Drept Comercial

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Drept Comercial.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Ctr de mandat comercial CMC

Definitie: CMC=acel ctr in temeiul caruia o pers (mandatorul) se oblig sa incheie in numele si pe seama altei pers care i-a dat imputernicirea anumite acte jur care pt mandant sunt FC.

Deosebirea mandatului com fara de cel civil

Din aceasta definitie, ca si din dispozitiile legale citate, rezulta ca mandatul comercial are unele particularitati, care il deosebesc de mandatui civil.

*obiectul contractului; mand.civil are ca obiect incheierea actelor jur civile, mand.com are ca obiect incheierea actelor jur care, potrivit C.com, sunt FC pentru mandant.

*Mand.com este un ctr cu titlu oneros. pe cand mand.civ este prezumat a fi gratuit.

*Mand.civil implica, in mod obisnuit, reprezentarea fiind un mand cu reprezentare, mand.com poate fi atat cu reprezentare, cat si fara reprezentare.

*O alta deosebire priv put mandatorului. In cazul M.civil, imput tb sa precizeze riguros puterile mandatorului, mandatu putand fi general/special. In schimb M.Com. confera mandatorului o mai mare libertate de act si independenta, reclamate de exigenetele activ com.

Conditiile de validitate ale CMC

Pentru a fi valabil incheiat, contractul de mandat comercial trebuie sa indeplineasca conditiile cerute pentru orice contract: consimtamantul, capacitatea, obiectul si cauza.

1^ Consimtamantul partilor

Contractul de mandat comercial se incheie prin acordul de vointa al mandantului si mandatarului. Mandatul poate fi expres sau tacit; primirea mandatului poate fi tacita si sa rezulte din executarea lui din partea mandatarului.

2^ Capacitatea partilor

Pentru tncheierea ctr de mandat comercial, trebuie sa fie indeplinite conditiile de capacitate cerute de lege.

Mandantul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia el insusi actele juridice care urmeaza a fi Incheiate in numele sau de catre mandatar. ca mandantul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia acte de comert. Avand calitatea de comerciant, mandantul trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu.

Mandatarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu, deoarece trebuie sa exprime un consimtamant valabil. Insa pt aceasta L nu cere ca el sa aiba cal de com pt k incheie actele jur in numele mandantului.

3^ Obiectul

Ctr de M are ca obiect tratarea de afaceri com => ob il const actele jur care conform L sunt FC.

Obligatiile partilor

A.Oblig mandatarului

Din ctr rez anumite oblig, pt acesta care actioneaza in numele si pe seama mandatarului.

*sa execute mandatul respectiv sa incheie actele jur cu care a fost imputernicit de mandant, acestea tb incheiate in lim imputernicirii date de mandant.

*sa isi indeplineasca obligatiile cu buna-credinta si diligenta unui bun proprietor.El trebuie sa respecte ciauzele contractului si instructiunile primite. In cazul in care nu se conforemaza acestora el va raspunde pt prejudiciile cauzate mandantului.

*are obligatia sa aduca la cunostinta tertului cu care incheie actul imputernicirea in temeiul careia actioneaza.

*Mandatarul are obligatia sa il instiinteze pe mandant depsre executarea mandatului.

*Sa plateasca dob la sumele de bani cuvenite mandantului.

B) Oblig mandantului

a^ sa puna la dispozitia mandatarului mij nec pt executarea mandatului

b^ sa plateasca mandatarului remuneratia datorata pt executarea mandatului, care este cea prev in ctr/in lipsa acesteia cea stab de instatna jud.

c^ sa restituie chelt facute de mandatar pt executarea mandatului.

Ctr de comision

Def: = ctr prin care o parte numita comisionar, se obligape baza imputernicirii celeilalte parti, numita comitent, sa incheie anumite acte de comert, in nume propriu, dar pe seama comitentului, in schimbul unei remuneratii, numita comision.

Apare ca o varietate a mandatului comercial; contractul de comision este un mandat comercial fara reprezentare.

lntre ctr de mandat comercial si ctr de comision exista asemanari si deosebiri.

Cele doua contracte se aseamana prin obiectul lor; ele au ca obiect "tratarea de afaceri comerciale"; totodata, in ambele contracte, actele juridice se incheie cu tertii pe seama altei persoane, care a dat imputernicirea.

Deosebirea dintre cele doua contracte priveste structura lor; in cazul mandatului, mandatarul are un drept de reprezentare si deci el incheie actele juridice in numele si pe seama mandantului; in cazul contractului de comision, comisionarul nu beneficiaza de dreptul de reprezentare si, in consecinta, el incheie actele juridice in nume propriu, dar pe seama comitentului.

Caractere juridice

Din definitia data contractului de comision rezulta caracteristicile acestui contract.

* Ctr.comision este un ctr bilateral (sinalagmatic); el da nastere la obligatii in sarcina comisionarului si comitentului.

* Ctr.comision este un contract cu titlu oneros; ambele parti urmaresc realizarea unui folos patrimonial.

*Ctr.comision este un contract consensual; ia nastere prin simplul acord de vointa al partilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Comercial.doc