Teste Admitere Masterat Contabilitate

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Admitere Masterat Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 13 fisiere pdf de 142 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Pe baza indicatorilor:

Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat

1. Numarul mediu de personal 240 250

2. Productia marfa fabricata (mii lei) 55.680 69.300

3. Cifra de afaceri (mii lei) 58.464 65.835

4. Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe

(mii lei)

24.000 27.500

5. Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe direct

productive (mii lei)

13.920 16.500

Influentele modificarilor gradului de înzestrare tehnica a muncii si randamentului valoric al mijloacelor fixe

direct productive asupra cifrei de afaceri sunt:

+ 6.090 mii lei; - 2.923,2 mii lei

- 6.900 mii lei; + 3.465 mii lei

+ 6.900 mii lei; + 3.645 mii lei

+ 5.846,4 mii lei; + 2.923,2 mii lei

+ 6.090 mii lei; + 3.465 mii lei

2. Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat

1. Productivitatea medie anuala stabilita pe baza cifrei de afaceri 50.000 55.000

2. Cheltuieli medii anuale cu salariile pe o persoana 10.000 10.500

3. Cheltuieli cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri 200 190,91

Influenta modificarii productivitatii anuale asupra cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri este

de:

+ 9,10 lei

+ 10,00 lei

- 18,18 lei

- 9,10 lei

+ 18,18 lei

3. Pe baza indicatorilor:

mii lei

Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat

1. Cifra de afaceri 50.000 60.000

2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 45.000 52.800

3. Volumul efectiv al productiei vândute evaluat în preturi

prevazute

x 65.000

4. Volumul efectiv al productiei vândute evaluat în costuri

prevazute

x 54.000

Influenta modificarii volumului productiei vândute asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de:

- 1.500 mii lei

- 5.000 mii lei

+ 15.000 mii lei

+ 1.500 mii lei

+ 5.000 mii lei

4. Pe baza indicatorilor:

mii lei

Nr.crt. Indicatori N - 1 N

1. Active aciclice 35.000 40.000

2. Active ciclice din exploatare 40.000 45.000

3. Active ciclice din afara exploatarii 2.000 1.000

4. Surse aciclice 50.000 54.000

5. Surse ciclice din exploatare 30.000 32.000

6. Surse ciclice din afara exploatarii 4.000 2.500

În perioada analizata trezoreria neta a înregistrat urmatoarele valori:

+ 5.000 mii lei; + 8.000 mii lei

+ 8.000 mii lei; + 5.000 mii lei

+ 7.000 mii lei; + 2.500 mii lei

+ 10.000 mii lei; + 13.000 mii lei

- 2.000 mii lei; - 1.500 mii lei

5. Indicele cifrei de afaceri (ICA) = 118 %

Indicele profitului aferent cifrei de afaceri (IPr) = 115 %

Indicele activelor totale (IAt) = 120 %

Rezulta:

accelerarea vitezei de rotatie a activului total, cresterea costurilor si marirea ratei rentabilitatii economice

încetinirea vitezei de rotatie a activului total, cresterea costurilor si scaderea ratei rentabilitatii economice

accelerarea vitezei de rotatie a activului total, reducerea costurilor si diminuarea ratei rentabilitatii

economice

încetinirea vitezei de rotatie a activului total, reducerea costurilor si diminuarea ratei rentabilitatii

economice

încetinirea vitezei de rotatie a activului total, cresterea costurilor si marirea ratei rentabilitatii economice

