Toate fituicile din domeniul Drept Civil

 • Grile Licenta Drept Civil

  SUBIECTE LICENŢĂ CONTRACTE SPECIALE IULIE 2009 1 Ce obiect trebuie să aibă contractul pentru ca forma solemnă să fie o condiţie de validitate? a. bunuri mobile, b. bunuri imobile, c. o mostenire vacantă, d. terenuri. 2. Ce obiect are dreptul de preemţiune : a. terenurile agricole situate în intravilan, b. terenurile agricole situate în extravilan, c. pădurile, d. viile. 3. Cine poate cumpăra si vinde . a. persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu, b. soţii între ei, c....

 • Grile Drept Civil

  DREPT PENAL 1. Care sunt trãsãturile esenţiale ale infracţiunii ? a. latura obiectivã şi latura subiectivã b. vinovăţia, rãspunderea penalã şi pedeapsa c. fapta care prezintã pericol social săvârşită cu vinovăţie şi prevãzutã de legea penalã d. termenii infracţiunii şi pericolul social C 2. Unde sunt prevãzute faptele care constituie infracţiuni şi pedepsele ce se aplicã infractorilor ? a. în legi penale şi hotãrâri ale guvernului b. în legi speciale, hotãrâri ale guvernului şi...

 • Drept Civil

  1. In materia actelor juridice oneroase regulamentele NCC are urmatoare avantaje: - Rezolva disputele de doctrina si jurist prudenta dintre care cele referitoare la actul de vanzare - Legea civila actuala redefineste conceptul celui mai cunoscut act juridic oneros-constractul de vanzare cumparare optand pentru un titlu semnifi cativ-respectiv „contractul de vanzare” 2. Data dobandirii capacitatii de exercitiu a persoanei juridice este: - Data constituirii lor - Data infiintarii organelor...

 • Drept Civil

  1. Patrimoniul - notiunea, caracterele juridice, functiile Notiunea. Obiectul dreptului civil este format din raporturile patrimoniale si raporturile nepatrimoniale (numite si raporturi “personal nepatrimoniale”) stabilite între persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitie de egalitate juridica. Pentru definirea notiunii de patrimoniu este necesara cercetarea raportului juridic civil, acesta din urma cuprinzând trei elemente constitutive: partile, continutul si obiectul. Raportul...

 • Drept Civil

  1. Actul juridic civil se defineste ca: a. expresie a vointei de stat; b. manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice; c. decizie administrativa, adica suportul material care consemneaza sau reda operatiunea juridica. 2. Capacitatea de a încheia actul juridic civil este o conditie: a. de eficacitate; b. de fond; c. de forma. 3. Nerespectarea conditiilor de validitate ale actului juridic civil se sanctioneaza cu: a. inopozabilitatea actului juridic fata de...

 • Drept Civil - Persoanele

  1.Care sunt persoanele cu capacitate civila de exercitiu restransa? pag.56 a. barbatul minor de 15 ani pus sub interdictie b. femeia minora de 17 ani, necasatorita c. femeia minora casatorita ANS: B 2.Care sunt persoanele fara capacitate de exercitiu? pag.52 a. minorul care nu a implinit varsta de 14 ani b. minorul cu varsta intre 14 si 18 ani c. minora casatorita ANS: A 3.De cand este recunoscuta capacitatea de folosinta anticipata- pag.23 a. nastere b. conceptie c. moarte...

 • Drept Procesual Penal

  ACTIUNEA CIVILA Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul procesului civil, se urmăreşte protecţia drepturilor subiective civile sau a situaţiilor juridice ocrotite de lege. Este necesar a nu se confunda cererea de chemare în judecată cu acţiunea civilă, întrucât cererea de chemare în judecată reprezintă doar una din formele de manifestare a acţiunii civile, cea prin care se pune în mişcare acţiunea civilă,...

 • Drept Civil - Obligatii

  Privilegiul rezultat din separaţia de patrimonii Persoanele care beneficiază de acest privilegiu sunt creditorii moştenirii, legatarii cu titlu particular şi moştenitorii universali sau cu titlu universal care au acceptat moştenirea sub beneficiu de inventar. Ei pot cere separaţia patrimoniului succesoral cu cel al moştenitorilor care au acceptat pur şi simplu moştenirea pentru a evita concursul celorlalţi creditori ai moştenitorului. In cazul în care invocă acest drept, ei beneficiază de un...

 • Drept Civil

  1. Raportul juridic civil se caracterizează prin aceea că: 1 nu reprezintă o relaţie socială; 2 reprezintă o relaţie socială; 3 nu reprezintă o relaţie personal nepatrimonială; 4 nu reprezintă un raport patrimonial; 5 reprezintă o legătură între bunuri. 2. Raportul juridic civil: 1 situează părţile sale într-un raport de subordonare; 2 situează părţile sale într-un raport de egalitate juridică; 3 "situează parţile sale intr-un raport de subordonare numai atunci când acestea...

 • Drept Civil - Contracte Speciale

  Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vânzare - cumpărare? a. drepturile reale b. drepturile de creanţă c. drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal ANS: C 2) Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemnă ca o condiţie de validitate? a. bunuri imobile b. o moştenire vacantă c. terenuri ANS: C 3) Cine sunt titularii dreptului de preemţiune? a. promitenţii b. vecinii c. vânzătorul ANS: B 4) Care este obiectul dreptului de...

 • Drept Civil Republica Moldova

  . Definiția DC. Delimitarea DC de alte ramuri de drept. Dreptul civil - este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitii de egalitate juridica. Conţinutul dreptului civil îl formează totalitatea normelor de drept civil, care sînt cuprinse în izvoarele dreptului civil – Codul civil şi alte acte normative. Totalitatea normelor de drept civil este ordonată în instituţiile dreptului...

 • Grile Drept Civil

  GRILE 2007 I.NOTIUNI GENERALE DE DREPT CIVIL (referitoare la elementele definitorii ale dreptului civil) 1 . Obiectul de reglementare pentru dreptul civil este alcatuit din : (a) raporturi patrimoniale ( cu continut economic) in care partile sunt in relatii de egalitate ; (b) raporturi extrapatrimoniale ( fara continut economic)) bazate pe egalitatea subiectelor; c) raporturi patrimoniale si nepatrimoniale ( extrapatrimoniale ) in care partile sunt in relatii de subordine. 2. Izvoarele...

 • Vicii de Consimtamant

  Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie temei pt a sanctiona actul respectiv cu nulitate relativa. Eroarea : falsa reprezentare a realitatii in mintea unei parti la inch a.j.c Clasif :1. In fct de natura realitatii reprezentate : -eroare de fapt :falsa reprezentare asupra unei stari faptice in leg cu inc a.j.c -eroare de drept :falsa reprezentare asupra existentei sau continutului unui...

 • Drept Procesual Civil

  : Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor privitoare la drepturile civile ori la interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justiţiei, precum şi modul de executare silita a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. Caracterele dreptului procesual civil 1. Are caracter sancţionator pentru că asigură rezolvarea litigiilor şi garantează eficacitatea dispoziţiilor de...

 • Drept Civil

  CURS 1 Drept=ansamblu de reguli de conduita ,obligatorii ce stabilesc anumite drepturi ,libertati si obligatii ale oamenilor in relatiile lor reciproce a caror respectare este asigurata la nevoie de forta coercitiva a statului. Norma juridical=element constitutive al dr.Eeste o regula de conduita instituita de puterea publica sau necunoscuta de aceasta, a carei respectare este asigurata la nevoie de forta coercitiva a statului.Trasaturi:caracter general,impersonala,obligatorie,vizeaza atat...

Pagina 1 din 3