Toate fituicile din domeniul Drept

 • Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova

  1. Caracteristica generală a TGD ca știință și disciplină didactică. TGSD – ştiinţă socială, politică şi juridică, care studiază, în baza unui ansamblu de teorii, concepţii, noţiuni cu privire la drept şi, într-o oarecare măsură la stat, legităţile generale şi speciale referitoare la apariţia, evoluţia şi funcţionarea statului şi dreptului, în general, şi al sistemului de stat şi drept al ţării respective, în special. Obiectul de studiu al TGD: 1) studiază dreptul şi statul în ansamblu, în ...

 • Grile Dreptul Muncii

  1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de organizare şi funcţionare 2. Regulamentul intern : A. Se adoptă de angajator cu acordul prealabil al salariatului din unitate reprezentat prin sindicat sau altă forma prevăzută de lege B. Este un act unilateral al angajatului C. Cuprinde în principiu reguli privind disciplina muncii în unitate D. Se aplică elevilor studenţilor aflaţi în practică 3....

 • Grile Dreptul Familiei

  TUTELA – ca masura de protectie alternativa a copilului 1. Sunt masuri de protectie alternativa: a) Adoptia b) Tutela c) Supravegherea specializata 2. La instituirea tutelei sunt luate in considerare: a) Conditiile materiale si garantiile morale pe care le prezinta tutorele b) Situatia concreta in care se afla fiecare persoana in parte, necesara pentru a beneficia de tutela c) Orice imprejurare invocata de copil 3. Pentru stabilirea masurii alternative a tutelei este intocmit si...

 • Grile la Dreptul Familiei si Starea Civila

  1.Reconstituierea actelor de stare civila se face la cerere, daca: a) registrele de stare civila au fost distruse sau pierdute ori distruse in tot sau in parte; b) actul de stare civila a fost inregistrat in strainatate si nu poate fi procurat certificatul sau extrasul de pe acest act; c) din orice motiv, titularul actului cere efectuarea acestei operatiuni. 2. Actul casatoriei se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: a) incheierii lui in scopul intemeierii unei familii; b)...

 • Conditiile Actiunii Directe in Contenciosul Administrativ

  Conditii generale : codul de procedura civila: 1. dreptul subiectiv-interesul legitim incalcat. 2. capacitatea procesuala. 3. calitate procesuala. 4. interesul procesual. Condiţiile de admisibilitate sunt acele cerinţe pe care acţiunile intentate trebuie să le îndeplinească, în prealabil, pentru ca instanţa sesizată să poată proceda la judecarea fondului litigiului. Aşadar, verificarea îndeplinirii condiţiilor trebuie să preceadă judecata fondului, iar când una sau mai multe condiţii cerute...

 • Subiecte Rezolvate Drept Administrativ

  1.Conceptul de adm publ Noţiunea de administraţie trebuie privită din două puncte de vedere, unul material ce include o activitate, faptul de a administra, de a executa ceva (legea) şi un al doilea punct de vedere, cel organic, noţiune care desemnează organele ce execută activitatea, organele administraţiei publice , autorităţile publice, instituţiile publice. Putem defini administraţia publică ca o activitate complexă de organizare şi executare concretă a legilor realizată de autorităţile...

 • Dreptul Afacerilor

  1. Definiti notiunea de drept comercial. Dreptul comercial poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de norme juridice de drept privat aplicabile raporturilor juridice izvorâte din actele juridice, faptele juridice şi operaţiunile considerate de lege ca fiind fapte de comerţ, precum şi raporturilor juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant. 2. Obiectul dreptului comercial. În concepţia clasică a dreptului comercial există două sisteme care permit determinarea...

 • Dreptul Afacerilor

  Actul juridic Actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a naşte, modifica ori stinge un raport juridic civil concret. Noţiunea de act juridic” este utilizată în literatura juridică şi în practică în două înţelesuri: • act juridic civil în sens de negotium - desemnează însăşi manifestarea de voinţă intervenită în scopul de a produce efecte juridice civile, operaţiunea juridică în sine ( vânzare-cumpărare,schimb,...

