Drept Civil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

1. Raportul juridic civil se caracterizează prin aceea că:

1 nu reprezintă o relaţie socială;

2 reprezintă o relaţie socială;

3 nu reprezintă o relaţie personal nepatrimonială;

4 nu reprezintă un raport patrimonial;

5 reprezintă o legătură între bunuri.

2. Raportul juridic civil:

1 situează părţile sale într-un raport de subordonare;

2 situează părţile sale într-un raport de egalitate juridică;

3 "situează parţile sale intr-un raport de subordonare numai atunci când acestea sunt persoane juridice"

4 "situează parţile sale intr-un raport de subordonare numai atunci când acestea sunt persoane fizice;

5 "situează parţile sale intr-un raport de subordonare numai atunci când una dintre acestea este o persoană fizică şi cealaltă este o persoană juridică.

3. Structura raportului juridic civil cuprinde:

1 "numai conţinutul raportului juridic şi subiectele raportului juridic civil;"

2 "numai obiectul raportului juridic civil şi continutul raportului juridic civil;"

3 subiectele,continutul şi obiectul raportului juridic civil;

4 numai obiectul raportului juridic civil si subiectele raportului juridic civil;

5 numai obiectul raportului juridic civil.

4. "Ca părţi ale raportului juridic civil, persoanele fizice, având in vedere capacitatea de folosinţă pot fi:"

1 numai persoane cu deplină capacitate de exerciţiu;

2 "persoane cu deplină capacitate de exerciţiu, persoane cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi persoane lipsite de capacitate de exerciţiu;"

3 "numai persoane cu capacitate de exerciţiu deplină şi persoane lipsite

de capacitate de exerciţiu;"

4 numai persoane cu capacitate de exerciţiu restrânsă;

5 numai persoane cu capacitate de exerciţiu deplină şi având o anumită calitate specială.

5. Capacitatea de folosinţă a persoanelor fizice este:

1 "aptitudinea persoanelor fizice de a exercita şi dobândi drepuri şi de a-şi asuma obligaţii prin întocmirea de acte juridice civile;"

2 aptitudinea persoanelor fizice de a avea drepturi şi obligaţii civile;

3 aptitudinea aplicării principiului specialităţii capacităţii de folosinţă.

4 aptitudinea persoanelor fizice numai de a exercita şi dobândi drepturi;

5 aptitudinea persoanelor fizice numi de a-şi asuma obligaţii.

6. Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă:

1 este specific numai persoanelor juridice;

2 este specific numai persoanelor fizice;

3 este specific atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

4 nu se regăseşte nici cu privire la persoanele fizice şi nici cu privire la persoanele juridice;

5 este specific numai instituţiilor publice.

7. Îngrădirile capacităţii de folosinţă a persoanelor fizice:

1 au numai caracter de sancţiune penală;

2 au numai caracter de măsură de ocrotire a persoanei fizice;

3 "au caracter de sancţiune penală şi reprezintă şi o măsură de ocrotire a persoanei fizice;

4 nu reprezintă nici sancţiuni penale şi nici nu are caracter de ocrotire a persoanei fizice;

5 sunt prevăzute numai în interesul statului.

8. Sunt lipsiţi de capacitate de exerciţiu:

1 numai minorii care nu au împlinit 14 ani;

2 "minorii care nu au împlinit 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească;"

3 numai persoanele puse sub interdicţie judecătorească;

4 numai persoanele juridice;

5 numai persoanele fizice care execută o pedeapsă privativă de libertate.

9. Sunt lipsiţi de capacitate de exerciţiu:

1 minorii care au vârsta între 14 şi 18 ani;

2 minorii care nu au împlinit 14 ani;

3 persoanele puse sub interdicţie judecătorească;

4 aceia care suferă de orice boală psihică;

5 aceia care,din cauza unei suferinţe fizice ,nu-şi pot administra singuri afacerile.

10. Conţinutul raportului juridic civil este format:

1 numai din totalitatea drepturilor subiective civile;

2 numai din totalitatea obligaţiilor civile;

3 din totalitatea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor civile;

4 numai din totalitatea drepturilor subiective civile patrimoniale;

5 numai din totalitatea obligaţiilor civile patrimoniale.

11. Dreptul subiectiv civil:

1 "este o posibilitate recunoscută de normele juridice civile subiectului activ în virtutea căreia acesta poate avea o anumită conduită şi a pretinde de la subiectul pasiv o conduită corespunzătoare care constă numai în a da;"

2 "este o posibilitate recunoscută de normele juridice civile subiectului activ în virtutea căreia acesta poate avea o anumită conduită şi a pretinde de la subiectul pasiv o conduită corespunzătoare care constă în a da,a face,sau a nu face;"

3 "este o posibilitate recunoscută de normele juridice civile subiectului activ în virtutea căreia acesta poate avea o anumită conduită si a pretinde de la subiectul pasiv o conduită corespunzătoare care constă numai în a face;"

4 este posibilitatea recunoscută de normele juridice civile numai persoanelor fizice;

5 este posibilitatea recunoscută de normele juridice civile numai persoanelor juridice.

12. După opozabilitatea acestora,drepturile subiective civile sunt:

1 principale si accesorii;

2 pure şi simple şi afectate de modalităţi;

3 absolute şi relative;

4 patrimoniale şi nepatrimoniale;

5 numai principale,nu şi accesorii.

13. După natura conţinutului acestora, drepturile subiective civile pot fi:

1 principale si accesorii;

2 patrimoniale şi personale nepatrimoniale;

3 absolute şi relative;

4 pure şi simple şi afectate de modalităţi;

5 numai pure şi simple.

14. "Îndatorirea generală negativă de a nu face nimic de natură să aducă atingere dreptului subiectiv civil al titularului aparţine subiectului pasiv nedeterminat in cadrul:"

1 dreptului absolut;

2 drepului relativ;

3 dreptului absolut şi dreptului relativ;

4 numai în cadrul drepturilor personal nepatrimoniale;

5 numai în cadrul drepturilor accesorii.

15. Drepturile personale nepatrimoniale:

1 sunt drepturi absolute;

2 sunt drepturi relative;

3 nu sunt nici drepturi absolute şi nici drepturi relative;

4 sunt numai drepturi pure şi simple;

5 sunt numai drepturi afectate de modalităţi.

16. În cadrul dreptului real:

1 "subiectul pasiv este determinat din momentul naşterii raportului juridic civil;"

2 "subiectul pasiv este nedeterminat din momentul naşterii raportului juridic civil;"

3 "nu este determinat nici în momentul naşterii raportului juridic civil şi nici pe parcursul exercitări acestuia, chiar dacă este încălcat dreptul;"

4 subiectul pasiv are numai obligaţia de a da;

5 are numai obligaţia de a face.

17. Drepturile reale:

1 sunt nelimitate ca număr;

2 sunt limitate ca număr;

3 sunt nelimitate numai atunci când aceasta rezultă din voinţa părţilor;

4 rezultă numai din fapte juridice;

5 rezultă numai din fapte juridice licite.

18. În cadrul drepturilor de creanţă:

1 "subiectul pasiv este nedeterminat la momentul naşterii raportului juridic civil;"

2 "subiectul pasiv este nedeterminat pentru că aceasta este voinţa părţilor;"

3 "subiectul pasiv este determinat chiar din momentul naşterii raportului juridic civil;"

4 subiectul pasiv este determinat numai când îi revine obligaţia de a face;

5 subiectul pasiv este determinat numai când îi revine obligaţia de a da.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil.docx