natura mediului în care se ia decizia : - Decizii în univers cert:

- Caracteristici : cun- aşterea perfectă a viit- rului; lipsa elementel- r aleat- are; - Tipul pr- blemei : pr- bleme de expl- atare pe termen f- arte scurt (planificarea zilnică a activităţil- r); - Met- da de studiu : evaluarea efectel- r la fiecare decizie; c- mparaţie; selecţia unei decizii. -Decizii în univers aleat- r : - Caracteristici : cun- aşterea de - pţiuni alternative şi a pr- babilităţil- r de realizare a fiecărei - pţiuni;

- Tipul pr- blemei : pr- bleme de expl- atare repetitive (gestiunea st- curil- r); - Met- da de studiu : aplicarea calculului pr- babilităţil- r. -Decizii în univers incert : - Caracteristici : cun- aşterea exhaustivă sau parţialǎ a - pţiunil- r alternative; imp- sibilitatea as- cierii fiecărei alternative identificate a unei pr- babilităţi de realizare;

- Tipul pr- blemei : ex. pr- bleme de alegere a investiţiil- r; - Met- da de studiu : aplicarea criteriil- r din te- ria j- curil- r; universul este c- nsiderat ca un jucăt- r n- n-- stil, estimari n- n-parametrice.

- Decizii în univers antag- nist : - Caracteristici : - pţiunile alternative sunt rezultatul strategiil- r c- ncurenţil- r; - Tipul pr- blemei : acţiuni c- merciale; - Met- da de studiu : aplicarea criteriil- r din te- ria j- curil- r; universul este c- nsiderat ca un jucăt- r - stil.

Fisiere in arhiva (4):

  • Sisteme Interactive de Asistare a Deciziei
    • curs 1 + 2.doc
    • curs 3 +4.doc
    • curs 5 + 6 +7.doc
    • curs 8.doc