Drept Comercial Subiecte Rezolvate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Comercial Subiecte Rezolvate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

1. Noțiunea, obiectul și definiția dreptului comercial.

DEF: dreptul comercial reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează activitatea comercială, adică producerea de mărfuri, circulația acestora, prestarea de servicii, executarea de lucrări.

Având în vedere impărțirea dreptului în drept public și drept privat trebuie menționat că dreptul comercial este o ramură a dreptului privat (alături de dreptul civil, dreptul familiei, dreptul muncii etc.)

OBIECTUL DR COMERCIAL: Dreptul comercial are ca obiect normele juridice referitoare la:

- faptele de comerț (acte juridice, fapte și operațiuni considerate de lege ca fiind comerciale);

- normle juridice referitoare la comercianți (persoane care efectuează fapte de comerț).

2. Corelația dreptului comercial cu alte ramuri ale dreptului.

Dreptul comercial este ramură a dreptului privat. Dreptul comercial se află în interdependență și strânsă legătură cu alte ramuri de drept privat (dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal).

Corelația dreptului comercial cu dreptul civil. Amândouă sunt ramuri ale dreptului privat și reglementează raporturi patrimoniale bazate pe egalitatea juridică patrimonială a părților, dar dreptul comercial privește raporturile juridice între acele părți care au calitate de comerciant, pe când dreptul civil are ca obiect raporturile juridice patrimoniale, precum și pe cele ne nepatrimoniale.

Corelatia dr comercial cu dr procesual civil : Codul Comercial are și numeroase norme de drept procesual civil menite să asigure realizarea unor drepturi subiective născute din raporturile comerciale.

Corelatia dr comercial cu dr comertului international: Dreptul comercial și dreptul comercial internațional reglementează raporturi patrimoniale care în esență sunt asemănătoare. Aceste raporturi patrimoniale sunt născute din săvârșirea faptelor de comerț. Diferența dintre cele 2 ramuri de drept este că obiectul dreptului comercial îl constituie raporturile de drept intern dintre cetățenii de naționalitate română, iar obiectul dreptului comercial internațional îl constituie raporturile de drept, elemente de extraneitate reprezentate de persoane fizice și persoane juridice străine.

Corelatia dr comercial cu dr administrativ: Activitatea comercială are un rol important pentru societate, de aceea statul intervine pentru protejarea intereselor consumatorilor, intervine pentru o mai bună desfășurare a acestei activități comerciale. Pentru acest lucru, statul participă la înființarea unor instituții care au drept scop activitatea comercială desfășurată în bune condiții.

Corelatia dr comercial cu dr financiar: Desfășurarea unei activități aducătoare de profit îi face pe comercianți să fie sub incidența reglementărilor legale în materie fiscală.

Corelatia dr comercial cu dr fiscal: Codul Comercial , cuprinde pe lângă normele de drept privat și norme de drept penal, prin care să asigure protejarea unor interese generale. Astfel, legea sancționează nerespectarea unor dispoziții privind constituirea și funcționarea unor societăți comerciale. Sancțiunile penale se aplică ținând cont de dispozițiile legale încălcate, precum și de principiile dreptului penal.

3. Izvoarele dreptului comercial.

Izvoarele dreptului comercial pot fi clasificate în izvoare scrise și izvoare nescrise, izvoare normative și izvoare interpretative.

- izvoare scrise: actul normativ, doctrina, precedentul judiciar (jurisprudența);

- izvoare nescrise;

- izvoarele normative sunt cele care creează dreptul în mod concret: actele normative

Actele normative care regelmenteaza raporturile de dr comercial:

- Constituția României (legea fundamentală); deoarece relgementează principiile fundamentale de organizare și funcționare a activităților comerciale;

- Codul Comercial (1887) reprezintă cel mai vechi izvor al dreptului comercial și conține norme juridice ce reglementează instituții precum: faptele de comerț, comercianții, aplicații comerciale, alte legi comerciale. Deși reprezintă cel mai important izvor al dreptului comercial sub aspectul instituțiilor reglementate, Codul Comercial nu cuprinde toate normele juridice ce reglementează activitățile comerciale;

- legile comerciale speciale completează Codul Comercial reglemantând raporturi juridice ce nu sunt cuprinse în acesta. Noțiunea de lege comercială specială cuprinde:

* legile emise de parlament (în sens restrâns);

* hotărârile de guvern și ordonanțele de guvern;

* decrete și decrete de legi;

* ordinele și instrucțiunile miniștrilor etc.

- Codul Civil reprezintă un izvor subsidiar al dreptului comercial care se aplică doar atunci când legislația comercială (Codul Comercial + legile comerciale speciale) nu reglementează anumite relații sociale;

- legile civile speciale, care completează Codul Civil și care se aplică în materia comercială la fel ca și Codul Civil, numai cu caracter subsidiar.

- izvoarele interpretative au rolul doar de a interpreta voința legiuitorului sau a părților dintr-un raport juridic: uzurile comerciale (obiceiurile, practica judiciară și doctrina).

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Comercial Subiecte Rezolvate.doc