Drept Civil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

1. In materia actelor juridice oneroase regulamentele NCC are urmatoare avantaje:

- Rezolva disputele de doctrina si jurist prudenta dintre care cele referitoare la actul de vanzare

- Legea civila actuala redefineste conceptul celui mai cunoscut act juridic oneros-constractul de vanzare cumparare optand pentru un titlu semnifi cativ-respectiv „contractul de vanzare”

2. Data dobandirii capacitatii de exercitiu a persoanei juridice este:

- Data constituirii lor

- Data infiintarii organelor sale de administrare

3. In legatura cu proba obligatiilor civile, NCC prevede expres urmatoarele aspecte „

- Raspunderea pentru fapta proprie constituie regula in materia raspunderii civile delictuale, fiind exceptat minorii sub 14 ani , daca nu se doveste ca au lucrat sub discirnamant;

- In cazul raspunderii constractuale debitorul este prezumat in culpa, avand sarcina probei pt a fi scutit de raspundere, invocand vinovatia creditorului (victima prejudiciului) ori forta major sau cazul fortuit

4. Prescriptia extintiva reprezinta:

- Institutie principala a dreptului civil

- Mijloc de strangere a dreptului material la actiune prin neexercitarea lui inlauntrul unui interval de timp prevazut de lege, ceea ce inseamna ca este in acelasi timo sanctiune civila aplicata titularului dreptuluin care este neglijat cu prerogative acordate lui prin lege in privinta executarii acestuia.

5. Asemanarile dintre prescriptia extintiva si nulitate constau in urmtoarele:

- Ambele institutii de drept civil reprezinta sanctiuni civile;

6. NCC prevede in materia promulgarii termenului de prescriptie in cazul raspunderii delictuale:

- In toate cazule in care despagubirea deriva dintr-un fapt supus de legea penala unei prescriptii mai lungi decat cea civila, termenul de prescriptibilitate a raspunderii penale se aplica si dreptului la actiune in raspundere civila;

- NCC introduce ca noutate de extindere de drept a termenului de prescriptie extintiva a dreptului la actiune in raspundere civila derivate dintr-o fapta ce implica atragerea raspunderii penale:

- Legea actuala asigura o protectie superioara victimei, atunci cand prejudiciul suferit este consecinta unei fapte ilicite grave care este pedepsita de legea penala.

7. Liberalitatile sunt in noul Cod Civil:

- Acte juridice civile gratuit eprin care o persoana dispune de bunurile sale in tot sau in pare, in favoarea altei persoane;

8. Conditiile de validitate sau elementele esentiale ale actului juridic al donatiei ca liberalitate sunt urmatoarele:

- Aceleasi cu conditiile de validitate ale contractului, in genere

9. Consimtamantul ca element esential in formarea actului juridic civil trenuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice;

- Sa nu fie viciat prin eroare, dol si violenta;

10. Obiectul donatiei – ca libertate relgementata de NCC, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa existe sau sa poata exista in viitor;

- Sa fie in circuitul civil;

- Sa fie determinat si licit;

11. Pentru a fi valabil, testamentul – ca libertate:

- Trebuie sa indeplineasca conditiile generale de validitate pentru orice act juridic;

- Sa exprime vointa neviciata;

12. Ca forma de exprimare testamentul este:

- Un inscris intocmit cu solemnitatea prevazuta expres in lege;

13. Testamentul – ca act juridic unilateral de vointa poate sa contina dispozitii referitoare la urmatorul aspect:

- Sarcini impuse legatorilor sau mostenitorilor legali

- Recunosterea unui copil din afara casatoriei

14. Ca element de nouta in materia viciilor de consimtamant, in viziunea NCC,se prevede ca :

- Dolul atrage nulitatea relativa a testamentului doar daca provine de la legatar – ca persoana care beneficiaza de aceasta libertate;

- Leziunea poate afecta validitatea acestui act unilateral gratuit;

15. NCC, asemanator cu CC anterior, consacra urmatoarele conditii de forma:

- Comune tuturor testamentelor;

16. Telestamentul olograf este valabil daca:

- Este scris de testator , datat si semnat de el, fara alte formalitati;

- Ai acelasi regim juridic ca si testamentul autentificarea se realizeaza deasemenea in prezenta unui notar public – ca o conditie de validitate;

17. Intre noutatile aduse de testamentului prin NCC se inscrie si:

- Admiterea testamentului reciproc;

18. Acetele juridice oneroase sunt:

- Nu sunt denumite dar sunt enumerate si reglementate expres contractele cu titlu oneros;

- Enumerate expres in legea actuala prin reglementarea principalelor categorii de contracte, alaturi de care intr-o relgementare expresa sunt incluse si constractele de adeziune, contractul- cadru si contractul de incheiat cu cosumatii;

19. Se numesc acte juridice oneroase:

- Actele in care fiecare parte procura celeilate un avantaj in schimbul altui avantaj echivalent;

- Acte;e care din moementul incheierii lor permit partilor sa cunoasca intinderea drepturilor si obligatiilor, dupa cum acestea sunt cu titlu oneros comutativ sau cu titlu oneros aleatorii;

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil.docx