Grile Drept Civil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

DREPT PENAL

1. Care sunt trãsãturile esenţiale ale infracţiunii ?

a. latura obiectivã şi latura subiectivã

b. vinovăţia, rãspunderea penalã şi pedeapsa

c. fapta care prezintã pericol social săvârşită cu vinovăţie şi prevãzutã de legea penalã

d. termenii infracţiunii şi pericolul social

C

2. Unde sunt prevãzute faptele care constituie infracţiuni şi pedepsele ce se aplicã infractorilor ?

a. în legi penale şi hotãrâri ale guvernului

b. în legi speciale, hotãrâri ale guvernului şi decrete ale preşedintelui României

c. numai în legi penale

d. în hotãrâri ale Preşedinţiei

C

3. În ce trebuie sã constea o faptã care prezintã pericol social, pentru a constitui infracţiune ?

a. sã fie o acţiune sau o inacţiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menţionate în art. 1 C.p.

b. să fie o acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menţionate în art. 1 C.p. şi pentru sancţionarea cărora este necesară aplicarea unei pedepse

c. să fie o acţiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menţionate în art. 1 C.p. şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse

d. sã fie o acţiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menţionate în Constituţia României

B

4. Cine face evaluarea concretă a gradului de pericol social al unei infracţiuni ?

a. instanţă de judecată atunci când soluţionează cauza penală

b. legiuitorul, atunci când a încriminat-o în legea penală

c. administraţia locului de deţinere, atunci când cel condamnat este liberat condiţionat

d. participanţii în procesul penal

A

5. Care sunt factorii care compun vinovăţia ?

a. numai factorul intelectiv sub forma prevederii sau a posibilităţii prevederii de către subiect a urmărilor socialmente periculoase

b. numai factorul volitiv care constă în voinţa subiectului de a săvârşi fapta şi dorinţa de a produce în realitate urmările socialmente periculoase

c. doi factori, unul intelectiv şi unul volitiv

d. doi factori, unul volitiv şi dolul

C

6. Când existã vinovăţie în cazul unei acţiuni sau inacţiuni care prezintã pericol social ?

a. când acţiunea sau inacţiunea care prezintă pericol social este săvârşită cu intenţie sau din culpă

b. când acţiunea sau inacţiunea care prezintă pericol social este săvârşită numai cu intenţie

c. când acţiunea sau inacţiunea care prezintă pericol social este săvârşită cu intenţie directă şi praeterintentie

d. când acţiune sau inacţiune care prezintã pericol social este săvârşită numai cu intenţie calificatã prin scop

A

7. Când existã intenţie directã ca formã a vinovăţiei ?

a. în cazul în care făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-l acceptă, socotind fără temei, ca el nu se va produce

b. în cazul în care făptuitorul, prevede rezultatul faptei sale, doreşte şi urmăreşte producerea lui, prin săvârşirea acelei fapte

c. în cazul în care făptuitorul prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu-l urmăreşte, accepta producerea lui

d. în cazul în care fãptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-l acceptã şi nu-l urmăreşte

B

8. Când exista intenţie indirectã ca formã a vinovăţiei ?

a. în cazul în care făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-l acceptă, socotind fără temei ca el nu se va produce

b. în cazul în care făptuitorul prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu-l urmăreşte, accepta producerea lui

c. în cazul în care nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă

d. în cazul în care fãptuitorul prevede rezultatul faptei sale, şi deşi nu-l urmăreşte, socoteşte, fãrã temei, cã el nu se va produce.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Drept Civil.doc