Teste de Contabiliate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste de Contabiliate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 59 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Cadrul general IASC nu abordeaza:

a) obiectivul situatiilor financiare

b) caracteristicile calitative care determina utilitatea informatiilor din situatiile financiare

c) definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor pe baza carora sunt întocmite situatiile

financiare

d) conceptele de capital si de mentinere a capitalului

e) forma si formatul situatiilor financiare

2. Care din afirmatiile de mai jos nu reprezinta conform Cadrului general IASC obiectivele

situatiilor financiare:

a) de a furniza informatii despre pozitia financiara

b) de a furniza informatii despre performantele întreprinderii

c) de a furniza informatii despre modificarile pozitiei financiare a întreprinderii

d) de a furniza informatii despre rezultatele administrarii întreprinderii de catre conducatori

e) de a furniza informatii despre modul de gestionare de catre conducatori a resurselor

încredintate

3. Care dintre urmatoarele grupuri de utilizatori sunt interesati cu precadere de informatii

privind stabilitatea si profitabilitatea întreprinderii:

a) angajatii

b) investitorii

c) furnizorii

d) clientii

e) publicul

4. Care dintre urmatoarele grupuri de utilizatori sunt interesati cu precadere de informatii

privind continuitatea activitatii unei întreprinderi:

a) angajatii

b) investitorii

c) creditorii financiari

d) clientii

e) guvernul

5. Care dintre elementele de mai jos influenteaza pozitia financiara a unei întreprinderi,

conform cadrului general IASC:

A) resursele economice pe care le controleaza

B) structura sa financiara

C) lichiditatea

D) solvabilitatea

E) capacitatea de a se adapta schimbarilor mediului în care îsi desfasoara activitatea

F) rentabilitatea

G) profitabilitatea

Variante de raspuns:

a) A, B, C, D si E

b) C, D, F si G

c) A, B, C si D

d) F si G

e) A si B

6. Informatiile privind pozitia financiara a unei întreprinderi sunt oferite de:

a) bilant

b) contul de profit si pierdere

c) situatia modificarilor capitalurilor proprii

d) situatia fluxurilor de numerar

e) notele explicative

7. Informatiile privind performanta întreprinderii sunt oferite în primul rând de:

a) contul de profit si pierdere

b) bilantul

c) situatia modificarilor capitalului propriu

d) notele explicative

e) situatia fluxurilor de numerar

8. Informatiile despre profitabilitatea unei întreprinderi sunt necesare cu precadere pentru:

a) evaluarea modificarilor potentiale ale resurselor economice pe care întreprinderea le va putea

controla în viitor

b) evaluarea activitatilor de exploatare, finantare, investitii

c) evaluarea disponibilitatilor de numerar pe o perioada mai lunga de timp în care urmeaza sa se

onoreze angajamentele financiare

d) evaluarea disponibilitatilor numerarului în viitorul apropiat dupa luarea în calcul a

obligatiilor financiare

e) a anticipa nevoile viitoare de creditare si modul în care fluxurile de trezorerie vor fi

repartizate.

9. Informatiile despre lichiditatea unei întreprinderi sunt necesare cu precadere pentru:

a) disponibilitatea numerarului în viitorul apropiat dupa luarea în calcul a obligatiilor financiare

aferente acestei perioade

b) disponibilitatile de numerar pe o perioada mai lunga de timp în care urmeaza sa se onoreze

angajamentele financiare scadente

c) a anticipa nevoile viitoare de creditare

d) a anticipa modul în care profiturile si fluxurile viitoare de trezorerie vor fi repartizate

e) a anticipa sansele întreprinderii de a primi finantare în viitor.

10. Conform Cadrului general IASC, caracteristicile calitative ale situatiilor financiare sunt:

a) inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea

b) inteligibilitatea, relevanta, pragul de semnificatie comparabilitatea

c) inteligibilitatea, relevanta, reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului

d) inteligibilitatea, neutralitatea, credibilitatea, comparabilitatea

e) inteligibilitatea, relevanta, prudenta, credibilitatea, comparabilitatea

11. Conform cadrului contabil IASC elementele legate direct de evaluarea pozitiei financiare

sunt:

a) activele, datoriile si capitalul propriu

b) activele, pasivele, veniturile si cheltuielile

c) activele, pasivele, veniturile, cheltuielile, capitalul propriu

d) activele, datoriile, capitalul propriu, veniturile si cheltuielile

e) activele, datoriile, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste de Contabiliate.pdf

Alte informatii

Teste la Contabilitate nu contine rezolvarile