Teste Grila Drept Civil

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

N Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte care nu pot fi evaluate in bani si privesc drepturile nepatrimoniale. Este donatia un astfel de act?

N Actele juridice constitutive sunt acele acte care dau nastere unui drept subiectiv civil care nu a mai existat pana in acel moment. Astfel de acte sunt: contractul de vanzare - cumparare, contractul de schimb precum si alte tipuri de contracte?

N Actele juridice cu titlu gratuit sau cu titlu oneros se clasifica dupa criteriul modului de formare ?

N Actele unilaterale, bilaterale sau multilaterale sunt clasificate dupa efectele produse?

F Actiunea in contestarea filiatiei din casatorie poate fi pornita numai de titularul starii civile.

F Actiunea in stabilirea filiatiei poate fi intentata numai de titulari.

A Actiunile de stare civila sunt acele actiuni (mijloace de aparare a drepturilor civile) adresate justitiei prin care se urmareste stabilirea sau modificarea uneia sau unora din elementele starii civile a unei persoane.

N Actul juridic este o actiune umana, prin care nu s-a urmarit producerea unor efecte juridice, dar care totusi prin consecintele ei, genereaza astfel de efecte?

F Agentii economici de stat sunt persoane juridice de drept privat.

F Asociatiile si fundatiile, partidele politice si sindicatele sunt persoane de drept public

D Atunci cand sunt mai mult de doua subiecte ale raportului juridic exista o pluralitate de subiecte. Pluralitatea poate fi pluralitate activa sau pluralitate pasiva. Poate fi pluralitatea subiect al raportului juridic civil?

D Bunurile care nu sunt in circuitul civil - sunt acele bunuri, care nu pot face obiectul actelor juridice civile si nici nu se pot afla in proprietatea particularilor. Plajele, marea teritoriala apartin proprietatii publice?

D Bunurile fungibile pot fi inlocuite unele cu altele, in executarea unei obligatii?

D Bunurile mobile prin anticipatie - sunt acele bunuri, care daca sunt analizate dupa natura lor, sunt imobile, dar in considerarea a ceea ce vor deveni, partile unui act juridic convin ca acestea sunt mobile. Aceasta categorie de bunuri are temei legal, este prevazuta de Codul civil?

N Capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partilor care se obliga, un obiect determinat si o cauza licita sunt modalitati ale actului juridic?

N Capacitatea de exercitiu este aptitudinea unei persoane de a fi titular de drepturi si obligatii civile?

D Caracterele juridice ale raportului juridic civil sunt urmatoarele: - caracter social; - caracter dublu volitional; - egalitatea juridica a partilor. Ele mai sunt cunoscute si sub denumirea de trasaturi definitorii?

D Cel care creste si educa 2 sau mai multi copii poate refuza sa fie numit tutore?

A Clasificarea persoanelor juridice dupa domeniul dreptului de care apartin distinge persoane juridice de drept public si persoane juridice de drept privat.

F Comasarea persoanelor juridice se poate realiza prin doua forme: comasare totala si comasare partiala.

F Comasarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice intre mai multe persoane juridice care exista sau care iau, astfel fiinta.

D Competenta in solutionarea cererii de punere sub interdictie revine instantei judecatoresti.

A Conditiile de valabilitate ale contractului de mandat sunt comune tuturor contractelor?

N Curatela minorului are un caracter permanent.

D Curatorul minorului are aceleasi raspunderi ca si tutorele minorului.

A Data incetarii capacitatii de exercitiu a persoanei juridice este chiar data incetarii capacitatii sale de folosinta.

A Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt compatibile numai cu dreptul de proprietate privata?

N Dreptul civil apartine diviziunii dreptului public?

D Dreptul de autor al unei opere stiintifice, literare artistice, etc. este un drept nepatrimonial. Poate genera si raporturi patrimoniale?

F Dreptul privat apare ca un ansamblu de norme juridice ce reglementeaza raporturile intre persoana fizica si organele autoritatii statului.

F Drepturile personale nepatrimoniale sunt drepturi absolute dar nu sunt opozabile tuturor.

