Drept Procesual Civil

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Drept Procesual Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

:

Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor privitoare la drepturile civile ori la interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justiţiei, precum şi modul de executare silita a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

Caracterele dreptului procesual civil

1. Are caracter sancţionator pentru că asigură rezolvarea litigiilor şi garantează eficacitatea dispoziţiilor de drept material.

2. Are caracter reglementar pentru că atât voinţa părţilor cât şi cea a judecătorilor este limitată de dispoziţiile constituţionale ale codului de procedură civilă şi a altor acte care conţin norme de ordine publică.

3. Are caracter formalist întrucât actele de procedură sunt supuse unor exigenţe de formă şi unor termene în înăuntru cărora trebuie exercitate anumite acte de procedură.

4. Are caracter de drept comun pentru că procedura civilă reprezintă norma generală atunci când o anumită cauza nu este reglementată sau prevăzută complet în acea procedură.

Izvoarele dreptului procedural civil

1. Constituţia

2. Actele şi tratatele internaţionale la care România este parte şi pe care le-a ratificat

- convenţia europeană a drepturilor omului

- convenţia privind procedura civilă semnată la Haga

3. Legile organice sau ordinare

- codul de procedură civilă

- L 92 / 1992 - organică

- L 56 / 1993 - legea Curţii Supreme de Justiţie4. Decretele prezidenţiale5. Ordonanţele guvernului5. Hotărârile guvernului

*********Procedura de exequatur.

Procedura judiciara prin care hot.jud. straina este declarata executorie de catre instanta statului pe terit caruia se va face executarea.art 165-178 L 105/1992.

Pt a fi declarata executorie se cer ele 3 cond + si cele 3 cond -

In afara de astea se cere ca hot sa fie executorie conform legii straine si dr de a cere executarea sa nu fie prescris conform legii romane.

Art. 167. - Hotaririle referitoare la alte procese decit cele aratate in art. 166 pot fi recunoscute in Romania, spre a beneficia de puterea lucrului judecat, daca sint indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) hotarirea este definitiva, potrivit legii statului unde a fost pronuntata;

b) instanta care a pronuntat-o a avut, potrivit legii mentionate, competenta sa judece procesul;

c) exista reciprocitate in ce priveste efectele hotaririlor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotarirea.

Cond negative:Art. 168. - Recunoasterea hotaririi straine poate fi refuzata in unul dintre urmatoarele cazuri:

1. hotarirea este rezultatul unei fraude comise in procedura urmata in strainatate;

2. hotarirea incalca ordinea publica de drept international privat roman; constituie un asemenea temei de refuz al recunoasterii incalcarea dispozitiilor art. 151 privitoare la competenta exclusiva a jurisdictiei romane;

3. procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarire, chiar nedefinitiva, a instantelor romane sau se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesizarii instantei straine.

Cererea de exequatur se face de cel interesat, care va anexa si dovada caracterului definitive al hot. Straine.Paratul este nevoit sa se refere numai la aspecte procedurale si nu de fond.

Instanta romana sa pronunta printro hot. Supusa cailor de atac in termen de 1 luna.

Dupa ramanerea irevocabila a hot. Se emite titlul executoriu in cond cod.proc.civ..Aceasta hot se aduce de indata la cunostiinta reclamantului si paratului.

******Procesul civil.

Este activitatea desfăşurată de instanţă, părţi, organe de executare care participă la înfăptuirea justiţiei în cauzele civile în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile supuse judecăţii şi executării civile a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii conform procedurii prevăzută de lege.

Alte persoane - martori experţi.

Alte organe - autoritatea tutelară.

Aşa cum rezultă din definiţie procesul civil are 2 faze:

- faza de judecată - cogniţio.

- faza de executare silită – execuţio.

Judecata - prima fază - are mai multe etape:

- etapa scrisă - cererea de chemare în judecată, întâmpinarea;

- etapa dezbaterilor - se propun, administrează probele;

- etapa deliberării şi pronunţării - numai a judecătorilor - pronunţarea hotărârilor;

- etapa apelului - cale de atac ordinară;

- etapa recursului - cale de atac extraordinară;

- etapa cailor extraordinare.

Prima etapa - scrisă - este obligatorie, celelalte etape pot să nu mai urmeze din hotărârea părţilor.

Executarea – a doua fază – poate să apară numai când debitorul nu îşi execută obligaţiile de bună voie. Este desfăşurată de executorii judecătoreşti – îşi desfăşoară activitatea independent de instanţele de judecată.

***Principiile fundamentale ale dreptului preocesual civil

1. Principiul disponibilităţii;

2. Principiul rolului activ al judecătorului;

3. Principiul contradictorialităţii;

4. Principiul dreptului la apărare;

5. Principiul publicităţii

6. Principiul oralităţii dezbaterilor;

1.Principiul disponibilitatii

Procesul civil este caracterizat de disponibilitate în sens material şi în sens procesual. Principiul disponibilităţii cuprinde următoarele drepturi :

-dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil.

-dreptul de a determina limitele cererii de chemare în judecată sau ale apărării.

-dreptul de a renunţa la judecată sau la dreptul subiectiv, dreptul de achiesare şi dreptul de a stinge litigiul printr-o tranzacţie.

-dreptul de a ataca sau nu prin căile de atac legale, hotărârea judecătorească, şi de a stărui sau nu în calea de atac exercitată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Procesual Civil.doc

Alte informatii

materia semestrului 1