Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Morala asigură respectarea normelor de convieţuire prin:

a. forţa de constrângere a statului;

b. intermediul instanţelor judecătoreşti;

c. forţa educaţiei.

2. Etica este:

a. un fenomen social, formă a conştiinţei sociale;

b. doctrina despre morală;

c. ansamblul relaţiilor morale.

3. Se dau propoziţiile: A - În limbajul comun, conceptele „etică” şi „morală” se utilizează deseori ca sinonime. B – Conştiinţa socială este cunoaşterea reflexivă pe care o are fiecare despre propria existenţă şi mediul care îl înconjoară. C – Numai în cazul eticii şi moralei se produce o confuziune între cuvântul care desemnează ştiinţa şi cuvântul care desemnează obiectul de studiu al acesteia.

a. propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă;

b. propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă;

c. propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată.

4. În sfera moralei nu se înscriu:

a. moravurile;

b. atitudinea oamenilor faţă de normele existente în societatea dată;

c. normele juridice.

5. Deontologie este o denumire dată unui curent al eticii:

a. potrivit concepţiei actuale despre deontologie;

b. potrivit concepţiei lui Bentham;

c. de către grupurile sociale compuse din persoane care desfăşoară anumite activităţi specializate.

6. Respectarea normei juridice este asigurată prin:

a. forţa tradiţiilor;

b. forţa opiniei publice;

c. forţa de constrângere a statului.

7. Moravurile sunt:

a. relaţiile morale, cu un caracter relativ stabil, care caracterizează o societate dată;

b. ansamblul cunoştinţelor despre morală;

c. normele de convieţuire socială.

8. Conştiinţa individuală este:

a. ansamblul normelor morale;

b. cunoaşterea reflexivă pe care o are fiecare despre propria existenţă şi mediul înconjurător;

c. ansamblul credinţelor şi sentimentelor comune majorităţii membrilor unei societăţi.

9. Liberul arbitru este o categorie:

a. etică;

b. a dreptului comercial;

c. sportivă.

10. Se dau propoziţiile: A – Norma morală se poate impune prin constrângere statală. B – Morala nu cuprinde sentimentele şi sentimentele morale. C – Există o serie de categorii, care reflectă problematica moralei, de uz general în etică.

a. propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă;

b. propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă;

c. propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată;

11. Se dă propoziţia incompletă: „Afirmaţia: Principiul fundamental al oricărei etici şi legislaţii este cea mai mare fericire a celui mai mare număr de oameni aparţine...”:

a. curentului nihilist al eticii;

b. curentului utilitarist al eticii;

c. concepţiilor rasiste.

12. Cuvintele greceşti deon, deontos se traduc prin:

a. datorie;

b. discurs;

c. ştiinţă.

13. Regulile care precizează obligaţiile etice ale unei profesii au în vedere:

a. numai raporturile dintre membrii profesiei;

b. numai raporturile dintre membrii profesiei şi public;

c. atât raporturile dintre membrii profesiei, cât şi raporturile dintre aceştia şi public.

14. Menţinerea ordinii publice este una dintre raţiunile de existenţă ale:

a. statului;

b. profesiunii medicale;

c. profesiunilor liberale.

15. Nu se poate asigura, prin intervenţia organelor profesiunii, respectarea:

a. regulilor morale generale, care pot afecta imaginea profesiunii;

b. obligaţiilor de natură etică ce revin membrilor unei profesiuni;

c. regulilor juridice edictate de stat pentru menţinerea ordinii publice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Deontologia si Statutul Functionarului Public - Grile.doc

Alte informatii

nu contine rezolvarile