Teoria Generala a Obligatiilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teoria Generala a Obligatiilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

1) În continutul raportului juridic obligational intra dreptul subiectului activ, numit creditor, de

a cere subiectului pasiv, numit debitor :

A sa dea

B sa faca

C sa nu faca ceva

1 A+B

2 A+C

3 A+B+C

2) Dupa opozabilitatea lor, obligatiile se clasifica în:

1 obligatii civile perfecte

2 obligatii opozabile si tertilor

3 obligatii civile imperfecte sau naturale

3) Contractele consensuale:

1 se încheie prin simplul acord de vointa al partilor

2 manifestarea de vointa a partilor trebuie sa fie urmata de remiterea materiala a lucrului

3 se caracterizeaza prin reciprocitatea si interdependenta obligatiilor

4) Contractele cu titlu oneros sunt acele contracte:

1 la încheierea carora fiecare parte urmareste un folos patrimonial în schimbul folosului

patrimonial procurat celeilalte parti

2 prin care se urmareste a se procura un folos patrimonial fara ca dispunatorul sa-si

micsoreze patrimoniul

3 prin care se procura un folos patrimonial prin micsorarea patrimoniului dispunatorului

5) Dupa modul de realizare a acordului de vointa, contractele se clasifica în:

A contracte negociate

B contracte de adeziune

C contracte aleatorii

1 A+B

2 A+C

3 A+B+C

2

6) Dupa efectele pe care le produc, contractele se clasifica în:

A contracte consensuale

B contracte constitutive

C contracte translative

1 A+B

2 B+C

3 A+C

7) Contractele translative sunt:

1 acele contracte care dau nastere la drepturi si obligatii care nu au existat anterior

2 acele contracte prin care are loc transmiterea unui drept patrimonial, de la transmitator la

dobânditor

3 acele contracte prin care se consolideaza un drept existent anterior

8) Contractele cu titlu oneros se subclasifica în:

A liberalitati

B contracte comutative

C contracte aleatorii

1 A+B

2 B+C

3 A+C

9) Oferta de a contracta poate fi:

A scrisa

B verbala

C tacita

1 A+B+C

2 A+B

3 A+C

10) Oferta de a contracta:

A este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de a încheia un

contract în anumite conditii

B trebuie sa îndeplineasca conditiile generale ale consimtamântului adaptate la

specificul ofertei

C trebuie sa fie facuta cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic

1 A+B+C

2 A+B

3 A+C

Fisiere in arhiva (1):

  • Teoria Generala a Obligatiilor.pdf

Alte informatii

Teste Grila