Test Grila

Imagine preview
(5/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Test Grila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, pdf de 24 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

True/False

Indicate whether the sentence or statement is true or false.

1. Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la care se amana fie inceperea, fie stingerea

posibilitatii de exercitare a dreptului subiectiv?

2. Nulitatea absoluta a actului juridic civil opereaza in urmatoarele cazuri:

- lipsa totala a consimtamantului;

- lipsa (nevalabilitatea) obiectului actului juridic civil;

- frauda legii;

- incalcarea ordinii publice.

Aceasta enumerare are caracter doar exemplificativ?

3. Este adevarat ca pentru a fi valabil, actul autentic (art.1171 C. civ.) trebuie sa indeplineasca o serie de

conditii:

- sa fie semnat

- sa fie indeplinita conditia pluralitatii de exemplare;

- sa fie indeplinita conditia scrierii in intregime ori punerii formuleibun si aprobat.

4. Este adevarat ca intre marturie si marturisire, nu exista nici o deosebire sub aspectul fortei probante?

5. Conditiile de valabilitate ale contractului de mandat sunt comune tuturor contractelor?

6. Dreptul privat apare ca un ansamblu de norme juridice ce reglementeaza raporturile intre persoana fizica si

organele autoritatii statului.

7. Norma juridica este o regula de conduita care are caracter religios, politic si moral.

8. Normele imperative sunt normele de la dispozitia carora se admite orice derogare.

9. Pseudonimul unei persoane fizice este supus, ca si numele, schimbarii pe cale administrativa.

10. Spre deosebire de numele de familie, domiciliul persoanei fizice nu constituie un atribut de identificare a

persoanei.

11. Resedinta este acel atribut de identificare in spatiu a persoanei fizice prin indicarea locuintei vremelnice ori

temporare.

12. Actiunile de stare civila sunt acele actiuni (mijloace de aparare a drepturilor civile) adresate justitiei prin care

se urmareste stabilirea sau modificarea uneia sau unora din elementele starii civile a unei persoane.

13. Actiunea in stabilirea filiatiei poate fi intentata numai de titulari.

14. Actiunea in contestarea filiatiei din casatorie poate fi pornita numai de titularul starii civile.

15. Clasificarea persoanelor juridice dupa domeniul dreptului de care apartin distinge persoane juridice de drept

public si persoane juridice de drept privat.

16. Asociatiile si fundatiile, partidele politice si sindicatele sunt persoane de drept public

17. Agentii economici de stat sunt persoane juridice de drept privat.

18. Societatile comerciale, regiile autonome, organizatiile cooperatiste sunt persoane juridice cu scop

nepatrimonial.

19. Sindicatele si cultele religioase sunt persoane juridice cu scop patrimonial.

20. Persoane juridice care se infiinteaza prin act de asociere pot fi : societatile comerciale cu capital privat,

organizatiile cooperatiste, asociatiile.

21. In raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii, statul nu poate fi

considerat persoana juridica.

22. Patrimoniul propriu al persoanei juridice este format din doua laturi: cea activa, cuprinzand drepturile

patrimoniale (reale ori de creanta) si cea pasiva cuprinzand obligatiile patrimoniale (contractuale ori

extracontractuale).

23. Persoanele juridice care sunt supuse inregistrarii au capacitatea de a avea drepturi si obligatii de la data

recunoasterii infiintarii lor.

24. Persoanele juridice care se infiinteaza prin actul de dispozitie al organului competent, dobandesc capacitatea

de folosinta de la data actului de dispozitie.

25. Persoanele juridice care se infiinteaza prin actul de infiintare autorizat, dobandesc capacitatea de folosinta de

la data recunoasterii lor.

26. Persoanele juridice care sunt create prin actul de infiintare recunoscut, dobandesc capacitate de folosinta de la

data autorizarii infiintarii lor.

27. Statul este persoana juridica in raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi

si obligatii.

28. Persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, prin actul de

infiintare sau statut.

29. Data incetarii capacitatii de exercitiu a persoanei juridice este chiar data incetarii capacitatii sale de folosinta.

30. Reorganizarea reprezinta operatiunea juridica ce cuprinde cel putin doua persoane juridice si care produce

efecte creatoare, modificatoare, ori de incetare a lor.

31. Formele reorganizarii persoanelor juridice sunt : comasarea si divizarea.

32. Comasarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice intre mai multe persoane

juridice care exista sau care iau, astfel fiinta.

33. Prin incetarea persoanei juridice se intelege sfarsitul calitatii de subiect colectiv de drept civil.

34. Persoanele juridice pot inceta prin : comasare (absorbtie si fuziune), divizare totala, dizolvare (urmata de

lichidare) si transformare.

35. Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt compatibile numai cu dreptul de proprietate privata?

36. Drepturile reale principale nu au o existenta de sine statatoare.

37. Comasarea persoanelor juridice se poate realiza prin doua forme: comasare totala si comasare partiala.

38. Prin efectul divizarii, persoana juridica intra in lichidare, in vederea realizarii activului si platii pasivului.

39. Drepturile personale nepatrimoniale sunt drepturi absolute dar nu sunt opozabile tuturor.

40. Marturisirea este relatarea orala de catre o persoana, in fata instantei de judecata cu privire la acte sau fapte

litigioase, savarsite in trecut despre care are cunostinta personal.

Fisiere in arhiva (2):

  • drept_civil.pdf
  • Raspunsuri Drept Civil.doc

Alte informatii

Drept Civil MAEI- Facultatea Spiru Haret anu I ID contine un document cu raspunsurile la intrebari