Drept Civil - Teoria Obligatiilor

Imagine preview
(10/10 din 4 voturi)

Aceasta fituica rezuma Drept Civil - Teoria Obligatiilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Drept Civil, Drept

Extras din document

MULTIPLE CHOICE

1) În continutul raportului juridic obligational intra dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv, numit debitor :

A sa dea

B sa faca

C sa nu faca ceva

1 A+B

2 A+C

3 A+B+C

ANS: 3

2) Dupa opozabilitatea lor, obligatiile se clasifica în:

1 obligatii civile perfecte

2 obligatii opozabile si tertilor

3 obligatii civile imperfecte sau naturale

ANS: 2

3) Contractele consensuale:

1 se încheie prin simplul acord de vointa al partilor

2 manifestarea de vointa a partilor trebuie sa fie urmata de remiterea materiala a lucrului

3 se caracterizeaza prin reciprocitatea si interdependenta obligatiilor

ANS: 1

4) Contractele cu titlu oneros sunt acele contracte:

1 la încheierea carora fiecare parte urmareste un folos patrimonial în schimbul folosului patrimonial procurat celeilalte parti

2 prin care se urmareste a se procura un folos patrimonial fara ca dispunatorul sa-si micsoreze patrimoniul

3 prin care se procura un folos patrimonial prin micsorarea patrimoniului dispunatorului

ANS: 1

5) Dupa modul de realizare a acordului de vointa, contractele se clasifica în:

A contracte negociate

B contracte de adeziune

C contracte aleatorii

1 A+B

2 A+C

3 A+B+C

ANS: 1

6) Dupa efectele pe care le produc, contractele se clasifica în:

A contracte consensuale

B contracte constitutive

C contracte translative

1 A+B

2 B+C

3 A+C

ANS: 2

7) Contractele translative sunt:

1 acele contracte care dau nastere la drepturi si obligatii care nu au existat anterior

2 acele contracte prin care are loc transmiterea unui drept patrimonial, de la transmitator la dobânditor

3 acele contracte prin care se consolideaza un drept existent anterior

ANS: 2

8) Contractele cu titlu oneros se subclasifica în:

A liberalitati

B contracte comutative

C contracte aleatorii

1 A+B

2 B+C

3 A+C

ANS: 2

9) Oferta de a contracta poate fi:

A scrisa

B verbala

C tacita

1 A+B+C

2 A+B

3 A+C

ANS: 1

10) Oferta de a contracta:

A este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de a încheia un contract în anumite conditii

B trebuie sa îndeplineasca conditiile generale ale consimtamântului adaptate la specificul ofertei

C trebuie sa fie facuta cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic

1 A+B+C

2 A+B

3 A+C

ANS: 1

11) Conditiile speciale ale acceptarii ofertei sunt:

1 sa concorde cu oferta

2 sa fie ferma

3 sa fie neechivoca

ANS: 1

12) Determinarea efectelor contractului presupune:

A stabilirea sau fixarea drepturilor si obligatiilor pe care le-a generat, modificat sau stins un contract

B dovedirea contractului

C interpretarea clauzelor contractului

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

ANS: 2

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil - Teoria Obligatiilor.doc

Alte informatii

Grile rezolvate la materie pentru a usura invatarea si fixara materiei Spiru haret