Constitutia Romaniei

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Constitutia Romaniei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

TITLUL I - Principii generale
TITLUL II - Drepturile, libertãtile si îndatoririle fundamentale
TITLUL III - Autoritãtile Publice
TITLUL IV - Economia si finantele publice
TITLUL V - Curtea Constitutionalã
TITLUL VI - Revizuirea Constitutiei
TITLUL VII - Dispozitii finale si tranzitorii

Extras din document

TITLUL I - PRINCIPII GENERALE

ARTICOLUL 1 (Statul român)

1. România este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil.

2. Forma de guvernãmânt a statului român este republica.

3. România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertãtile cetãtenilor, libera dezvoltare a personalitãtii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintã valori supreme si sunt garantate.

ARTICOLUL 2 (Suveranitatea)

1. Suveranitatea nationalã apartine poporului român, care o exercitã prin organele sale reprezentative si prin referendum.

2. Nici un grup si nici o persoanã nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

ARTICOLUL 3 (Teritoriul)

1. Teritoriul României este inalienabil.

2. Frontierele tãrii sunt consfintite prin lege organicã, cu respectarea principiilor si a celorlalte norme general admise ale dreptului international.

3. Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orase si judete. În conditiile legii, unele orase sunt declarate municipii.

4. Pe teritoriul statului român nu pot fi strãmutate sau colonizate populatii strãine.

ARTICOLUL 4 (Unitatea poporului si egalitatea între cetãteni)

1. Statul are ca fundament unitatea poporului român.

2. România este patria comunã si indivizibilã a tuturor cetãtenilor sãi, fãrã deosebire de rasã, de nationalitate, de origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de opinie, de apartenentã politicã, de avere sau de origine socialã.

ARTICOLUL 5 (Cetãtenia)

1. Cetãtenia românã se dobândeste, se pãstreazã sau se pierde în conditiile prevãzute de legea organicã.

2. Cetãtenia românã nu poate fi retrasã aceluia care a dobândit-o prin nastere.

ARTICOLUL 6 (Dreptul la identitate)

1. Statul recunoaste si garanteazã persoanelor apartinând minoritãtilor nationale dreptul la pãstrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitãtii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase.

2. Mãsurile de protectie luate de stat pentru pãstrarea, dezvoltarea si exprimarea identitãtii persoanelor apartinând minoritãtilor nationale trebuie sã fie conforme cu principiile de egalitate si de nediscriminare în raport cu ceilalti cetãteni români.

ARTICOLUL 7 (Românii din strãinãtate)

Statutul sprijinã întãrirea legãturilor cu românii din afara frontierelor tãrii si actioneazã pentru pãstrarea, dezvoltarea si exprimarea identitãtii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai cãrui cetãteni sunt.

ARTICOLUL 8 (Pluralismul si partidele politice)

1. Pluralismul în societatea româneascã este o conditie si o garantie a democratiei constitutionale.

2. Partidele politice se constituie si îsi desfãsoarã activitatea în conditiile legii. Ele contribuie la definirea si la exprimarea vointei politice a cetãtenilor, respectând suveranitatea nationalã, integritatea teritorialã, ordinea de drept si principiile democratiei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Constitutia Romaniei.doc