Subiecte Drept

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Subiecte Drept.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Plicul nr.1

1.Calitatea de comerciant ( dobandirea calitatii de comerciant, dovada calitatii de comerciant, incetarea calitatii de comerciant)

Definitie: Comerciantul este orice persoana fizica sau juridical care desfasoara o activitate de comert, adica savarseste fapte de comert cu caracter professional. Categoriile de comercianti. Potrivit art.7 Cod Comercial, comerciantii sunt personae fizice si societati comerciale. Potrivit art.1 alin 2 din Legea 26/1990, legea Registrului Comertului, in categoria SC sunt incluse sir EGIILE autonome si organizatiile cooperatiste. Prin legea 161/2003 in categoria SC au fost incluse si Grupurile de interes economic. Calitatea de comerciant. Dobandirea calitatii de comerciant se face in mod diferit pentru o persoana fizica sau pentru o SC. Aceasta diferenta este datorata caracteristicilor diferite ale celor 2 categorii de subiecte. Dobandirea calitatii de comerciant a pers fizice: art.7 “sunt comercianti aceeia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita”. De aici rezulta ca pentru a dobandi calitatea de comerciant este necesar ca persoana fizica sa efectueze fapte de comert (obiective); profesiunea obisnuita sa fie comertul; faptele de comert savarsite de comerciant sa fie facute in nume propriu. Dovada calitatii de comerciant. In cazul pers fizice: Persoanele fizice dobandesc calitatea de comerciant prin efectuarea acelor fapte de comert. Dovada calitatii se face prin orice mijloace de proba inclusiv a unor autorizatii in scopul dovedirii faptelor de comert. In cazul societatilor comerciale. SC dobandesc calitatea de comerciant prin inregistrarea la Registrul Comertului potrivit legii, ca urmare dovada se face prin certificatul de inregistrare fara a fi necesare alte mijloace de proba. Incetarea calitatii de comerciant. In cazul pers fiz incetarea inseamna neefectuarea faptelor de comert, iar pentru SC calitatea de comerciant inceteaza fie prin lichidare sau faliment, fie prin expirarea duratei de functionare.

2. SCA (Societare in comandita pe actiuni). Notiunea SCA este o societate asemanatoare societatii in comandita simpla deoarece cuprinde tot 2 categorii de actionari: comanditarii (care imprumuta sumele de bani) si comanditatii (cei care aveau initiative). Deosebirea esentiala dintre cele doua forme de societati consta in aceea ca in cazul SCA capitaluol social este impartit in actiuni, ca in cazul SA. Raspunderea pentru obligatiile societatii se face diferit: asociatii comanditati respund nelimitat si solitar, iar cei comanditari numai in limita aportului lor. Constituirea SCA se face printr-un contract de societate si statut. Actul constitutive al societatii in comandita pe actiuni va cuprinde: numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor pers fizice; denumirea , sediul si nationalitatea asociatilor personae juridice, numarul de inregistrare in Reg comertului sau codul unic de inregistrare. Potrivit legii nationale la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asocietii comanditari si asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazulsi comanditatii care reprezinta si administreaza societatea Tot in actul constitutive va mai fi indicat numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator, valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea etc.

Firma la societate in comandita pe actiuni contine o denumire proprie insotita de mentiunea “societate in comandita pe actiuni” sau SCA. Societatile de capitaluri se caracterizeaza printr-un numar mai mare de actionari, clitatile personale ale actionarilor fiind fara relevanta. Fiind societati mari, capitalul minim cerut pentru constituirea valabila este de 2500 ron, iar numarul minim de actionari este de cinci:. Capitalul social este divizat in actiuni (sau obligatiuni) care sunt negociabile si transmisibile ceea ce inseamna ca pot fi vandute pe piete financiare. Administrarea societatii este reglemantata prin mai multe dispozitii ale legii societatilor comerciale (L31/1990) SCA poate fi administrate de unul sau mai multi administratori care se constituie intr-un Consiliu de administratie. Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie. Presedintele Consiliului de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie. Presedintele Consiliului de administratie este si director general sau director al societatii. Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata mai multor directori executive. Conform legii prin actul constitutive se poate stipula ca SCA este administrate de un Directorat si de un Consiliu de supraveghere in conformitate cu aceasta sectiune. Conform legii prin actul constitutive se poate stipula ca SCA este administrate de un Directorat si de un Consiliu de supraveghere in conformitate cu aceasta sectiune. Directoratul. Coinducerea SCA in acest system revine in exclusivitate Directoratului care indeplineste actele necesare sim utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de supraveghere si AGA. Directoratul isi exercita atributiile sub controlul Consiliului de supraveghere. El este format din unul sau mai multi membrii, numarul acestora fiind intotdeauna impar. In cazul in care exista doar un singur membru acesta poarta denumirea de director general unic. Actul constitutive prevede ca ei pot fi revocati de catre Consiliul de supraveghere si de catre AGA ordinara. In caz de vacanta a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de supraveghere va desemna un membru de durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului Potrivit legii directoratul reprezinta societatea in raport cu tertiisi in justitie daca prin actul constitutive nu se prevede altfel. Consiliul de supraveghere reprezinta societatea in raport cu directoratul. Consiliul de supraveghere. Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre AGA, cu exceptia primilor, care sunt numiti prin actul constitutiv. Atributiile consiliului de supraveghere: exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat; numeste si revoca membrii directoratului; verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararea AGA a operatiunilor de conducere a societatii; raporteaza cel putin o data pe an AGA cu privire la activitatea de supraveghere.

. 3. Efectele deschiderii procedurii insolventei sunt:

- ridicarea dreptului debitorului de asi administra averea

- suspendarea actiunilor juridice si extrajudiciare pentru realizara creantelor

- suspendarea cursului prescripriei privind actiunile pentru realizarea creantelor impotriva debitorului

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiecte Drept.doc