6. Asa cum prevede Cadrul general IASB, daca se utilizeaza valoarea realizabila (de decontare) ca baza

de evaluare, datoriile sunt înregistrate în bilant:

la valoarea actualizata a viitoarelor iesiri de numerar care se asteapta sa fie necesare pentru a

deconta datoriile potrivit cursului normal al afacerilor

la valoarea neactualizata în numerar sau echivalente de numerar, care trebuie platita pentru a achita

datoriile în cursul normal al afacerilor

la valoarea realizabila a echivalentelor obtinute în schimbul obligatiei, în cursul normal al

afacerilor

la valoarea actualizata a numerarului sau echivalentului de numerar necesara pentru a deconta la

costul curent obligatia prezenta

la pretul de vânzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii,

mai putin costurile necesare decontarii

7. La o societate comerciala capitalul social este 120.000.000 lei, rezervele 28.000.000 lei, rezultatul

exercitiului (sold debitor) 4.000.000 lei, numarul de actiuni 10.000 titluri. Se decide diminuarea

capitalului social cu 20 %, modalitatea fiind reducerea valorii nominale a actiunilor. În aceste conditii,

ce suma primesc titularii de actiuni pentru fiecare titlu de valoare si care sunt înregistrarile

corespunzatoare ?

2.400 lei/titlu

24 000 000 lei 1011 = 456 24 000 000 lei

24 000 000 lei 456 = 5121 24 000 000 lei

2.400 lei/titlu

24 000 000 lei 1012 = 456 24 000 000 lei

24 000 000 lei 456 = 5121 24 000 000 lei

9.600 lei/titlu

96.000.000 lei 1011 = 456 96 000 000 lei

96 000 000 lei 456 = 5121 96 000 000 lei

9.600 lei/titlu

96 000 000 lei 1012 = 456 96 000 000 lei

96 000 000 lei 456 = 5121 96 000 000 lei

2.400 lei/titlu

24 000 000 lei 456 = 1012 24 000 000 lei

8. O societate comerciala detine o instalatie achizitionata pe data de 30.12.N la valoarea de 150.000.000

lei, amortizata liniar în 5 ani. La sfârsitul anului N+3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita

75.000.000 lei. În conditiile aplicarii metodei recalcularii valorii contabile brute, inclusiv a amortizarii

cumulate, potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”, înregistrarile contabile privind reevaluarea sunt:

37 500 000 lei 213 = 105 37 500 000 lei

75 000 000 lei 213 = 105 75 000 000 lei

90 000 000 lei 281 = 213 90 000 000 lei

15 000 000 lei 213 = 105 15 000 000 lei

15 000 000 lei 213 = 105 15 000 000 lei

37 500 000 lei 213 = 105 37 500 000 lei

22 500 000 lei 105 = 281 22 500 000 lei

9. O societate comerciala, care tine evidenta marfurilor la pret de vânzare cu amanuntul inclusiv TVA si

care practica un adaos comercial de 30 %, a încasat din vânzarea marfurilor suma de 2.629.900 lei.

Cota de TVA este 19 %. Care este marimea si cum se înregistreaza costul de cumparare (achizitie) al

marfurilor vândute?

2.210.000 lei 607 = 371 2.210.000 lei

2.023.000 lei 607 = 371 2.023.000 lei

1.700.000 lei 607 = 371 1.700.000 lei

2.629.900 lei 607 = 371 2.629.900 lei

2.023.000 lei 607 = 378 2.023.000 lei

10. Valoarea contabila a unui utilaj este de 8.000 lei, iar valoarea fiscala 5.000 lei. Veniturile obtinute din

înstrainarea si exploatarea utilajului vor fi impozabile. Cota de impozit pe profit este de 16 %.

Conform IAS 12 Impozitul pe profit, care din urmatoarele variante privind înregistrarea impozitului

amânat este corecta:

120 lei 6912 = 4412 120 lei

120 lei 4412 = 791 120 lei

480 lei 4412 = 791 480 lei

480 lei 6912 = 4412 480 lei

360 lei 6912 = 4412 360 lei

Fisiere in arhiva (13):

 • 1.pdf
 • 2.pdf
 • 2006g5.pdf
 • 3.pdf
 • 4.pdf
 • 5.pdf
 • 6.pdf
 • A.pdf
 • B.pdf
 • Barem2006.pdf
 • C.pdf
 • D.pdf
 • E.pdf

Alte informatii

grilele date de-a lungul anilor la admitere master la CIG contine si raspunsurile