Grile Licenta Drept Civil

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Licenta Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

SUBIECTE LICENŢĂ CONTRACTE SPECIALE IULIE 2009

1 Ce obiect trebuie să aibă contractul pentru ca forma solemnă să fie o condiţie de validitate?

a. bunuri mobile,

b. bunuri imobile,

c. o mostenire vacantă,

d. terenuri.

2. Ce obiect are dreptul de preemţiune :

a. terenurile agricole situate în intravilan,

b. terenurile agricole situate în extravilan,

c. pădurile,

d. viile.

3. Cine poate cumpăra si vinde .

a. persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu,

b. soţii între ei,

c. turorii, bunurile persoanelor aflate sub tutela lor,

d. funcţionarii publici, bunurile unităţilor administrativ teritoriale care se află în administrarea lor.

4. Care este sancţiunea în cazul în care chiria este neserioasă si nesinceră:

a. rezoluţiunea contractului de locaţiune,

b. nulitatea contractului de locaţiune,

c. plata de daune-interese,

d. rezilierea contractului de locaŃiune

5. Când intervine încetarea contractului de locaţiune prin denunţarea unilaterală:

a. dacă s-a prevăzut un termen,

b. dacă părţile nu au stabilit durata locaţiunii,

c. dacă locatarul nu si-a îndeplinit obligaţiile stabilite în contract,

d. pentru neplata chiriei.

6. Care este termenul de preaviz :

a. de 1 an,

b. de 15 zile,

c. intervalul de timp dintre manifestarea voinţei de a desface contractul si data la care contractul va înceta,

d. de 30 de zile.

7. Când încetează contractul de locaţiune încetează de drept:

a. prin denunţarea unilaterală,

b. prin ajungerea la termen,

c. prin pieirea parţială a lucrului,

d. prin desfiinţarea titlului locatorului.

8. Când terţul dobânditor este dator să respecte locaţiunea făcută înainte de vânzare,:

a. vânzătorul a garantat menţinerea locaţiunii,

b. este încheiată prin înscris sub semnătură privată,

c. este încheiată prin înscris sub semnătură privată, dar cu dată certă,

d. a cunoscut existenţa locaţiunii înainte de vânzare.

9. Pentru a fi valabil, mandantul trebuie să aibă capacitatea de a încheia:

a. acte de conservare,

b. acte de dispoziţie,

c. acte de administrare,

d. de a încheia el însusi actul de a cărui îndeplinire l- a însărcinat pe mandatar.

10. În ce condiţii actele de dispoziţie pot fi încheiate de mandatar în numele si pe seama mandantului:

a. în baza unei procuri generale,

b. în baza unei procuri speciale,

c. numai dacă îmbracă forma autentică

d. oricând, indiferent de existenţa unui mandat sau nu

11. Mandatarul răspunde în faţa mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a substituito:

a. dacă aceasta a acţionat cu vinovăţie

b. dacă a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoană, însă a trecut puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate notorie,

c. dacă a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoană.

d. dacă a acţionat din neglijenţă prin substituirea unei persoane fără abilităţile necesare

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Licenta Drept Civil.doc

Alte informatii

DREPT CIVIL IULIE 2009