F Drepturile reale principale nu au o existenta de sine statatoare.

N Dupa criteriul persoanelor obligate, drepturile subiective civile se divid in: - drepturi absolute si drepturi relative Ambele sunt opozabile erga omnes?

N Dupa gradul de determinare normele juridice pot fi clasificate in norme imperative si norme permisive?

A Este adevarat ca intre marturie si marturisire, nu exista nici o deosebire sub aspectul fortei probante?

F Este adevarat ca pentru a fi valabil, actul autentic (art.1171 C. civ.) trebuie sa indeplineasca o serie de conditii: - sa fie semnat, - sa fie indeplinita conditia pluralitatii de exemplare; - sa fie indeplinita conditia scrierii in intregime ori punerii formulei”bun si aprobat”.

N Este patrimoniala acea relatie sociala care nu poate fi exprimata in bani - ex. dreptul la nume, domiciliu, sediu?

F Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la care se amana fie inceperea, fie stingerea posibilitatii de exercitare a dreptului subiectiv?

D Evenimentele sunt imprejurari care se produc indiferent de vointa omului si pot fi : - naturale (nasterea, decesul); - forta majora; - prescriptia; - cvasidelictele. De producerea lor legea civila leaga anumite efecte juridice?

N Forma “ad validitatem” (ad solemnitatem) este ceruta de lege in cazul tuturor actelor juridice civile?

A Formele reorganizarii persoanelor juridice sunt : comasarea si divizarea.

N Fructele naturale, industriale, civile, sunt bunuri nefrugifere in acceptiunea Codului civil?

D In functie de gradul de obligativitate al interpretarii legii, interpretarea poate fi obligatorie si facultativa?

F In raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii, statul nu poate fi considerat persoana juridica.

N Instrainarea bunurilor minorului reprezinta acte pe care tutorele le poate incheia in mod valabil, singur.

N Izvoarele dreptului civil in sens formal, pot sa fie, comune cu alte ramuri de drept?

D La raportul juridic incheiat de persoana juridica participa un subiect activ, numit creditor si un subiect pasiv numit debitor. In celasi raport juridic, partile pot fi atat subiect activ cat si subiect pasiv?

D Latura patrimoniala a ocrotirii minorului prin tutela poate cuprinde si reprezentarea in actele civile a minorului sub 14 ani?

F Marturisirea este relatarea orala de catre o persoana, in fata instantei de judecata cu privire la acte sau fapte litigioase, savarsite in trecut despre care are cunostinta personal.

D Masura curatelei inceteaza prin ridicarea ei ca urmare a disparitiei cauzei care au generat-o.

D Minorii cu varsta cuprinsa intre 14 si 18, se considera ca au discernamant in curs de formare, iar capacitatea lor de exercitiu este una restransa. pot incheia acestia acte juridice, cu incuviintarea parintilor?

N Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani, este singura persoana fizica lipsita de capacitatea de exercitiu?

N Minorul sau cel pus sub interdictie poate fi numit tutore, in anumite situatii.

A Norma juridica este o regula de conduita care are caracter religios, politic si moral.

A Normele imperative sunt normele de la dispozitia carora se admite orice derogare.

D Notiunea de act juridic civil - este folosita si pentru desemnarea inscrisului constatator al manifestarii de vointa care are rol de mijloc de proba?

A Nulitatea absoluta a actului juridic civil opereaza in urmatoarele cazuri: - lipsa totala a consimtamantului; - lipsa (nevalabilitatea) obiectului actului juridic civil; - frauda legii; - incalcarea ordinii publice. Aceasta enumerare are caracter doar exemplificativ?

N Numele de familie al copilului gasit, cu parinti necunoscuti se stabileste prin hotarare judecatoreasca.

D Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei, in conditiile prevazute de lege.

D Numele persoanei fizice este un drept imprescriptibil atat sub aspect achizitiv, cat si sub aspect extinctiv.

N O persoana lipsita, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege si a fi ales, poate fi numit tutore.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila Drept Civil.doc

Alte informatii

Fituica Drept Civil cu toate intrebarile in ordine alfabetica contine raspunsuri