Conditiile Actiunii Directe in Contenciosul Administrativ

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Conditiile Actiunii Directe in Contenciosul Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Conditii generale : codul de procedura civila: 1. dreptul subiectiv-interesul legitim incalcat. 2. capacitatea procesuala. 3. calitate procesuala. 4. interesul procesual.

Condiţiile de admisibilitate sunt acele cerinţe pe care acţiunile intentate trebuie să le îndeplinească, în prealabil, pentru ca instanţa sesizată să poată proceda la judecarea fondului litigiului. Aşadar, verificarea îndeplinirii condiţiilor trebuie să preceadă judecata fondului, iar când una sau mai multe condiţii cerute de lege nu sunt îndeplinite, acţiunea urmează a fi respinsă.

Actul atacat sa provina de la o autoritate publica – Dupa adoptarea constitutiei din 1991 s-a stabilit ca pot face obicetul controlului de legalitate actele autoritatilor AP, cat si actele adm ale oricaror autoritati publice.

Legea 544/2004 – art2 – definitia „autoritate publica” = orice organ de stat sau al unit adm-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pt satisfacerea unui interes legitim public, fiind asimilate acestora si persoanele juridice de drept privat care potrivit legii au statutul de utilitate publica sau unt autorizate sa presteze un serviciu public in regim de putere publica. (ex: organizatiile profesionale, asociatiile si fundatiile care prin lege au dobandit statut de utilitate publica.

2. sa fie un act administrativ

Potrivit dispozitiilor art 52 din C si ale legii 554/2004 categoriile actelor adm este impartita in acte tipice ( sau propriu zise) si acte asimilate.

Definitie – legea 554 , art 2, alin 1, lit C = actul unilateral , cu caracter individual/normativ, emis de o autoritate publica in exercitarea puterii publice pt a pune in executare sau a organiza executarea in concret a legii si care da nastere, modifica sau stinge drepturi si oblig.

Def vorbeste despre acte individuale, normative dar si de o cateorie nou creata – contractele adm. Posibilitatea verificarii legalitatii contractelor adm este un element de noutate legislativa.

Majoritatea vatamarilor se produc prin acte individuale, dar pot exista situatii in care vatamarea sa se produca direct in temeiul unui act adm normativ.(ex: hot. Guv). Astfel, s-a prevazut expres ca si actele normative pot face obiectul controlului de legalitate.

O mentiune speciala – ordonantele Guv – o act impotriva acestora poate avea ca rezultat ( doar) acordarea de despagubiri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conditiile Actiunii Directe in Contenciosul Administrativ.doc

Alte informatii

Conditiile de admisibilitate ale unei actiuni directe in contencios. Materialul a fost prezentat in timpul cursurilor si seminariilor de contencios administrativ din cadrul Facultatii de Administratie si Afaceri (Universitatea Bucuresti)