Toate fituicile din domeniul Drept

 • Subiecte rezolvate Civil 1

  1. Aplicarea legii civile in timp Principiul neretroactivității legii civile noi este acea regulă de drept, potrivit căreia, o lege civilă se aplică numai situațiilor care se ivesc în practică după intrarea ei în vigoare, neputându-se aplica faptelor sau actelor juridice petrecute anterior. Principiul aplicării imediate a legii civile noi este regula de drept, potrivit căreia, de îndată ce a fost adoptată, legea civilă nouă se aplică tuturor situațiilor apărute după intrarea ei în vigoare;...

 • Drept international privat

  Curs 1 DIP DIP - materie multidisciplinara - Este o ramura distincta a dreptului in Romania avand o specificitate proprie si unica in codul sistemului de drept national DIP mai este si sub numele de drept conflictual sau dreptul conflictelor, intelegand prin aceasta atat conflictele de legi cat si conflictele de jursidictie. In afara de aspectele introductive stiinta DIP se afla si la conditia juridical a strainului si la cetatenie.La acestea se mai adauga si procesul civil international...

 • Administratie publica

  1. Instituția prefectului face parte din administrația de stat? Precizați totodată care este raportul dintre administrația publică și administrația de stat. Institutia prefectului face parte din administratia de stat in teritoriu. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Conform art. 123 din Constitutia Romaniei, Guvernul alege cate un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti. Totodata, prefectul este cel care conduce serviciile publice deconcentrate ale...

 • Organizarea profesiilor juridice

  1.Ce desemneaza termenul de profesie? R: O activitate sociala desfasurata indifferent de existent unei pregatiri profesionale finalizata printr un act de studiu. 2.Care sunt profesiile juridice in Romania? R:magistrat, notar public, avocet, executor judecatoresc, consilier juridic. 3.Care dintre profesiile juridice, poate fi frestata in mod liberal? R: notarul public, avocatul, executor judecatoresc. 4.Care dintre profesiile juridice, poate fi prestata sub reglementarea statului...

 • Drept international privat

  1.NOŢIUNEA DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT. ELEMENTUL DE EXTRANEITATE - Extraneitate = elementul străin definiţia DIPr = este acel raport de drept internaţional care conţine un element străin (de extraneitate), fiind definit ca acel raport ce se stabileşte între persoane juridice sau fizice aparţinătoare unor sisteme de drept diferite, este vorba de raporturi de drept privat înţeles în sens larg, ca fiind raporturi de drept civil propriu zis, de dreptul familiei şi de drept comercial, care...

 • Drept

  MULTIPLE CHOICE 1.Usus reprezenta in dreptul roman: a.o servitute personală care conferă uzuarului dreptul real de a se folosi de un bun al altuia cu condiţia de a-i păstra neatinsă substanţa. Este un drept mai puţin considerabil decât uzufructul, întrucât uzuarul nu culege dobândeşte fructele, ci le culege în limitele nevoilor sale personale. Dreptul de uz se putea constitui prin contract sau testament. b.o servitute nepersonală care conferă uzuarului dreptul de creanta de a se folosi de...

 • Subiecte rezolvate examen DIP

  1. DEFINITIA CONFL DE JURISDICTII , A CONFL DE LEGI SI A R.J CU ELEMENT DE EXTRANEITATE D pozitiv existent in lume (legile, cutumele, jurisprudenta) nu este nici universal si nici perpetuu. Se imparte intr-un nr mare de sisteme juridice, fiecare autonom, cu norme proprii, adesea divergente, care se aplica intr-o anumita epoca, pe un anumit teritoriu, anumitor persoane. Anumite fapte pot naste in spiritul celui interesat ( avocat/ autoritate/ judecator..) o indoiala asupra : - autoritatii...

 • Rezumat dreptul muncii

  1.TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Contractul individual de muncă este un act juridic , bilateral , sinalagmatic , oneros şi comutativ , numit , consensual , adoptat în forma scrisă. se încheie intuituu personae. Contractul individual de muncă se încheie pe durata nedeterminată și pe durată determinată (care nu poate fi mai mare de 24 luni) Contractul individual de muncă are 2 părţi: - partea legală , care se referă la drepturile şi obligaţiile părţilor...

