Drept Civil

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

A.

1). ROLUL DREPTULUI CIVIL DE DREPT COMUN

Dreptul civil ocupă un loc important în sistemul dreptului românesc. Când o altă ramură de drept nu conţine nome proprii care să reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic, atunci apelează la norma corespunzătoare din dreptul civil, adică dreptul civil împrumută norme ale sale altor ramuri de drept, când acestea nu au norme proprii pentru un caz şi invers.

Dreptul civil, prin normele sale, contribuie la ocrotirea valorică omului, atât patrimoniale cât şi nepatrimoniale.

Dreptul civil constituie o garanţie a formării unei conştiinţe juridice corecte şi a respectării şi întăririi moralei, prin sancţionarea abuzului de drept ori prin recunoaşterea unor efecte juridice pozitive, favorabile pentru buna credinţă.

2). BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE (CLASIFICARE)

Prin bun – se înţelege o valoare economică ce este utilă pentru satisfacerea nevoii materiale ori spirituale a omului şi este susceptibilă de apropiere sub forma dreptului patrimonial.

Clasificarea bunurilor :

a) – în funcţie de natura lor şi de calificarea dată de lege sunt mobile şi imobile.

b) – după regimul circulaţiei lor juridice : bunuri care se află în circuitul civil şi scoase din circuitul civil.

c) – dup modul în care sunt determinate : bunuri individual determinate (res cirta) şi bunuri determinate generic (res genera).

d) – după cum sunt sau nu înlocuite în executarea unor obligaţii civile: bunuri fungibile şi nefungibile.

e) – după cum folosirea lor implică ori nu consumarea sau înstrăinarea lor : bunuri consumptibile şi neconsumptibile.

f) – după cum sunt sau nu producătoare de fructe : frugifere şi nefrugifere.

g) – după cum pot fi sau nu împărţite fără să-şi schimbe destinaţia lor : divizibile şi indivizibile.

h) – după cum sunt sau nu supuse urmăririi şi executării silite pentru plata datoriilor : bunuri sesizabile şi insesizabile.

Există trei categorii atât de bunuri mobile cât şi de bunuri imobile.

Categorii de bunuri mobile :

- mobile prin natura lor (corpurile care se pot muta de la un loc la altul sau cele care se mişcă de sine ca animalele).

- mobile prin determinarea legii – sunt obligaţiile şi acţiunile care au ca obiect sume exigibile sau efecte mobiliare, acţiunile sau interesele în companii de finanţe, de comerţ sau de industrie.

- mobile prin anticipaţie – acele bunuri care, prin natura lor sunt imobile, dar pe care părţile unui act juridic le consideră ca mobile prin ceea ce vor deveni (ex. recoltele viitoare).

Categorii de bunuri imobile :

- imobile prin natura lor :fondurile de pământ şi clădirile, morile de vânt sau de apă, aşezate pe stâlpi etc

- imobile prin obiectul la care se aplică: uzufructul lucrurilor imobile ,servituţile acţiunile care tind a revendica un imobil.

- imobile prin destinaţie : obiectele ce proprietarul unui fond a pus pe el serviciul şi exploatarea acestui fond (ex. peştele din iaz; stupii cu roi)

Importanţa juridică a clasificării bunurilor mobile şi imobile se găsesc în regimul juridic diferit. Ex. în ce priveşte efectele posesiei . Dacă pentru imobile posesia poate duce la uzucapiune (prescripţia achizitivă), pentru mobile posesia de bună – credinţă valorează proprietate.

- în ceea ce priveşte drepturile reale accesorii : ipoteca are ca obiect un imobil pe când gajul poate avea ca obiect un bun mobil.

- pentru bunurile comune ale soţilor, înstrăinarea unui imobil nu poate fi făcută de unul din soţi fără consimţământul celuilalt, pe când înstrăinarea unui bun mobil da, considerându-se prin lege prezumţia de mandat tacit reciproc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil.doc