Toate fituicile din domeniul Drept Comercial

 • Drept Comercial

  1. Izvoarele dreptului comercial, clasificare si prezentare. - Codul civil - Legi comerciale a) Regimul juridic al PFA Din punct de vedere al regimului juridic, persoanele fizice autorizate pot colabora cu alte PFA, intreprinderi individuale, familiale sau orice persoana juridica sau fizica pentru efectuarea unei activitati economice, insa nu pot angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii. De asemenea, PFA nu va putea fi considerata un angajat al unor...

 • Subiecte Rezolvate - Drept Comercial

  Sub.1 1.Calitatea de comerciant/profesionist ( dobândirea calităţii de comerciant, dovada calităţii de comerciant, incetarea calităţii de comerciant). În temeiul Codului comercial(NCC), calitatea de comerciant/profesionist se dobândeşte în mod diferit, după cum este vorba de o persoană fizică sau societate comercială.Sunt comercianti/profesionisti aceia care fac fapte de comert/activitati comerciale,avand comertul ca profesiune obijnuita. PFA poate inceta definitiv activitatea ca efect al...

 • Drept Comercial - Particularitatile unei Firme

  1.CAPITALUL SOCIAL : Capitalul social- expresia valorica a aporturilor tuturor asociatilor care participa la constituirea societatii. Pe parcursul functionarii societatii capitalul poate fi modificat. DPDV contabil in bilant cap.social este evidentiat la pasiv, in schimb bunurile care sunt aduse in societate ca aport sunt in activ deoarece ele intra in proprietatea societatii. Capitalul social se imparte in doua parti: 1.capitalul subscris- cel care constituie obligatia asociatului 2....

 • Drept Comercial Subiecte Rezolvate

  1. Noțiunea, obiectul și definiția dreptului comercial. DEF: dreptul comercial reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează activitatea comercială, adică producerea de mărfuri, circulația acestora, prestarea de servicii, executarea de lucrări. Având în vedere impărțirea dreptului în drept public și drept privat trebuie menționat că dreptul comercial este o ramură a dreptului privat (alături de dreptul civil, dreptul familiei, dreptul muncii etc.) OBIECTUL DR COMERCIAL: Dreptul...

 • Fondul de Comert

  FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea activitatilor sale in scopul atragerii clientele si obtinerii de profit. = este definit pt prima data in art 1 din Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale Notiunea de fond de comert este distincta fata de notiunea de patrimoniu. Spre deosebire de fondul de comert, care este un ansamblu de bunuri mobile si imobile, corporale sau incorporale,...

 • Subiecte Drept

  Plicul nr.1 1.Calitatea de comerciant ( dobandirea calitatii de comerciant, dovada calitatii de comerciant, incetarea calitatii de comerciant) Definitie: Comerciantul este orice persoana fizica sau juridical care desfasoara o activitate de comert, adica savarseste fapte de comert cu caracter professional. Categoriile de comercianti. Potrivit art.7 Cod Comercial, comerciantii sunt personae fizice si societati comerciale. Potrivit art.1 alin 2 din Legea 26/1990, legea Registrului Comertului,...

 • Drept Comercial

  1. Calitatea de comerciant (dobandirea calitatii de comerciant, dovada calitatii de comerciant, incetarea calitatii de comerciant) Potrivit Codului Comercial ,calitatea de comerciant se dobandeste in mod diferit , dupa cum este vorba de o persoana fizica sau societate comerciala. Deosebirea se explica prin caracterele specifice celor doua categorii de sibiecte participante la raporturile comerciale. 1. Dobandirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica Referitor la conditiile...

 • Copiute Drept Comercial

  Faptele de comert Pentru det.rap. care form.ob.dr. comercial , Codul comerc. rom.stab.anumite a.j. si operatiuni p care le califica dr.fapte de com.(art3si4)Odata cu dob. calitatii de comerciant ,toate a.j. sunt considerate in temeiul art 4 ca fapte de comert si deci sunt supuse legilor comerciale.Codul c.a consacrat k fapte de com. cele mai frecvente a.j.si operat. care illo tempore constituiau baza activitatii comerciale.;el nu da o def ci stab. numai o lista a a.j. si operat. p care le...

 • Subiect Drept Comercial

  Dobandirea calitatii de comerciant. Potrivit Codului Comercial ,calitatea de comerciant se dobandeste in mod diferit , dupa cum este vorba de o persoana fizica sau societate comerciala. Deosebirea se explica prin caracterele specifice celor doua categorii de sibiecte participante la raporturile comerciale. a. Dobandirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica . Pentru a dobandi calitatea de comerciant ,persoana fizica trebuie sa indeplineasca trei conditii : - sa savarseasca...

 • Dreptul Comertului International

  1. Pentru ca legea aplicabila capacitatii comerciantului de cetatenie bulgara si belgiana, de nationalitate maghiara, sa fie legea româna, conform dreptului englez, comerciantul în cauza: a) trebuie sa aiba domiciliul în Bulgaria; b) trebuie sa aiba domiciliul în Belgia; c) trebuie sa aiba domiciliul în Ungaria; d) trebuie sa aiba domiciliul în România; e) trebuie sa aiba domiciliul în Anglia. 2. Legea aplicabila capacitatii societatii comerciale anonime pe actiuni cu sediul la...

 • Subiecte Rezolvate Drept Comercial

  1. Calitatea de comerciant. Dobandirea calitatii de comerciant. Dovada calitatii de comerciant. Incetarea calitatii de comerciant. În art.7 din Cod, se precizează că “sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită şi societăţile comerciale”. Orice persoana care într-un chip accidental face o operaţiune de comerţ, nu poate fi considerată ca comerciant, ea este însă supusă legilor şi jurisdicţiunii comerciale pentru toate contestaţiunile ce se pot...

 • Subiecte Comercial

  1. Definiţia S.A - acea soc. constituită prin asocierea mai multor per., care contribuie la formarea cap. social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri numite acţiuni, pt. desfăşurarea unei activităţi comerciale în scopul împărţirii beneficiilor, şi care răspund pt. obligaţiile sociale numai în limita acţiunilor lor. 2. Caractere jur. ale S.A.- a) Soc se constituie dintr-un nr minim de asociaţi denumiţi acţionari; b) Cap. social este divizat în acţiuni care sunt titluri...

 • Subiecte Drept Comercial Anul 2

  1). Calitatea de comerciant Calitatea de comerciant Dobandirea: Persoana fizica dobandeste calitatea de comerciant daca indeplineste cumulativ mai multe conditii: persoana este cetatean roman sau membru al statelor UE, are capacitatea juridica ceruta de lege, atat capacitate de folosinta cat si capacitate de exercitiu. In privinta capacitatii de exercitiu persoana fizica dobandeste calitatea de comerciant numai daca are implinita varsta de 18 ani. Faptele de comert trebuie sa aiba carecter...

 • Teste Drept Comercial

  1. Motivaţi apartenenţa dreptului comercial la dreptul privat. Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi personal nepatrimoniale din sfera activităţii de comerţ, relaţii care se nasc de regulă între persoane care au calitatea de comerciant şi care se află pe poziţie de egalitate juridică4 . Dreptul comercial este o ramură de drept privat autonomă, răspunzând unor nevoi reale...

 • Grile Drept Comercial

  1. A.P. (persoanã fizicã) si SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P. s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC „MM” SRL un teren în suprafatã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul constitutive al societãtii, asociatii au prevãzut ca asociata SC „MM” SRL, fiind o societate cu rãspundere limitatã, sã rãspundã pentru obligatiile societãtii numai în limita capitalului social subscris. Este valabilã...

Pagina 1 din 2