 • Subiecte Etiologia Crimei Organizate

  1. Ce se intelege prin notiunea de Crima Organizata? Cum spunem corect crima organizata sau organizarea crimei? 2. Care sunt trasaturile sau particularitatile Crimei Organizate? 3. Enumerati si caracterizati pe scurt principalele formatiuni de Crima Organizata existente in lume la ora actuala. 4. Mafia italiana. Caracterizare si analiza. 5. Crima organizata in SUA. Caracterizare si analiza. 6. Crima organizata in America de Sud. Caracterizare si analiza. 7. Crima organizata in Japonia....

 • Proprietate Intelectuala

  1.Drepturile morale de autor: -dr morale ale atorului unei opere sunt drepturi strâns legate de personalitatea autorului,fiind un complex de dr ale personalităţii -comportă prerogative de ordin moral şi patrimonial -sunt expresia juridică a legăturii dintre operă şi creatorul acesteia -opera este protejată doar dacă primeşte amprenta personalitătii autorului -stintagma "dr moral" a fost utilizată prima data în lucrări ale Parlamentului francez -Convenţia de la Berna 1886 a...

 • Subiecte Pregatitoare Examen la Disciplina Mijloace Tehnice de Administrare a Probelor

  1. Expuneţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu semnificaţie criminalistică. Literatura de specialitate atestă o mare diversitate de determinări în acest sens care, în fond, reflectă evoluţia ştiinţei şi a opiniilor asupra obiectului său de studiu în fiecare din etapele sale de dezvoltare şi existenţă. Spre exemplu, întemeetorul acestei ştiinţe Hans Gross în opera sa “Îndreptarul judecătorului de instrucţie în sistemul criminalisticii” (a.1898) considera...

 • Subiecte Drept Comunitar

  Care sunt principali actori institutionali ai politicii regionale europene? Comisia Europeană este direct responsabilă pentru pregătirea şi asigurarea implementării politicii de dezvoltare regională a UE. Rolul său este de a iniţia si definitiva noi acte legislative în domeniu şi de a se asigura că măsurile astfel adoptate vor fi implementate de Statele Membre. Direcţia Generală (DG) pentru Politică Regională este principalul departament responsabil pentru măsurile de asistenţă în vederea...

 • Dreptul Transporturilor

  1. Noţiunea, trăsăturile şi locul Dreptului transportului în sistemul dreptului Dreptul transporturilor reprezintă ramura de drept formată din totalitatea normelor juridice care reglementează relațiile apărute prin încheierea unui contract de transport de călători, mărfuri sau bagaje între transportatorii organizați în acest scop și clientelă. Trăsăturile dreptului transporturilor: 1. dreptul transporturilor se referă la anumite subiecte de drept, care sunt pe de o parte cărăușii, iar pe...

 • Dreptul Urbanismului

  1. Elementele definitorii ale dreptului urbanismului. Obiectul, scopul, tehnicile, câmpul de aplicare, indicii urbanistici. Caracteristicile dreptului urbanismului. Dreptul urbanismului reprezinta ansamblul regulilor, procedurilor, tehnicilor si institutiilor juridice care contribuie la reglementarea, amenajarea si controlul terenurilor si spatiului localitatilor, conform exigentelor de interes general exprimate în conditiile legii. Obiectul dreptului urbanismului consta în determinarea...

 • Tema Drept Procesual Penal

  CERINŢE*: I. Marcaţi varianta/variantele corectă/corecte prin încercuirea literei corespunzătoare. II. Pentru fiecare întrebare formulată, motivaţi opţiunea de rezolvare (atât pentru cele apreciate ca adevărate cât şi pentru cele apreciate ca false). 1. Autoritatea judecătorească: a) reuneşte, în mod exclusiv, instanţele judecătoreşti din România; b) include şi Consiliul Superior al Magistraturii; c) se compune doar din instanţele militare şi Ministerul Public. Capitolul VI din...

Pagina 1 din 18