Drept Civil Parte Generala

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Aceasta fituica rezuma Drept Civil Parte Generala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

1) În delimitarea dreptului familiei fatã de dreptul civil sunt de mentionat urmãtoarele deosebiri:

c. în dreptul familiei se cere o calitate specialã a subiectelor sale.

3. c

2) În delimitarea dreptului muncii fatã de dreptul civil sunt de mentionat urmãtoarele deosebiri:

a. pe parcursul raporturilor de muncã, subiectele se aflã în pozitie de subordonare;

c. dominante în dreptul muncii sunt normele imperative

3. a+c

3) În categoria izvoarelor dreptului civil trebuie încadrate si:

a. reglementãrile internationale (conventii, pacte, acorduri);

b. actele normative adoptate de un ministru (ordin, instructiune, regulament etc.)

1. a+b

4) Iesirea din vigoare a legii civile se produce prin:

a. abrogarea ei implicitã;

b. abrogarea ei expresã;

.

1. a+b

5) Egalitatea pãrtilor (subiectilor) raportului juridic civil reprezintã:

b. egalitatea juridicã a vointelor pãrtilor raportului juridic civil;

1. b

6) Obligatia conjunctã:

a. presupune cã datoria sau, dupã caz, creanta este divizibilã;

1. a

7) Cesiunea de creantã:

a. presupune, pentru valabilitatea ei, consimtãmântul debitorului cedat;

1. a

8) Schimbarea debitorului se poate realiza prin intermediul:

b. delegatiei perfecte;

2. b

9) Categoria drepturilor reale accesorii include, printre altele:

b. dreptul de ipotecã;

2. b

10) Dreptul real si dreptul de creantã se aseamãnã, printre altele, prin aceea cã:

b. sunt evaluabile pecuniar;

1. b

11) Abuzul de drept subiectiv civil:

c.presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credintã

3. c

12) Prin obligati de „a da” se întelege îndatorirea:

c. de a transmite sau a constitui un drept real

3. c

13) Constituie o obligatie de mijloace:

a. obligatia pe care si-o asumã medicul de a depune toatã priceperea sa în tratarea pacientului;

1. a

14) Obligatiile naturale:

a. nu se bucurã de vreo sanctiune (protectie) juridicã;

1. a

15) Este un imobil prin obiectul la care se aplicã:

b. dreptul de creantã corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;

2. b

16) Dupã cum pot fi înlocuire sau nu în executarea unei obligatii, fãrã a afecta valabilitatea plãtii, bunurile se

clasificã în:

c. fungibile si nefungibile.

3. c

17) Nu pot forma obiectul executãrii silite a debitorului:

b. obiectele de cult religios, dacã nu sunt mai multe de acelasi fel;

c. bunurile insesizabile

2. b+c

18) Categoria bunurilor incorporale include:

b. titlurile de valoare;

2. b

19) Pentru a fi încuviintatã de instantã, proba trebuie sã îndeplineascã, printre altele, urmãtoarele conditii:

b. sã aibã legãturã cu pricina;

c. sã fie de naturã sã conducã la rezolvarea cauzei.

2. b+c

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil Parte Generala.doc

Alte informatii

Teste Grila