Drept Administrativ

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1.În doctrina actuală, noţiunile de administraţie publică şi administraţie de stat sunt:

a. echivalente

b. noţiunea de administraţie publică este inclusă în noţiunea de administraţie de stat

c. noţiunea de administraţie de stat este inclusă în noţiunea de administraţie publică.

2.În sens organic, administraţia publică reprezintă:

a. activitatea de organizare a executării şi executare în concret a legii

b. un ansamblu de autorităţi publice prin care, în regim de putere publică, se aduc la îndeplinire legile sau în limitele legii, se prestează servicii publice

c. instrumentul prin care puterea politică aflată la conducerea unei ţări stabileşte decizii obligatorii pentru cetăţenii săi.

3. Egalitatea în faţa serviciului public presupune:

a. că serviciul public este o activitate neîntreruptă, datorită caracterului permanent al nevoilor sociale ce trebuie satisfăcute

b. că serviciul public este o activitate supusă unui regim juridic de drept public

c. că toţi cetăţenii, în mod nediferenţiat, au acces la serviciul public şi sunt îndreptăţiţi la prestaţiile pe care acesta le oferă.

4.Ce se înţelege prin dreptul de apreciere sau puterea discreţionară a administraţiei ?

a. depăşirea limitelor competenţei organului administraţiei publice

b. abuzul de putere

c. marja de libertate lăsată la aprecierea celui chemat să aplice legea, pentru a ajunge la scopul stabilit de legiuitor.

5.O structură înfiinţată de stat care desfăşoară preponderent o activitate de serviciu public este ca natură:

a. o instituţie de utilitate publică

b. o instituţie publică

c. un stabiliment public.

8.O structură dotată cu o competenţă decizională semnificativă care exercită prerogative de putere publică pentru satisfacerea interesului public este ca natură:

a. o autoritate publică

b. o instituţie de utilitate publică

c. o instituţie publică

7.În Constituţia României republicată, principiul separaţiei puterilor în stat este:

a. sugerat implicit

b. consacrat expres

c. ignorat.

8.Curtea de Conturi reprezintă:

a. o autoritate publică cu atribuţii de control privind gestiunea banului public

b. o autoritate administrativă autonomă cu atribuţii jurisdicţionale

c. un organ politico-jurisdicţional.

9.Care sunt cele trei tipuri de acte administrative care pot fi atacate în contencios administrativ potrivit art.52 din Constituţia republicată ?

a. actele de autoritate, actele de gestiune, actele administrative cu caracter intern

b. actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, actele administrative ale altor autorităţi publice ce desfăşoară o activitate administrativă subsecventă activităţii lor principale, actele administrative ale unor persoane juridice de drept privat autorizate să realizeze servicii publice

c. actele administrative ale Guvernului, ale administraţiei ministeriale şi ale administraţiei extra-ministeriale.

10.Care sunt cele trei teorii dezvoltate în doctrina postbelică cu privire la sfera de întindere a dreptului administrativ ?

a. teoria unicităţii, teoria dublei naturi juridice şi teoria subsidiarităţii

b. teoria pluralităţii, teoria dublei naturi juridice şi teoria subsidiarităţii

c. teoria unicităţii, teoria triplei naturi juridice şi teoria subsidiarităţii.

11.Ce condiţii trebuie să îndeplinească tratatul internaţional pentru a fi izvor al dreptului administrativ?

a. să fie de aplicaţie directă, nemijlocită; să conţină norme de drept administrativ

b. să fie de aplicaţie directă, nemijlocită; să fie ratificat conform dispoziţiilor constituţionale, să

conţină norme de drept administrativ

c. să fie de aplicaţie directă, nemijlocită; să fie ratificat conform dispoziţiilor constituţionale.

12. Izvoarele nescrise ale dreptului administrativ sunt:

a. obiceiul, jurisprudenţa, principiile generale ale dreptului

b. obiceiul şi jurisprudenţa

c. obiceiul şi principiile generale ale dreptului.

13.În cazul raportului de drept administrativ:

a. ambele subiecte sunt întotdeauna, autorităţi ale administraţiei publice

b. unul dintre subiecte este întotdeauna un purtător al autorităţii publice

c. ambele subiecte sunt întotdeauna, persoane juridice de drept public.

14. Sancţiunea normei de drept administrativ, în sens restrâns are în vedere :

a. urmările nefavorabile ce intervin în cazul nerespectării dispoziţiei

b. măsurile de stimulare, de cointeresare a subiectului în vederea promovării conduitei prescrise

c. atât consecinţele nerespectării dispoziţiei, cât şi măsurile de stimulare a subiectului în vederea

promovării conduitei prescrise.

15.Administraţia publică locală de bază cuprinde:

a. autorităţile administraţiei publice locale situate cel mai aproape de cetăţeni

b. autorităţile administraţiei publice locale situate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale

intermediare

c. organele administraţiei de stat din teritoriu organizate în unităţile administrativ-teritoriale de bază.

16.Distincţia dintre organe ale administraţiei publice alese şi organe ale administraţiei publice numite se

întemeiază pe următorul criteriu de clasificare:

a. modul de compunere al conducerii lor

b. competenţa materială

c. modul de desemnare.

17. Administraţia publică locală se compune din:

a. administraţia de stat în teritoriu şi administraţia intermediară

b. administraţia locală de bază şi administraţia locală intermediară

c. administraţia centrală şi administraţia locală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Administrativ.doc

Alte informatii

teste grila