Administrativ - Partea Centrala

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Administrativ - Partea Centrala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

DEFINITIA SI IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV

Dreptul administrativ cuprinde ansamblul normelor juridice ce au ca obiect raporturi juridice de drept administrativ ce se nasc, se modifica sau se sting pentru realizarea puterii executive.Activitatea executiva consta în organizarea executarii si executarea în concret a legilor si a celorlalte acte normative.Izvoarele dreptului administrativ:Constitutia - principalul izvor de drept administrativ întrucât dispozitiile privitoare la organizarea si functionarea adm. publice, drepturile fundamentale ale cetatenilor, raporturile dintre autoritatile publice si între acestea si cetateni, au o forta juridica superioara cu toate celelalte acte normative.Legile organice - reglementeaza domenii administrative referitoare la organizarea teritoriului, a învatamântului, a fortelor armate, contenciosul administrative, etc.Legile ordinare - sunt izvoare de drept administrativ în masura în care reglementeaza raporturi de drept administrativ.Decretele Presedintelui României, hotarârile si ordonantele Guvernului României, actele normative ale ministrilor, ministerelor, precum si actele administrative care emana de la autoritatile administratiei publice locale.

1. RAPORTURILE JURIDICE DE DREPT ADMINISTRATIV. Rap de drept administrativ este o relatie sociala reglementata normativ, care se naste, se modifica si se stinge în cadrul si pentru realizarea puterii executive cu respectarea regimului de drept public.

1.Partile raportului juridic sunt pe de o parte autoritatea publica care exercita puterea publica sau o autoritate autonoma investita cu capacitate de drept administrativ, iar pe de alta parte persoanele fizice sau juridice. Autoritatea publica pentru a fi parte într-un raport de drept administrativ trebuie sa exercite puterea publica, adica sa exercite atributii legale care presupun un comandament al puterii de stat.

2. Obiectul raportului juridic de drept administrativ îl constituie actiunea sau inactiunea subiectelor de drept, parte a raportului.

3. Continutul raportului juridic este format din drepturile si obligatiile partilor.

Autoritatile publice nu exercita simple drepturi si obligatii, ci atributii publice, adica comandamente ale puterii de stat de a actiona sau nu în functie de interesul public

4. În ceea ce priveste regimul juridic aplicabil raporturilor juridice de drept administrativ, normele juridice care reglementeaza raporturile de drept public, inclusiv pe cele de drept administrativ au în structura lor dispozitii imperative, impunând autoritatii publice o anumita conduita obligatorie.Ori de câte ori suntem în prezenta unor norme imperative concretizate în formulari ca „va emite”, „va aproba”, „este obligat”, suntem în prezenta unor obligatii de a face aut facere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Administrativ - Partea Centrala.doc