Subiecte Audit Financiar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Subiecte Audit Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Definitia controlului financiar.

Din punct de vedere conceptual, controlul financiar reprezintă verificarea modului de îndeplinire a programelor stabilite, a erorilor, abaterilor, lipsurilor şi deficienţelor din activitatea economico-financiară.

Controlul financiar este o concretizare practică a funcţiei de control a finanţelor , el exercitându-se doar acolo unde se manifestă relaţii, procese şi raporturi financiare, deci în planul „proceselor şi fenomenelor cu caracter financiar caracteristice constituirii şi repartizării fondurilor băneşti la nivelul diferitelor structuri organizatorice, cât şi asupra altor procese ale repro¬ducţiei sociale din care rezultă şi se mobilizează, sau către care sunt dirijate spre utilizare, resursele financiare”.

2. Enumerati si descrieti functiile controlului financiar-

Prin modul de organizare şi exercitare, prin rolul şi obiectivele pe care le urmăreşte, controlul financiar îndeplineşte o serie de funcţii, asupra cărora ne vom opri în continuare :

- Funcţia de evaluare are în vedere acte şi operaţiuni de estimare a situaţiei existente la un moment dat, a rezultatelor obţinute la sfârşitul unei perioade, a modului de desfăşurare a activităţii în condiţii de normalitate, legalitate şi eficienţă. Prin această funcţie a controlului, se apreciază, în con¬di¬ţii de realitate şi legalitate, dificultăţile, abaterile, orientările în care îşi au izvorul factorii a căror acţiuni tind spre rezultate negative.

- Funcţia preventivă constă într-o serie de măsuri luate de organele de control, în vederea evitării şi eliminării unor fraude, înainte de a se produce efectele negative ale acestora, prin identificarea şi anularea cauzelor care le generează sau le favorizează.

- Funcţia de documentare - prin care se asigură cunoaşterea can¬titativă şi calitativă a problemelor ce fac obiectul dezvoltării economico-sociale, controlul participând nemijlocit la actul de conducere, furnizând date şi informaţii pentru fundamentarea deciziilor economico-financiare.

- Funcţia recuperatorie este dată de acţiunea de descoperire şi recu¬perare a pagubei şi luarea de măsuri faţă de cei vinovaţi.

- Funcţia pedagogică - are un caracter formativ, de generalizare a experienţei pozitive, controlul favorizând creşterea nivelului de cunoştinţe al personalului din sferele controlate şi rezolvarea în condiţii satisfăcătoare a sarcinilor de muncă.

3.Tipologia controlului financiar (după modul de corelare cu interesele economico-financiare pentru care este organizat şi exercitat controlul financiar)

- După modul de corelare cu interesele economico-financiare pentru care este organizat şi exercitat controlul financiar, se prezintă sub două forme:

- control financiar al statului;

- control financiar propriu la instituţiile publice, care la rândul său este:

- control financiar preventiv;

- control financiar de gestiune.

- Controlul financiar al statului cuprinde în sfera sa administrarea şi utilizarea mijloacelor financiare publice, precum şi respectarea reglemen¬tă¬rilor financiar-contabile în activitatea desfăşurată de către agenţii econo¬mici (regii autonome, societăţi comerciale etc.) în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de stat.

- Controlul financiar preventiv, ca formă a controlului propriu, urmă¬reşte să preîntâmpine încălcarea dispoziţiilor legale şi producerea de pagu¬be şi se exercită asupra documentelor în care se consemnează operaţiile ce se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale unităţii, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

- Controlul financiar de gestiune este controlul financiar ulterior (ţinând, evident, tot de controlul propriu) care urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea resurselor materiale şi băneşti pe baza documentelor înregistrate în evidenţa tehnic-operativă şi contabilă.

3. Care sunt directiile controlului financiar-

Direcţiile esenţiale ale controlului, în contextul în care acesta este considerat necesitate obiectivă şi subiectivă, fără a fi însă un scop, ci un mijloc de perfecţionare a activităţii executive, inclusiv a procesului de con¬du¬cere a acesteia, sunt următoarele :

- organizarea mai bună a muncii;

- întărirea ordinii şi disciplinei în organizarea şi desfăşurarea activităţii economice;

- gospodărirea mai eficientă a mijloacelor de muncă, materiale şi financiare, deci o consolidare a gestiunii financiare;

- descoperirea operaţiilor nereale, neeconomice şi nelegale;

- preîntâmpinarea apariţiei deficienţelor, neregulilor şi pagubelor;

- evaluarea eficienţei rezultatelor obţinute;

- recuperarea abaterilor constatate şi perfecţionarea activităţii viitoare ş.a.

4. Care este rolul controlului financiar-

Indispensabil desfăşurării activităţilor economico-sociale, rolul contro¬lului financiar iese pregnant în evidenţă în toate fazele proceselor de produc¬ţie: proiectare, contractare, aprovizionare, producţia propriu-zisă, desfacere, înregistrarea rezultatelor obţinute.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiecte Audit Financiar.doc