 • Drept International Public

  Drept international public MULTIPLE CHOICE 1. Relatiile diplomatice sunt codificate, in prezent prin : a. Conventia adoptata la Viena in anul 1963 b. Conventia adoptata la Viena in anul 1961 c. Conventia adoptata la Viena in anul 1969. ANS: B 2. Sefii misiunilor diplomatice permanente pot fi: a. Insarcinati cu afaceri sau consulul general b. Trimisi extraordinari, ministrii plenipotentiari sau internuntii papali (ranguri echivalente); c. Ambasadorii, nuntii papali sau alte persoane...

 • Dreptul Muncii - Test Grila

  1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de : a) 18 ani ; b) 15 ani ; c) 16 ani. 2. Pe durata executarii unui contract individual de munca: a) poate fi stabilita doar o singura perioada de proba; b) pot fi stabite doua perioade de proba; c) poate fi stabilit un numar nelimitat de perioade de proba. 3. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi încheiat în urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii...

 • Fituici pentru Examen la Dreptul Administrativ

  1. Conceptul de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină, fiind compus din prepoziţia ad cu semnificaţia la, către, şi minister care înseamnă servitor, supus, agent, subordonat. Altfel spus, cineva în slujba cuiva. De altfel, înţelegerea conceptului de administraţie în prezent nu se poate realiza făcând abstracţie de împrejurarea că administraţia publică are un dublu sens sau înţeles: cel material şi cel formal. În sens material, administraţia înseamnă o...

 • Drept Penal Licenta

  Formele pluralitatii de faptuitori: fapta socialmente periculoasa poate fi comisa un sg faptuitor sau de m. m pers care coopereaza impreuna. Pluralit de faptuitori vizeaza sit cand m m pers comit impreuna o fapta prevazuta de lg penala. Formele pluralit de faptuitori :a) pluralit naturala-exista in acele cazuri cand, datorita specificului actiunii incriminate, savarsirea infract este de neconceput fara cooperarea a 2 sau mai multe persoane. Estecazul infract ,,bilaterale’’(incest, adulter,...

 • Notiuni de Drept si Drept Economic

  1. Notiuni juridice despre Drept, Economie, Piata. Dreptul este stiința care studiază regulile și legile conviețuirii în societate. De asemenea, dreptul constituie totalitatea regulilor și normelor care reglementează relațiile într-o societate. Economia constituie ansamblul activităților umane desfășurate în sfera producției, distribuției și consumului bunurilor materiale și serviciilor. Economie națională reprezinta totalitatea activităților și interdependențelor economice la nivel macro-...

 • Examen Drept International Public

  1. Ce categorii de relaţiile dintre state pot fi guvernate de normele dreptului internaţional? Relaţii in care statele sa fie purtătoare ale suveranităţii 2. Care este obiectul de studiu al dreptului internaţional contemporan? Relatiile internationale, in cadrul carora relatiile intre state reprezinta domeniul cel mai cuprinzator 3. Ce constituie fundamentul juridic al dreptului internaţional public. Acordul de vointa al statelor suverane 4. Cum poate fi caracterizat raportul dintre...

 • Drept Social European Grile

  1) Care ……capata valoare juridica prin ratificare? a) carta sociala europeana a consiliului Europei b) carta comunitara a drepturilor fundamentale din1989 c) carta de la Nissa a drepturilor fundamentale 2) Cand au fost adoptate primele directive de drept ale muncii? a) anii 60-70 b) a doua parte a anilor 70 c) anii 80 d) dupa anii 90, dupa adoptarea cartei comunitare a lucratorilor 3) Termenul de lucrator propriu dreptului comunitar semnifica : a) numai salariatul b) salariatul si...

Pagina 5 din 18